Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Jak będzie rozliczany VAT przy najmie lokali?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:47 30-12-2013

Gazeta PodatkowaObecnie w odniesieniu do usług najmu (dzierżawy) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Od 1 stycznia 2014 r. zasady te ulegną całkowitej zmianie. Obowiązek rozliczenia VAT będzie bowiem powstawał z chwilą wystawienia faktury. … więcej o Jak będzie rozliczany VAT przy najmie lokali?

Gdy ZUS kwalifikuje dzieło jako zlecenie

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:22 27-12-2013

Gazeta PodatkowaPowszechną praktyką stosowaną przez firmy szukające oszczędności jest zastępowanie umów zlecenia umowami o dzieło. Głównie chodzi tu o kwestie związane z opłacaniem składek ubezpieczeniowych, a w zasadzie o brak obowiązku ich odprowadzania do ZUS. Jest to jednak niezgodne z obowiązującymi przepisami i kwestionowane przez ZUS. Oznacza to wówczas dla podmiotu zlecającego wykonanie pracy poważne konsekwencje finansowe w postaci składek ubezpieczeniowych, które trzeba będzie opłacić wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. … więcej o Gdy ZUS kwalifikuje dzieło jako zlecenie

Pracownicza integracja – z przychodem czy bez?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:52 23-12-2013

Gazeta PodatkowaTemat opodatkowania pracowniczej integracji zawsze powraca pod koniec roku. Oprócz spotkań z okazji jubileuszu firmy czy letnich festynów i pikników pracowniczych, imprezy integracyjne związane z podsumowaniem kolejnego roku należą do najczęściej organizowanych przez zakłady pracy imprez pracowniczych. … więcej o Pracownicza integracja – z przychodem czy bez?

Szybkie zajęcie majątku sposobem fiskusa na dłużników

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:11 19-12-2013

Gazeta PodatkowaKoniec roku to w urzędach skarbowych okres intensywnych działań egzekucyjnych. Ich celem jest zajęcie majątku dłużników, zanim dojdzie do przedawnienia ich zobowiązań podatkowych. Dzięki temu fiskus zyskuje więcej czasu na ściągnięcie niezapłaconych podatków. Dyskusyjne jest jednak to, czy efekt w postaci wydłużenia terminu przedawnienia utrzymuje się także wtedy, gdy egzekucja okaże się bezprawna. … więcej o Szybkie zajęcie majątku sposobem fiskusa na dłużników

Rekompensata za pracę w dniu świątecznym

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:29 16-12-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaZasadniczo dniami wolnymi od pracy są m.in. dni świąteczne określone w ustawie o dniach wolnych od pracy. Święta dodatkowo objęte są zakazem pracy w placówkach handlowych. Pomimo tych ograniczeń ustawodawca wskazał rodzaje prac, które można wykonywać w święta. Pozarozkładową pracę w takich dniach należy jednak odpowiednio zrekompensować. … więcej o Rekompensata za pracę w dniu świątecznym

Jak rozliczyć dietę przy „delegacyjnych” posiłkach?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:37 12-12-2013

Gazeta PodatkowaPodróż służbowa w wielu przypadkach oznacza kilkudniowy, a nawet dłuższy wyjazd pracownika poza swoje miejsce zamieszkania. Pracodawca może mu w związku z tym zabezpieczyć nie tylko zakwaterowanie, ale również wyżywienie. Bezpłatne posiłki dla pracownika pociągają jednak za sobą konieczność pomniejszenia diety za podróż. W praktyce, w sytuacji kiedy charakter posiłku nie jest jednoznaczny, może to powodować trudności w rozliczeniu. … więcej o Jak rozliczyć dietę przy „delegacyjnych” posiłkach?

Co nowego w zeznaniach PIT za 2013 r.?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:19 09-12-2013

Gazeta PodatkowaW dzisiejszym numerze rozpoczynamy nasz coroczny cykl artykułów i porad na temat sporządzania zeznań rocznych. Mamy nadzieję, że akcja ta, tak jak to miało miejsce w poprzednich latach, cieszyć się będzie dużą popularnością, a publikowane systematycznie w poniedziałkowych wydaniach GP materiały umożliwią naszym Czytelnikom bezproblemowe rozliczenie z fiskusem za 2013 r. W tym zakresie w stosunku do roku poprzedniego kilka kwestii uległo zmianie. Na co zatem należy zwrócić uwagę w PIT-ach za 2013 r.? … więcej o Co nowego w zeznaniach PIT za 2013 r.?

Współczynnik urlopowy w 2014 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:42 05-12-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPracownikom, którzy do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nie wykorzystali należnego im urlopu, przysługuje ekwiwalent pieniężny. Metodyka jego obliczania nakazuje stosowanie do tego celu współczynnika urlopowego. Wartość tego współczynnika ustalana jest corocznie i ma zastosowanie przy wypłacie ekwiwalentu, do którego prawo pracownik nabył w ciągu danego roku kalendarzowego. … więcej o Współczynnik urlopowy w 2014 r.

Nowe uregulowania dotyczące pomocy de minimis

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:05 02-12-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaOd 1 stycznia 2014 r. zacznie obowiązywać nowe unijne rozporządzenie dotyczące pomocy de minimis. Przewiduje ono zmiany w zakresie zwiększenia pułapu tej pomocy ze 100 tys. euro do 200 tys. euro dla przedsiębiorstw sektora drogowego transportu pasażerskiego. Nowym rozwiązaniem jest dopuszczenie tej pomocy dla sektora węglowego oraz zmiana definicji przedsiębiorstwa znajdującego się w trudnej sytuacji ekonomicznej. … więcej o Nowe uregulowania dotyczące pomocy de minimis