Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Wynagrodzenie minimalne i jego wysokość w 2017 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:12 27-10-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy ma charakter odpłatny. Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść go na inną osobę. Ma ponadto zagwarantowane ustawowo prawo do wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż wynosi płaca minimalna. Wysokość wynagrodzenia minimalnego jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego. … więcej o Wynagrodzenie minimalne i jego wysokość w 2017 r.

VAT przy dostawie towarów wraz z dodatkowymi usługami

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:01 24-10-2016

Gazeta PodatkowaW przypadku gdy podatnik VAT sprzedaje dla innego podatnika towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, obowiązuje go generalnie tzw. zasada odwrotnego obciążenia. Przy czym wartość dodatkowych usług realizowanych w związku ze sprzedażą towarów (stanowiących elementy dostawy) zwiększa podstawę opodatkowania z tytułu dostawy towaru i powinna być opodatkowana na zasadach właściwych dla dostawy tych towarów. … więcej o VAT przy dostawie towarów wraz z dodatkowymi usługami

Wymiar czasu pracy w 2017 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:31 20-10-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWymiar czasu pracy obowiązuje w danym okresie rozliczeniowym, którego długość dla różnych systemów czasu pracy określa Kodeks pracy. Okresy rozliczeniowe mogą wynosić np. jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, a najdłuższy aż 12 miesięcy. W oparciu o ustalony dla obowiązującego w danym zakładzie okresu rozliczeniowego (lub różnych okresów dla określonych grup pracowników w zakładzie) planuje się i rozlicza czas pracy pracowników, ustalając czy nie doszło do pracy w godzinach nadliczbowych. … więcej o Wymiar czasu pracy w 2017 r.

Korygowanie podatku należnego VAT

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:19 17-10-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW praktyce zdarzają się sytuacje, gdy podatnicy są zmuszeni do skorygowania wcześniej wykazanego w deklaracji VAT podatku należnego. Od tego, czy korekta będzie in plus, czy in minus, zależy sposób jej rozliczenia. … więcej o Korygowanie podatku należnego VAT

Równoległa praca i nauka w stażu urlopowym

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:16 13-10-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaStaż urlopowy jest okresem, który pozwala pracownikowi na nabycie prawa do urlopu albo na uzyskanie wyższego wymiaru urlopu. Jednakże inne okresy podlegają zaliczeniu do stażu warunkującego prawo do urlopu, a inne do stażu wpływającego na wymiar urlopu. Jednoczesna praca i nauka może być zaliczona tylko jako jeden z tych okresów. … więcej o Równoległa praca i nauka w stażu urlopowym

Warunki zwrotu dofinansowania na naukę pracownika

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:39 10-10-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPracodawca może wspierać dokształcającego się pracownika przez przyznanie mu dofinansowania do kosztów nauki. W założeniu pracownik ma ją ukończyć w terminie i, jeżeli tak przewiduje umowa szkoleniowa, odpracować otrzymaną pomoc. Czasami jednak cykl kształcenia nie zostaje zakończony zgodnie z planem. Powstaje wtedy pytanie o zwrot przyznanego przez pracodawcę dofinansowania na naukę. … więcej o Warunki zwrotu dofinansowania na naukę pracownika

Świadczenia rodzinne należne na uczące się dzieci

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:47 06-10-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaZasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Ponieważ wydatki te wzrastają w okresie nauki, ustawodawca przewidział do tego świadczenia różnego rodzaju dodatki. Wypłacane są one na wniosek osoby uprawnionej do zasiłku rodzinnego odpowiednio jednorazowo, w okresie trwania roku szkolnego lub przez pełny okres zasiłkowy. … więcej o Świadczenia rodzinne należne na uczące się dzieci

Ruchomy czas pracy z inicjatywy pracodawcy

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:17 03-10-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPrzepisy Kodeksu pracy zawierają regulacje dotyczące tzw. ruchomego czasu pracy. Pozwala on na bardziej elastyczne układanie rozkładów czasu pracy pracowników, biorąc pod uwagę natężenie pracy w zakładzie i potrzeby pracodawcy. W tego rodzaju organizacji ponowna praca w tej samej dobie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych, dzięki czemu nie są generowane wyższe koszty pracy. … więcej o Ruchomy czas pracy z inicjatywy pracodawcy