Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Księgowanie kosztów związanych z samochodem osobowym będącym środkiem trwałym

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:39 30-05-2022

Gazeta PodatkowaKoszty dotyczące samochodu osobowego, do którego nie będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu określona w ustawie o VAT, mogą podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów podatkowych. Trzeba o tym pamiętać, dokonując zapisów w księgach rachunkowych. W celu poprawnego ustalenia kosztów podatkowych jednostka może dostosować odpowiednio ewidencję analityczną do kont kosztów bilansowych. … więcej o Księgowanie kosztów związanych z samochodem osobowym będącym środkiem trwałym

Korekta złożonego rozliczenia PIT za 2021 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 13:19 26-05-2022

Gazeta PodatkowaPodatnik ma prawo skorygować złożone zeznanie podatkowe, także automatycznie zaakceptowane w usłudze Twój e-PIT. Korekty można dokonać „na plus” i „na minus”. Aby odzyskać niewykazaną lub zaniżoną nadpłatę podatku dochodowego, trzeba nie tylko złożyć zeznanie korygujące, ale także wniosek o stwierdzenie nadpłaty. … więcej o Korekta złożonego rozliczenia PIT za 2021 r.

Płatne i niepłatne przerwy w pracy przysługujące pracownikom

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:31 23-05-2022
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPracownikom świadczącym pracę w ramach stosunku pracy przysługują określone przerwy w wykonywaniu pracy. Część z nich ma charakter płatny, a część niepłatny. Przerwy te wynikają zarówno z przepisów kodeksowych, jak i z innych przepisów z zakresu prawa pracy. … więcej o Płatne i niepłatne przerwy w pracy przysługujące pracownikom

Konsekwencje nierozliczenia się podatnika z tytułu PIT za 2021 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:31 19-05-2022

Gazeta PodatkowaUpłynęły już terminy rozliczenia podatku PIT za 2021 r. Osoby, które nie złożyły zeznania podatkowego, mogą być ukarane grzywną, chyba że ich PIT-37 lub PIT-38 został automatycznie zaakceptowany w usłudze Twój e-PIT. Nieuregulowany podatek stał się natomiast zaległością podatkową i trzeba liczyć się z obciążeniami odsetkowymi oraz wszczęciem postępowania egzekucyjnego. … więcej o Konsekwencje nierozliczenia się podatnika z tytułu PIT za 2021 r.

Wyjaśnienie wątpliwości płatników w interpretacjach ZUS

Autor: Gazeta Podatkowa, 13:36 16-05-2022

Gazeta PodatkowaPłatnik mający wątpliwości w zakresie stosowania przepisów dotyczących ubezpieczeń i składek może wystąpić do organu rentowego o wyjaśnienie swoich wątpliwości. ZUS za pomocą wydanej przez siebie interpretacji wskazuje takiej osobie nie tylko właściwe przepisy, ale także rozstrzygnięcie nurtującej ją sprawy. … więcej o Wyjaśnienie wątpliwości płatników w interpretacjach ZUS

Kiedy stosować podstawowe, obniżone i podwyższone odsetki podatkowe?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:28 12-05-2022

Gazeta PodatkowaPodatnik, który nieterminowo reguluje podatki, musi liczyć się z obciążeniami odsetkowymi. Odsetki za zwłokę ustala się – w zależności od okoliczności powstania i ujawnienia zaległości podatkowej – według stawki podstawowej, obniżonej lub podwyższonej. Stawki te, po wielu latach stagnacji, od kilku miesięcy systematycznie rosną. … więcej o Kiedy stosować podstawowe, obniżone i podwyższone odsetki podatkowe?

Czy zawyżony VAT na paragonie można skorygować?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:21 09-05-2022

Gazeta PodatkowaW sytuacji gdy sprzedawca ma obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, dokumentem potwierdzającym fakt jej dokonania na rzecz osób prywatnych jest paragon fiskalny. W praktyce zdarza się, że z uwagi na popełniony błąd w stawce VAT podatnik musi skorygować wartość sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie. Problem powstaje, gdy podatnik zawyżył stawkę VAT i chce ją skorygować. … więcej o Czy zawyżony VAT na paragonie można skorygować?

Uprawnienia pracownika i pracodawcy w związku z wypowiedzeniem umowy

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:14 05-05-2022
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaJednym ze sposobów rozwiązania umowy o pracę jest jej wypowiedzenie. Taki tryb może zastosować zarówno pracodawca, jak i pracownik. W przypadku rozwiązania umowy za wypowiedzeniem, stronom stosunku pracy przysługują uprawnienia określone w Kodeksie pracy. … więcej o Uprawnienia pracownika i pracodawcy w związku z wypowiedzeniem umowy

Organy podatkowe mogą dyscyplinować karą porządkową

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:38 02-05-2022

Gazeta PodatkowaKara porządkowa to sposób na dyscyplinowanie osób utrudniających prowadzenie sprawy podatkowej. Warunkiem jej wymierzenia jest zignorowanie wezwania organu podatkowego. Aby można było ukarać osobę reprezentującą dany podmiot, wezwanie musi otrzymać ta osoba, a nie podmiot. … więcej o Organy podatkowe mogą dyscyplinować karą porządkową