Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Nowe prawo 2013. Jakie zmiany w PIT od nowego roku?

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:45 31-10-2012

Gazeta PodatkowaSejm po rozpatrzeniu poprawek Senatu przyjął nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przewiduje ona zmiany w zakresie dwóch ulg, tj. internetowej oraz tzw. prorodzinnej, jak również wprowadzenie ograniczeń w zakresie stosowania tzw. kosztów autorskich. … więcej o Nowe prawo 2013. Jakie zmiany w PIT od nowego roku?

Sąd może uchylić interpretację korzystną dla podatnika

Autor: Gazeta Podatkowa, 15:40 29-10-2012

Gazeta PodatkowaInterpretację przepisów podatkowych, w której fiskus tylko częściowo zaakceptował stanowisko podatnika, można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Trzeba jednak liczyć się z utratą całej wykładni – także tego fragmentu, który był dla jej adresata korzystny. Sądy administracyjne nie dają bowiem jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy w sprawach dotyczących indywidualnych interpretacji przepisów podatkowych obowiązuje zakaz orzekania na niekorzyść skarżącego. … więcej o Sąd może uchylić interpretację korzystną dla podatnika

Czas na inwentaryzację

Autor: Monika Miszyn, 14:26 26-10-2012

Dla wszystkich jednostek, dla których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, październik jest dobrym czasem aby pomyśleć o inwentaryzacji. … więcej o Czas na inwentaryzację

Harmonogram dla pracownika obowiązkowy lub dobrowolny

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:29 25-10-2012
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaHarmonogramy czasu pracy, zwane też grafikami, choć bardzo przydatne i rozpowszechnione w praktyce kadrowej, nie zostały kompleksowo uregulowane w prawie pracy. Dla dużej części pracowników podlegającym ogólnym przepisom prawa pracy, tematyka harmonogramów nie została w ogóle unormowana. Natomiast w niektórych przypadkach ustawy odrębne wprost określają dla kogo i na jak długo należy tworzyć grafiki czasu pracy. … więcej o Harmonogram dla pracownika obowiązkowy lub dobrowolny

Po wyroku TK niektóre grafiki do zmiany

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:28 22-10-2012

Gazeta PodatkowaNastępstwem orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 r. jest przywrócenie zasady obniżania wymiaru czasu pracy o 8 godzin za każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela. W wielu przypadkach (choć nie zawsze) będzie to skutkowało udzieleniem pracownikom dodatkowego dnia wolnego od pracy. … więcej o Po wyroku TK niektóre grafiki do zmiany

Stały kontrakt przy trzeciej umowie

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:50 18-10-2012

Gazeta PodatkowaW okresie obowiązywania ustawy antykryzysowej przejściowo uchylono przepis przewidujący przekształcenie, pod pewnymi warunkami, trzeciej umowy na czas określony w umowę bezterminową. Pracodawcy nie musieli się wówczas „martwić”, że trzecie z rzędu czasowe zatrudnienie zwiąże ich na stałe z pracownikiem. Od 1 stycznia 2012 r. wróciły jednak kodeksowe zasady zawierania umów na czas określony, wraz z możliwością ich przekształcenia w umowę na czas nieokreślony. … więcej o Stały kontrakt przy trzeciej umowie

Zasady wyznaczania terminów zapłaty

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:21 15-10-2012

Gazeta PodatkowaTermin zapłaty może zostać wskazany wprost w umowie lub – jeśli strony go nie określiły – wyznaczony jednostronnie przez wierzyciela, np. w treści doręczonej dłużnikowi faktury VAT. Termin nie może być uzależniony od zdarzenia przyszłego i niepewnego, np. od tego, czy dłużnikowi zapłaci inna firma. … więcej o Zasady wyznaczania terminów zapłaty

Sprzedaż towarów używanych a zwolnienie z VAT

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:32 08-10-2012

Gazeta PodatkowaZwolniona z VAT jest dostawa towarów używanych m.in. pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia VAT. Jednak w przypadku gdy podatnik odliczył VAT przy modernizacji tych towarów, powstaje wątpliwość, czy przy ich sprzedaży ma prawo do zwolnienia z VAT. Problem pojawia się także w sytuacji, gdy podatnik dokonał odliczenia VAT w związku z nabyciem środka trwałego poprzez korektę podatku dokonywaną w trybie art. 91 ustawy o VAT. … więcej o Sprzedaż towarów używanych a zwolnienie z VAT

Premie kwartalne i roczne w podstawie „chorobówki”

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:10

Gazeta PodatkowaJeżeli pracownik za świadczoną pracę oprócz pensji zasadniczej otrzymuje również różnego rodzaju premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia, to po spełnieniu określonych warunków stanowią one podstawę wymiaru należnego mu świadczenia chorobowego. Świadczenie to ma bowiem niejako zrekompensować pracownikowi (choć tylko w odpowiednim stopniu) utracony w okresie niezdolności do pracy zarobek. Dotyczy to nie tylko składników wynagrodzenia wypłacanych miesięcznie, ale również za okresy dłuższe, np. kwartalne i roczne, choć w tym przypadku obowiązują nieco odmienne zasady uwzględniania ich przy naliczaniu wysokości świadczenia. … więcej o Premie kwartalne i roczne w podstawie „chorobówki”

Skutki wpłaty podatku na niewłaściwe (sub)konto

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:54 04-10-2012

Gazeta PodatkowaPodatki opłaca się gotówką lub przelewem. W każdym przypadku trzeba je kierować na konto właściwego urzędu skarbowego. Koszty pomyłki obciążają podatnika – musi uiścić odsetki, jakie narosną do czasu wystąpienia o wyjaśnienie sprawy. … więcej o Skutki wpłaty podatku na niewłaściwe (sub)konto

Umowa barterowa – czy podlega VAT?

Autor: Małgorzata Maciejewska, 09:02 03-10-2012

Umowy barterowe cieszą się coraz większą popularnością – wynika z doświadczenia Biblioteki Narodowej. Na czym one polegają? … więcej o Umowa barterowa – czy podlega VAT?

Jaka stawka VAT przy refakturowaniu mediów?

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:35 01-10-2012

Gazeta PodatkowaDo niedawna refakturowanie tzw. mediów przy umowach najmu było akceptowane przez organy podatkowe. Jednak od pewnego czasu fiskus prezentuje jednolite stanowisko, że opłaty za media powinno wliczać się do podstawy opodatkowania czynszu za wynajem lokalu. Czy stanowisko to jest prawidłowe? … więcej o Jaka stawka VAT przy refakturowaniu mediów?