Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Macierzyński i rodzicielski w domu i na etacie

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:08 30-09-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaSprawowanie funkcji rodzicielskich nie musi wiązać się z rezygnacją z życia zawodowego. Nie porzucając obowiązków rodzicielskich pracownik może nadal udzielać się w pracy, choć w mniejszym niż poprzednio wymiarze czasowym. Połączenie aktywności zawodowej z opieką nad dzieckiem jest jednak możliwe tylko na warunkach i w granicach określonych przez prawo pracy. … więcej o Macierzyński i rodzicielski w domu i na etacie

Kolejne zmiany w ustawie o VAT

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:58 26-09-2013

Gazeta PodatkowaZ dniem 1 października 2013 r. wejdzie w życie kolejna nowelizacja ustawy o VAT, której celem jest zwiększenie skuteczności walki z oszustwami podatkowymi w obrocie towarami wrażliwymi. Przy czym po 14 dniach od jej ogłoszenia, tj. od 20 września br., weszły w życie regulacje w zakresie kaucji gwarancyjnej w przypadku dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy o VAT. … więcej o Kolejne zmiany w ustawie o VAT

Systemy i rozkłady w prawie zakładowym

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:49 23-09-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW każdym zakładzie zatrudniającym pracowników praca odbywa się według określonego rytmu, wyznaczanego przez systemy i rozkłady czasu pracy. Pracodawca zobowiązany jest „trzymać się” kodeksowych zasad ich stosowania, bez możliwości ich modyfikacji w prawie zakładowym. Prawo to musi natomiast zawierać wskazanie, jakie systemy i rozkłady czasu pracy obowiązują w danym zakładzie. … więcej o Systemy i rozkłady w prawie zakładowym

Wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:48 19-09-2013

Gazeta PodatkowaDokumentami korygującymi stosowanymi przez podatników VAT są faktury korygujące – sporządzane zasadniczo przez sprzedawcę oraz noty korygujące, które wystawiane są przez nabywcę. Termin skorygowania VAT z faktury korygującej sprzedaż zależy od tego, czy jest to korekta zmniejszająca, czy zwiększająca kwotę podatku (podstawę opodatkowania). Ważna także może być przyczyna wystawienia korekty. … więcej o Wystawienie faktury korygującej przez sprzedawcę

Odzież i obuwie robocze za ekwiwalent

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:17 16-09-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWarunki pracy panujące na niektórych stanowiskach nie pozwalają na korzystanie przez pracownika z jego własnej odzieży i obuwia. Mogłyby one ulec zbyt dużemu zabrudzeniu lub zniszczeniu. Dlatego pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom robocze ubranie i obuwie w każdym przypadku, gdy jest to celowe ze względu na specyfikę pracy na danym stanowisku. Jeżeli obowiązek ten „przejmuje” pracownik, ma prawo do stosownych ekwiwalentów z tego tytułu. … więcej o Odzież i obuwie robocze za ekwiwalent

Dodatkowe zastrzeżenia w fakturach

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:49 12-09-2013

Gazeta PodatkowaMimo że faktura VAT stanowi przede wszystkim dowód księgowy, to może ona również kształtować prawa i obowiązki stron, zwłaszcza gdy jest jedynym dokumentem stwierdzającym zawarcie określonej umowy. Poza wysokością ceny lub wynagrodzenia oraz wskazaniem terminu i sposobu płatności, w uwagach do faktury mogą się znaleźć różnego rodzaju mniej lub bardziej istotne zastrzeżenia, które w przypadku ich przyjęcia przez drugą stronę staną się elementem umowy. … więcej o Dodatkowe zastrzeżenia w fakturach

Zaliczka na podatek przy niskim wynagrodzeniu

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:39 09-09-2013

Gazeta PodatkowaUstawodawca nie uzależnił mechanizmu stosowanego do obliczania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowniczych od wysokości pensji oraz od wymiaru czasu pracy. Tym samym zasadniczo jest on taki sam zarówno w sytuacji, kiedy ich wartość jest duża, kiedy są one niskie oraz gdy pracownik zatrudniony jest na cały etat, jak i na jego część. Jednak przy niskim wynagrodzeniu składka zdrowotna może ulegać obniżeniu. … więcej o Zaliczka na podatek przy niskim wynagrodzeniu

Już niedługo wychowawczy na nowych zasadach

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:20 05-09-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWażne zmiany dotyczące urlopów związanych z rodzicielstwem nie ominęły też urlopów wychowawczych. Począwszy od 1 października 2013 r. zaczną w tym zakresie obowiązywać regulacje modyfikujące dotychczasowe zasady korzystania z tych urlopów. Nie zabraknie też zupełnie nowych przepisów, wprowadzających nieznane dotychczas warunki udzielania urlopu wychowawczego. … więcej o Już niedługo wychowawczy na nowych zasadach

Obowiązki pracownika nie tylko w umowie

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:18 02-09-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaUmowa o pracę jest dokumentem, który reguluje zazwyczaj tylko najważniejsze warunki umowy o pracę, w tym rodzaj umówionej pracy. Inne, bardziej drobiazgowe ustalenia dotyczące sposobu jej świadczenia i poszczególnych obowiązków służbowych pozostają najczęściej poza treścią umowy o pracę. Pracodawca może je jednak skonkretyzować w zakresie obowiązków, którego forma zależy od jego swobodnego uznania. … więcej o Obowiązki pracownika nie tylko w umowie