Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Sejm uchwalił zmiany zasad gospodarki finansowej instytucji kultury

Autor: Bogumiła Bańska, 10:47 30-06-2015

W dniu 25 czerwca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów. Tekst ustawy przekazany do Senatu wprowadza zmiany w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) dotyczące również zasad gospodarki finansowej instytucji kultury. … więcej o Sejm uchwalił zmiany zasad gospodarki finansowej instytucji kultury

Kto będzie miał obowiązek składania nowej informacji VAT-27?

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:17 29-06-2015

Gazeta PodatkowaObecnie informacje podsumowujące mają obowiązek składać podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych. Od 1 lipca 2015 r. wejdą w życie zmiany do ustawy o VAT wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Nowe przepisy zobowiązują podatników dokonujących dostawy towarów objętych tzw. odwrotnym obciążeniem do składania informacji podsumowujących w obrocie krajowym (VAT-27). … więcej o Kto będzie miał obowiązek składania nowej informacji VAT-27?

Skutki zapłaty podatku przez osobę trzecią

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:31 25-06-2015

Gazeta PodatkowaUrzędnicy mogą zakwestionować zapłatę podatku dokonaną w imieniu podatnika przez osobę trzecią. Konsekwencje tego ponoszą obie strony: podatnik w dalszym ciągu jest zobowiązany do uiszczenia podatku, a osoba trzecia musi na drodze cywilnej domagać się kwoty przekazanej fiskusowi. Planowane są jednak zmiany mające na celu zniesienie tych ograniczeń. … więcej o Skutki zapłaty podatku przez osobę trzecią

Jak sprzedawcy internetowi dostosowali się do zmiany przepisów konsumenckich?

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:00 22-06-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaMija pół roku funkcjonowania nowych przepisów konsumenckich, które wprowadziły znaczące zmiany w zakresie obowiązków przedsiębiorców dokonujących sprzedaży przez internet. Zmiana przepisów wiązała się dla nich z koniecznością przygotowania nowych regulaminów i dostosowania się do nowych regulacji prawnych. … więcej o Jak sprzedawcy internetowi dostosowali się do zmiany przepisów konsumenckich?

Jak wyliczać odsetki od zaległości podatkowych?

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:01 18-06-2015

Gazeta PodatkowaObciążenia finansowe podatnika, który zalega z zapłatą należnego podatku, zwiększają się o odsetki za zwłokę. Ustala się je – w zależności od okoliczności powstania zadłużenia – według stawki podstawowej lub obniżonej. Rząd chce wprowadzić od przyszłego roku karne odsetki podatkowe. … więcej o Jak wyliczać odsetki od zaległości podatkowych?

Zasady wystawiania e-faktur

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:47 15-06-2015

Gazeta PodatkowaFakturą jest dokument zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, zawierający dane wymagane ustawą o VAT oraz przepisami wydanymi na jej podstawie. Natomiast faktura elektroniczna to faktura w formie elektronicznej wystawiona i otrzymana w dowolnym formacie elektronicznym. Tak więc mówiąc o fakturze można mieć na myśli nie tylko dokument wystawiony w formie papierowej. … więcej o Zasady wystawiania e-faktur

Utrata uprawnień przyczyną zwolnienia

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:21 11-06-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaNajbardziej znaną podstawą dyscyplinarnego zwolnienia pracownika jest ciężkie naruszenie przez niego podstawowych obowiązków pracowniczych. To z tego powodu dokonywana jest zdecydowana większość dyscyplinarek. Znacznie rzadziej przyczyną dyscyplinarnego rozwiązania umowy jest popełnienie przestępstwa przez pracownika czy utrata przez niego uprawnień koniecznych do wykonywania pracy. W tym ostatnim przypadku zakres osób, którym można wręczyć dyscyplinarkę, jest ograniczony. … więcej o Utrata uprawnień przyczyną zwolnienia

Jak ewidencjonować czas pracy w firmie?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:26 08-06-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaZatrudnianie pracowników w ramach stosunku pracy obliguje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę. Jego ustalenia dokonuje się w oparciu o liczbę przepracowanych godzin. Podstawą naliczenia wynagrodzenia jest prawidłowo prowadzona ewidencja czasu pracy danego pracownika, która odzwierciedla czas i porę wykonywania przez niego pracy, a także okresy absencji w pracy. Obowiązek jej prowadzenia jest niezależny od liczby zatrudnionych pracowników. … więcej o Jak ewidencjonować czas pracy w firmie?

W jakich terminach zgłaszać i odpowiadać na reklamacje?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:52 03-06-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPolscy konsumenci stają się coraz bardziej świadomymi i wymagającymi klientami korzystającymi ze swoich praw. Przejawia się to choćby w ilości zgłaszanych reklamacji dotyczących jakości sprzedawanych im towarów czy świadczonych usług. Stwierdzając wady lub nieprawidłową jakość świadczeń należy jednak pamiętać o zachowaniu terminu reklamacyjnego. Jego przekroczenie może bowiem skutkować odmową uwzględnienia reklamacji bez jej rozpatrzenia przez przedsiębiorcę. … więcej o W jakich terminach zgłaszać i odpowiadać na reklamacje?

Rozliczenie kosztów związanych z firmowym wyposażeniem

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:06 01-06-2015

Gazeta PodatkowaSkładnikami rzeczowego majątku wykorzystywanymi w działalności gospodarczej osób fizycznych są oprócz środków trwałych, czyli składników podlegających amortyzacji, również elementy tzw. wyposażenia. Wydatki poniesione na nabycie tych składników majątku podlegają generalnie zaliczeniu do kosztów podatkowych. Jednak, o ile te na środki trwałe rozliczane są w czasie, to te na wyposażenie bezpośrednio w kosztach. Wydawać by się mogło w związku z tym, że wyposażenie dużo łatwiej jest rozliczyć w kosztach podatkowych. W praktyce okazuje się jednak, że nie zawsze. … więcej o Rozliczenie kosztów związanych z firmowym wyposażeniem