Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Jak uzyskać świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:19 31-03-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaZ dniem 1 kwietnia 2016 r. ruszy program „Rodzina 500+”, w ramach którego rodziny będą mogły otrzymywać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko, do ukończenia przez nie 18. roku życia. W tym celu konieczne jest jednak wystąpienie ze stosownym wnioskiem, a niekiedy też spełnienie kryterium dochodowego. … więcej o Jak uzyskać świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”?

Na kilka lat przed emeryturą większa trwałość etatu

Autor: Gazeta Podatkowa, 07:44 30-03-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaGeneralnie pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego. Pracownicy w wieku przedemerytalnym korzystają z tej ochrony w dość szerokim zakresie. Wprawdzie dotyczy ona tylko wypowiedzenia umowy przez pracodawcę, ale uchylenie jej następuje w nielicznych przypadkach. … więcej o Na kilka lat przed emeryturą większa trwałość etatu

Faktury korygujące koszty – problemy na styku starych i nowych przepisów

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:48 24-03-2016

Gazeta PodatkowaPrzepisy obu ustaw o podatku dochodowym, które obowiązują od 1 stycznia 2016 r., jako podstawową zasadę rozliczania faktur korygujących m.in. w zakresie kosztów, w sytuacji gdy wystawienie faktur nie jest wynikiem błędu lub innej oczywistej omyłki, przyjmują ich rozliczanie w bieżącym okresie rozliczeniowym z datą ich wystawienia. … więcej o Faktury korygujące koszty – problemy na styku starych i nowych przepisów

Ustalanie i rekompensata nadgodzin średniotygodniowych

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:49 21-03-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPracodawca jest obowiązany do rozliczania czasu pracy pracowników po zakończeniu okresu rozliczeniowego, a w razie stwierdzenia przekroczeń przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy do ich rekompensowania. Tak samo należy postąpić, jeżeli stosunek pracy pracownika ustanie przed upływem okresu rozliczeniowego albo zostanie on nawiązany w czasie trwającego okresu rozliczeniowego. Podstawą do rozliczenia czasu pracy jest wówczas prawidłowo ustalony wymiar czasu pracy. … więcej o Ustalanie i rekompensata nadgodzin średniotygodniowych

Korygowanie sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:55 17-03-2016

Gazeta PodatkowaDokumentem potwierdzającym fakt dokonania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, gdy sprzedawca zobowiązany jest do ewidencjonowania sprzedaży w kasie rejestrującej, jest paragon fiskalny. W praktyce zdarzają się sytuacje, kiedy podatnik jest zmuszony do korekty sprzedaży, np. w związku z popełnionym błędem czy zwrotem towaru. W takim przypadku przepisy zobowiązują podatnika do prowadzenia ewidencji korekt. … więcej o Korygowanie sprzedaży zaewidencjonowanej w kasie

Odliczanie VAT z duplikatów faktur

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:44 14-03-2016

Gazeta PodatkowaDuplikat faktury wystawia się w przypadku, gdy faktura ulegnie zniszczeniu albo zaginie. Wystawia go generalnie sprzedawca towarów lub usług na wniosek nabywcy. Duplikat może być także wystawiony przez nabywcę towaru lub usługi, jeśli wystawca pierwotnej faktury zwróci się do niego z takim żądaniem. Faktura wystawiona ponownie powinna zawierać wyraz „DUPLIKAT” oraz datę jej wystawienia. Termin odliczenia VAT z duplikatu uzależniony jest od tego, kiedy zaginęła pierwotna faktura. … więcej o Odliczanie VAT z duplikatów faktur

Świadczenia dla pracowników z tytułu wypadku przy pracy

Autor: Gazeta Podatkowa, 07:39
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaUbezpieczony będący pracownikiem podlega z mocy prawa ubezpieczeniu wypadkowemu, które jest częścią systemu ubezpieczeń społecznych. Fundusz wypadkowy, bo o nim mowa, przewiduje wypłatę różnych świadczeń, poczynając od tych o charakterze krótkoterminowym, poprzez wypłacane jednorazowo, aż do należności powtarzających się, mających specyfikę emerytalno-rentową. W zasadzie każde ze świadczeń jest korzystniejsze od stosownego dla niego odpowiednika przysługującego z ubezpieczenia chorobowego albo rentowego. Przy czym głównym warunkiem pozwalającym na ich wypłatę jest uznanie zaistniałego zdarzenia za wypadek przy pracy. … więcej o Świadczenia dla pracowników z tytułu wypadku przy pracy

Jak prawidłowo wskazać przyczynę wypowiedzenia?

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:46 07-03-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPrawo pracy przewiduje obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia przez wskazanie jego przyczyny. Ogranicza jednak ten wymóg do umowy na czas nieokreślony, co jest następstwem szczególnej pozycji, jaką cieszy się bezterminowa umowa o pracę. Ponieważ jest to umowa o najmocniejszych gwarancjach zatrudnienia, nie powinna być wypowiadana bez uzasadnionego powodu. Dlatego tak ważne jest prawidłowe sformułowanie zasadnej przyczyny wypowiedzenia. Od oceny, czy pracodawca poprawnie dokonał tej czynności, często zależy wynik sprawy w sądzie pracy. … więcej o Jak prawidłowo wskazać przyczynę wypowiedzenia?

Prawa i obowiązki kontrahenta w czasie kontroli krzyżowej

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:46 03-03-2016

Gazeta PodatkowaUrząd skarbowy ma prawo zażądać od kontrahentów sprawdzanego podatnika przedstawienia dokumentów dotyczących zawieranych z nim transakcji. Takie działania mogą być podjęte po zakończeniu kontroli podatkowej jako efekt dokonanych ustaleń. Kontrahent, który bezzasadnie odmówi okazania dokumentów, naraża się na karę porządkową. … więcej o Prawa i obowiązki kontrahenta w czasie kontroli krzyżowej