Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Przekazanie sprawozdania finansowego do KRS i MSiG

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:25 28-03-2024

Gazeta PodatkowaRoczne sprawozdanie finansowe z odpowiednimi dokumentami przekazują do KRS podmioty prowadzące księgi rachunkowe, które figurują w tym rejestrze. Do ogłoszenia w MSiG składane są podlegające obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską roczne sprawozdania finansowe jednostek, które nie podlegają wpisowi do KRS. … więcej o Przekazanie sprawozdania finansowego do KRS i MSiG

Wypadek przy pracy także w podróży służbowej

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:25 25-03-2024
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPracownik może ulec wypadkowi nie tylko na terenie zakładu pracy, ale także w czasie odbywania podróży służbowej. Pracodawcy zgłaszają szereg wątpliwości, jak zakwalifikować takie zdarzenie, tym bardziej że przepisy zawierają ogólne regulacje w tym zakresie. Pomocne może być tu orzecznictwo sądowe. … więcej o Wypadek przy pracy także w podróży służbowej

Rozliczanie sprzedaży prywatnych nieruchomości w pdof

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:39 21-03-2024

Gazeta PodatkowaOdpłatne zbycie przez osobę fizyczną poza działalnością gospodarczą nieruchomości i określonych praw majątkowych w warunkach zdefiniowanych w ustawie o pdof skutkuje obowiązkiem rozliczenia takiej transakcji z fiskusem. Nie zawsze jednak efektem tego rozliczenia jest konieczność zapłaty podatku i nie w każdym przypadku w wyniku jej dokonania powstaje przychód podatkowy. … więcej o Rozliczanie sprzedaży prywatnych nieruchomości w pdof

Co grozi podatnikowi za błędy w JPK_V7M lub JPK_V7K?

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:18 18-03-2024

Gazeta PodatkowaPliki JPK_V7M/JPK_V7K łączą w jednym dokumencie ewidencję VAT oraz deklarację VAT. Za każdy błąd w części ewidencyjnej uniemożliwiający przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji grozi podatnikowi kara 500 zł. Konsekwencją podania nieprawdziwych danych w deklaracji lub przesłania nierzetelnej ewidencji może być odpowiedzialność karna skarbowa. Sposobem na uniknięcie sankcji jest korekta pliku. … więcej o Co grozi podatnikowi za błędy w JPK_V7M lub JPK_V7K?

Skutki nieterminowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:37 14-03-2024

Gazeta PodatkowaDnia 31 marca br. upłynie termin na sporządzenie rocznych sprawozdań finansowych jednostek, których rok obrotowy zakończył się 31 grudnia 2023 r. Dlaczego tak ważne jest terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania oraz jakie są zagrożenia związane z niewywiązaniem się w terminie z tego obowiązku? … więcej o Skutki nieterminowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego

Podpisanie sprawozdania finansowego za 2023 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:04 11-03-2024

Gazeta PodatkowaW terminie do 31 marca 2024 r. należy podpisać sprawozdanie finansowe za 2023 r. lub – w przypadku gdy któraś z osób zobowiązanych do podpisania tego sprawozdania nie zechce tego zrobić – dołączyć do niego odmowy podpisania sprawozdania. Jak prawidłowo podpisać sprawozdanie, z uwzględnieniem ułatwień dla członków zarządu, oraz złożyć odmowy podpisu? … więcej o Podpisanie sprawozdania finansowego za 2023 r.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:32 07-03-2024

Gazeta PodatkowaPrzewłaszczenie stanowi formę zabezpieczenia spłaty wierzytelności, zwłaszcza pochodzących z umów kredytu lub pożyczki. Przedmiotem przewłaszczenia mogą być nieruchomości, rzeczy ruchome, prawa majątkowe, papiery wartościowe. Przewłaszczenie na zabezpieczenie wywołuje specyficzne skutki na gruncie podatku dochodowego. … więcej o Przewłaszczenie na zabezpieczenie wierzytelności

Egzekwowanie zaległości podatkowych od 25 marca 2024 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:44 04-03-2024

Gazeta PodatkowaUrzędom skarbowym łatwiej będzie dochodzić zapłaty należności publicznoprawnych w trybie egzekucji administracyjnej. Mają to zapewnić m.in. nowa definicja wynagrodzenia, uregulowanie zasad prowadzenia egzekucji pauliańskiej, rozszerzenie zakresu informacji uzyskiwanych od banków. Nowe regulacje ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wejdą w życie 25 marca 2024 r. … więcej o Egzekwowanie zaległości podatkowych od 25 marca 2024 r.