Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Zakładowe grafiki czasu pracy

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:10 27-02-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaJednym z głównych zadań pracodawcy jest ustalenie organizacji pracy na poziomie zakładu. Ważnym elementem tej organizacji są rozkłady czasu pracy, w niektórych systemach przybierające postać harmonogramów, zwanych też grafikami czasu pracy. W określonych przypadkach nie ma konieczności ich ustalania, niekiedy zaś regulacje odrębne w sposób rygorystyczny wymagają ich utworzenia na okres wskazany w przepisach ustawowych. … więcej o Zakładowe grafiki czasu pracy

Gdy liczba dni wolnych nie zgadza się z wymiarem

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:39 24-02-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaOrganizatorem procesu pracy w zakładzie jest pracodawca. Powinien on tak zaplanować czas pracy, aby pracownicy w pełni i efektywnie go wykorzystali. Podstawą do określenia zadań pracownikom jest wymiar czasu pracy obowiązujący w danym okresie rozliczeniowym. Pracodawca musi również stosować zasadę przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. … więcej o Gdy liczba dni wolnych nie zgadza się z wymiarem

Dofinansowanie nauki czasami do zwrotu

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:31 20-02-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPracownikowi podnoszącemu swoje kwalifikacje zawodowe przysługują nie tylko kodeksowe uprawnienia do urlopu szkoleniowego czy zwolnienia na zajęcia. Pracodawca może także dobrowolnie przyznać mu pomoc finansową, opłacając wydatki związane z jego kształceniem. Jednak w określonych sytuacjach podlega ona obowiązkowi zwrotu przez pracownika. … więcej o Dofinansowanie nauki czasami do zwrotu

Zmiana regulaminu potwierdzona w umowie

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:22 17-02-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW wielu zakładach sprawy organizacyjne i płacowe określone są w regulaminach pracy i wynagradzania. Obowiązek ich posiadania ciąży na każdym pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, chyba że jest objęty układem zbiorowym pracy. Każda modyfikacja warunków zatrudnienia wymaga zmiany tych przepisów zakładowych. Na tym jednak nie kończy się proces wprowadzania w zakładzie nowych warunków pracy lub płacy. … więcej o Zmiana regulaminu potwierdzona w umowie

Płatność przelewem a kompensata

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:38 13-02-2014

Gazeta PodatkowaZ reguły przedsiębiorcy w treści umów lub wystawianych faktur wskazują jako sposób zapłaty przelew na rachunek bankowy. Nawet w takim przypadku można jednak rozliczyć się przez potrącenie (kompensatę) w sytuacji, gdy dwa podmioty są jednocześnie względem siebie wierzycielami i dłużnikami. Aby zablokować możliwość dokonania potrącenia, należy wyraźnie zastrzec to w umowie. … więcej o Płatność przelewem a kompensata

Wynagrodzenie dla pracownika odbierającego wolne za nadgodziny

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:25 10-02-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPrzepisy prawa pracy w określonych sytuacjach dopuszczają pracę w godzinach nadliczbowych, ustanawiając jednocześnie zasady rekompensaty za taką pracę. Jedną z jej form jest możliwość udzielenia czasu wolnego. Ten sposób gratyfikacji za pracę w nadgodzinach ma wpływ na wysokość otrzymywanego przez pracownika wynagrodzenia. … więcej o Wynagrodzenie dla pracownika odbierającego wolne za nadgodziny

Sporządzanie informacji PIT-11 za 2013 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:41 06-02-2014

Gazeta PodatkowaLuty to kolejny miesiąc wzmożonych prac służb kadrowo-płacowych. Na koniec tego miesiąca przypada bowiem termin na sporządzenie podatnikom m.in. PIT-11. Ta informacja podatkowa jest podstawą do rozliczenia się z urzędem skarbowym z podatku dochodowego za dany rok podatkowy. W związku z tym konieczne jest prawidłowe jej sporządzenie. … więcej o Sporządzanie informacji PIT-11 za 2013 r.

Jak sporządzić roczną informację dla osoby ubezpieczonej?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:45 03-02-2014

Gazeta PodatkowaSporządzenie i przekazanie ubezpieczonym rocznej informacji o naliczonych za nich składkach ZUS jest obowiązkiem każdego płatnika, który do ich naliczenia był zobowiązany. Po raz pierwszy płatnicy składek przekazywali ubezpieczonym taką informację za 2012 r. w ubiegłym roku. Wówczas nie było formalnego druku rocznej informacji dla osoby ubezpieczonej. Aktualnie wzór takiej informacji jest już określony. Można więc powiedzieć, że jej sporządzenie zostało płatnikom składek ułatwione. … więcej o Jak sporządzić roczną informację dla osoby ubezpieczonej?