Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Uchylenie stanu zagrożenia epidemicznego a covidowe przepisy prawa pracy

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:49 29-06-2023
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWprowadzenie stanów epidemicznych w związku z COVID-19 było związane z wdrożeniem szeregu przepisów mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii. Te odrębne regulacje, dotyczące m.in. sfery prawa pracy, zmodyfikowały ogólne zasady dotyczące niektórych kwestii pracowniczych. Jednak wobec zbliżającego się odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, co będzie miało miejsce 1 lipca 2023 r., nastąpi powrót do poprzednich przepisów prawa pracy i wynikających z nich zasad realizacji praw i obowiązków stron stosunku pracy. … więcej o Uchylenie stanu zagrożenia epidemicznego a covidowe przepisy prawa pracy

Zmiany w zakresie kas rejestrujących

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:59 26-06-2023

Gazeta PodatkowaZgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2023 r. (z pewnymi wyjątkami) będą obowiązywać przepisy wprowadzające kolejne uproszczenia w podatku VAT w ramach tzw. pakietu SLIM VAT 3. Pakiet ten obejmuje także zmiany dotyczące kas fiskalnych. … więcej o Zmiany w zakresie kas rejestrujących

Pikniki i festyny firmowe w podatku dochodowym

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:28 22-06-2023

Gazeta PodatkowaCzas, w którym można organizować plenerowe pikniki, festyny, biwaki czy rajdy, wiele firm wykorzystuje do integracji pracowników. Impreza taka zazwyczaj ma rodzinny charakter, czyli uczestniczą w niej – oprócz pracowników – również członkowie ich rodzin. Coraz częściej udział w firmowej integracji biorą także goście spoza firmy, w tym osoby z nią współpracujące w ramach kontraktów B2B oraz kontrahenci. Wydatki ponoszone na integrację firma organizująca takie wydarzenie ma obowiązek odpowiednio rozliczyć na gruncie podatku dochodowego. … więcej o Pikniki i festyny firmowe w podatku dochodowym

Zmiany w VAT od 1 lipca 2023 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:03 19-06-2023

Gazeta PodatkowaZgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw od 1 lipca 2023 r. (z pewnymi wyjątkami) będą obowiązywać przepisy wprowadzające kolejne uproszczenia w podatku VAT w ramach pakietu SLIM VAT 3. Jakie najistotniejsze zmiany zaczną obowiązywać od 1 lipca 2023 r.? … więcej o Zmiany w VAT od 1 lipca 2023 r.

Podatkowe skutki zmiany terminu pracowniczych wypłat

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:01 15-06-2023

Gazeta PodatkowaWypłata wynagrodzenia za pracę następuje co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie, co wynika z uregulowań prawa pracy. Zdarza się jednak, że pracodawca z różnych przyczyn decyduje się na dokonanie zmian w tym zakresie. Decyzja ta wywołuje określone skutki w podatku dochodowym. … więcej o Podatkowe skutki zmiany terminu pracowniczych wypłat

Rozliczenie VAT w przypadku używania przez pracownika samochodu firmowego

Autor: Gazeta Podatkowa, 16:35 12-06-2023

Gazeta PodatkowaOdpłatne udostępnianie pracownikom samochodów służbowych do celów prywatnych podlega opodatkowaniu podatkiem VAT jako odpłatne świadczenie usług. Natomiast nieodpłatne udostępnienie samochodu służbowego pracownikowi nie podlega opodatkowaniu VAT, w sytuacji gdy przy nabyciu tego samochodu odliczono 50% VAT. … więcej o Rozliczenie VAT w przypadku używania przez pracownika samochodu firmowego

Nowości w uprawnieniach dla pracowników – rodziców lub opiekunów

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:56 07-06-2023

Gazeta PodatkowaZ dniem 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie obszerna nowelizacja Kodeksu pracy. Obok modyfikacji dotychczasowych przepisów wprowadziła zupełnie nowe uprawnienia dla pracowników, w dużej części związane z pełnieniem przez nich funkcji rodzicielskich lub opiekuńczych. W ramach zmian w tym zakresie wydłużono urlopy rodzicielskie, przyznano pracownikom urlop opiekuńczy, przewidziano nowe zwolnienie od pracy oraz inne uprawnienia. … więcej o Nowości w uprawnieniach dla pracowników – rodziców lub opiekunów

Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:01 05-06-2023
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaOd 7 kwietnia 2023 r. pracodawcy mogą wprowadzać wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej na podstawie przepisów Kodeksu pracy. Praca zdalna może być wykonywana w pełnym wymiarze czasu pracy (całkowicie poza siedzibą pracodawcy) albo częściowo – zarówno w siedzibie pracodawcy, jak i poza nią (na przykład 2 dni w siedzibie pracodawcy i 3 dni w domu pracownika). Umożliwienie pracownikowi wykonywania pracy zdalnej nierozerwalnie wiąże się z koniecznością wdrożenia procedur właściwej ochrony danych osobowych przetwarzanych poza siedzibą pracodawcy. Z taką procedurą pracownik powinien zostać zapoznany, a w razie potrzeby należy przeprowadzić w tym zakresie niezbędne szkolenie. … więcej o Procedura ochrony danych osobowych w pracy zdalnej

Praca zdalna w wyjaśnieniach urzędów

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:26 01-06-2023

Gazeta PodatkowaOd 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna jest regulowana przez przepisy Kodeksu pracy. Mimo krótkiego okresu ich obowiązywania regulacje kodeksowe dotyczące tego rodzaju pracy budzą sporo wątpliwości. Sporne kwestie, nieuregulowane wprost w nowych przepisach kodeksowych, są wyjaśniane w drodze stanowisk urzędowych, w tym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. … więcej o Praca zdalna w wyjaśnieniach urzędów