Blog z zakresu finansów, rachunkowości i podatków prowadzony przez Biuro Finansowo-Księgowe Biblioteki Narodowej powstaje z myślą o tych wszystkich, którzy interesują się tą problematyką – ale także zagadnieniami pokrewnymi – w instytucjach kultury.

Biblioteka Narodowa jest jedną z największych instytucji kultury w Polsce. Prowadzona przez nią działalność jest bardzo różnorodna. Oprócz gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów BN zajmuje się działalnością naukową, konserwatorską, digitalizacyjną, szkoleniową i wydawniczą, organizuje wystawy i konferencje oraz świadczy usługi powiązane z tą działalnością.

Biuro Finansowo-Księgowe Biblioteki Narodowej jest miejscem, do którego trafia wiele pytań z zakresu księgowości i finansów, a jego zadaniem jest wyjaśnianie licznych wątpliwości i problemów w tym zakresie. Dzielenie się spostrzeżeniami oraz dyskusja w gronie praktyków i ekspertów w powyższych dziedzinach może pomóc w znalezieniu rozwiązań i odpowiedzi na wiele nurtujących pytań.

 

Autorzy bloga:

Beata Szczygieł – Główny Księgowy Biblioteki Narodowej

Bogumiła Bańska – Zastępca Głównego Księgowego Biblioteki Narodowej

Magdalena Czajewska – zajmuje się głównie rozliczaniem dotacji celowych, współpracą z MKiDN w zakresie zapotrzebowania na środki finansowe oraz sprawozdawczością do MKiDN

Małgorzata Maciejewska – specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych i VAT oraz rachunkowości

Anna Olszanko – zajmuje się głównie tworzeniem i kontrolą planów rzeczowo – finansowych, rozliczaniem dotacji celowych, projektów unijnych oraz sprawozdawczością do MKiDN