Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Wykup przedmiotu leasingu w księgach rachunkowych

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:57 30-07-2020

Gazeta PodatkowaJednostki w prowadzonej działalności mogą odpłatnie wykorzystywać przedmioty, które są własnością innych podmiotów. Można używać ich m.in. na podstawie umowy leasingu. Po zakończeniu umowy przedmiot leasingu może przejść na własność jednostki. Ewidencja księgowa dotycząca wykupu przedmiotu leasingu zależy przede wszystkim od tego, czy umowa leasingu dla celów rachunkowych została zakwalifikowana jako leasing finansowy, czy operacyjny. … więcej o Wykup przedmiotu leasingu w księgach rachunkowych

Podatkowe rozliczenia przy sezonowym zatrudnieniu

Autor: Gazeta Podatkowa, 13:04 27-07-2020

Gazeta PodatkowaSezon urlopowy obejmuje w Polsce głównie okres lata. W jego szczycie wiele firm w celu zapewnienia obsady wystarczającej do normalnego funkcjonowania korzysta z możliwości tzw. zatrudnienia sezonowego. W tym zakresie mogą wybierać pomiędzy kilkoma opcjami. Dokonanie konkretnego wyboru determinuje rozliczenie takiego dodatkowego zatrudnienia na gruncie podatku dochodowego. … więcej o Podatkowe rozliczenia przy sezonowym zatrudnieniu

Błędy płatników składek w drukach przekazywanych do ZUS

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:35 23-07-2020

Gazeta PodatkowaDo obowiązków płatnika składek należy m.in. przekazywanie za ubezpieczonych prawidłowo sporządzonych dokumentów ubezpieczeniowych (np. zgłoszeniowych) do ZUS. Jeśli w drukach tych płatnik popełni błąd, zobowiązany jest go skorygować. Ważne, aby wiedział, w jaki sposób ma to uczynić i na jakim formularzu. … więcej o Błędy płatników składek w drukach przekazywanych do ZUS

Zasady ustalania ekwiwalentu za urlop

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:46 20-07-2020
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW przypadku ustania zatrudnienia pracodawca ma kilka obowiązków do wypełnienia wobec pracownika. Jednym z nich jest rozliczenie należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. W sytuacji gdy taki urlop nie zostanie wykorzystany przez pracownika w naturze, za pozostałe dni urlopu należy wypłacić ekwiwalent pieniężny. … więcej o Zasady ustalania ekwiwalentu za urlop

Ewidencja księgowa dotycząca przestoju w firmie

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:23 16-07-2020

Gazeta PodatkowaZdarza się, że produkcja w jednostce na pewien czas zostaje ograniczona lub zawieszona. Mimo że przedsiębiorstwo w danym okresie nie prowadzi działalności produkcyjnej lub prowadzi ją częściowo, ponosi stałe pośrednie koszty produkcji. Kosztów związanych z przestojem nie uwzględnia się w koszcie wytworzenia produktu. Ich ewidencja w księgach zależy m.in. od tego, czy przestój był planowany, czy jest wynikiem niespodziewanych zdarzeń, których nie można było przewidzieć. … więcej o Ewidencja księgowa dotycząca przestoju w firmie

Przymusowy zaległy urlop na podstawie tarczy 4.0

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:05 13-07-2020
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPracownik ma prawo wykorzystać urlop wypoczynkowy w przysługującym mu wymiarze, pracodawca zaś jest odpowiedzialny za prawidłowe udzielenie tego urlopu. Ponosi on również odpowiedzialność za stan urlopowych zaległości w firmie, którym powinien przeciwdziałać. Tarcza 4.0 daje mu narzędzie do niwelowania urlopowych zaległości w postaci prawa do udzielenia zaległego urlopu bez zgody pracownika. … więcej o Przymusowy zaległy urlop na podstawie tarczy 4.0

Jak uniknąć odpowiedzialności za VAT kontrahenta?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:36 09-07-2020

Gazeta PodatkowaZapłata za transakcję na konto nieznajdujące się w Wykazie podatników VAT wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury w VAT. Taka jest obecnie generalna zasada. Wprowadzono jednak od niej kilka wyjątków. Odpowiedzialność nie powstaje w przypadku dokonania zapłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, przelania środków na rachunek cesyjny banku czy złożenia zawiadomienia ZAW-NR. Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2020 r. … więcej o Jak uniknąć odpowiedzialności za VAT kontrahenta?

Przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie tarczy 4.0

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:40 06-07-2020

Gazeta PodatkowaPracodawcy mający trudności ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa mogą zarządzić przestój ekonomiczny lub obniżyć pracownikom wymiar etatu. Takie rozwiązania przewiduje specustawa w sprawie COVID-19, adresując je m.in. do pracodawców, którzy zanotowali określony spadek obrotów. Tarcza 4.0 pozwala na skorzystanie z przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru etatu również takim pracodawcom, u których wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. … więcej o Przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie tarczy 4.0

Szczegółowe warunki wykonywania pracy zdalnej

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:32 02-07-2020
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaOd kilku miesięcy pracownicy mają możliwość wykonywania pracy w sposób zdalny. Taka forma zatrudnienia pojawiła się w związku z epidemią koronawirusa i koniecznością ochrony pracowników przed zakażeniem. Została wprowadzona przez pierwszą tarczę antykryzysową, a doprecyzowana przez następne regulacje antykryzysowe, tj. przez tarczę 4.0. … więcej o Szczegółowe warunki wykonywania pracy zdalnej