Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Ograniczenia w prawie do zasiłku macierzyńskiego

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:04 29-09-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaAktywna zawodowo kobieta, która urodzi dziecko, może korzystać z zasiłku macierzyńskiego i to nawet przez rok po porodzie. Na świadczenie to może liczyć również ojciec dziecka. Podobnie jest w razie przyjęcia dziecka na wychowanie. Aby jednak nabyć stosowne uprawnienia, muszą być spełnione określone warunki. Jednym z nich, a zarazem podstawowym, jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu. … więcej o Ograniczenia w prawie do zasiłku macierzyńskiego

Koszty badań profilaktycznych a składki ZUS

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:42 25-09-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do jej wykonywania na określonym stanowisku. W celu jego uzyskania kieruje pracownika – w zależności od okoliczności – na badania wstępne, okresowe lub kontrolne. Koszt przeprowadzenia takich badań musi pokryć z własnych środków. Wartości tej nie dolicza jednak do podstawy wymiaru składek ZUS pracownika. Inaczej powinien postąpić zleceniodawca, który sfinansował koszty badania lekarskiego zleceniobiorcy. W tym przypadku wartość przeprowadzonego badania podlega oskładkowaniu. … więcej o Koszty badań profilaktycznych a składki ZUS

Kto w 2015 r. będzie musiał ewidencjonować sprzedaż w kasie fiskalnej?

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:10 22-09-2014

Gazeta PodatkowaObecne rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązuje do końca 2014 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowego rozporządzenia w sprawie tych zwolnień. Rozporządzenie ma obowiązywać w 2015 r. i 2016 r. Jak z niego wynika resort planuje zwiększyć grupę podmiotów zobowiązanych do ewidencjonowania sprzedaży w kasie fiskalnej. … więcej o Kto w 2015 r. będzie musiał ewidencjonować sprzedaż w kasie fiskalnej?

Błędy popełniane w ubezpieczeniach OC

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:05 18-09-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW przypadku obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych sprawdza się stara zasada, że nieznajomość prawa szkodzi. Czasami chodzi „tylko” o podwójną składkę z tytułu zdublowanych polis, innym razem będzie to wysoka opłata na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za niedopełnienie obowiązku ubezpieczenia. Najczęściej źródłem późniejszych kłopotów jest niewłaściwie przeprowadzona zmiana ubezpieczyciela, spóźnione wypowiedzenie polisy lub niezrozumienie zasad przejścia umowy ubezpieczenia na nabywcę pojazdu. … więcej o Błędy popełniane w ubezpieczeniach OC

Urlopy zgodnie z ustawowym grafikiem

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:49 15-09-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaUdzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego nie można odkładać na bliżej nieokreślony termin. Prawo pracy pozwala na taką urlopową zwłokę tylko w pewnym, ograniczonym czasowo zakresie. W zamian za to ustala sztywne, graniczne terminy na udzielenie urlopu. Pracodawca i pracownik, co do zasady, nie powinni ich przekraczać, choć zdarzają się sytuacje wyjątkowe, uzasadniające udzielenie urlopu poza ustawowym grafikiem. … więcej o Urlopy zgodnie z ustawowym grafikiem

Jak i kiedy fiskus prowadzi kontrole krzyżowe?

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:11 11-09-2014

Gazeta PodatkowaUrząd skarbowy, sprawdzając rozliczenia podatkowe przedsiębiorcy, może zażądać od jego kontrahentów przedstawienia dokumentów dotyczących wzajemnych transakcji. Wszystko po to, aby upewnić się, czy operacje gospodarcze są rzetelnie potwierdzone. Takie działania są dozwolone tylko w ramach kontroli lub postępowania podatkowego. … więcej o Jak i kiedy fiskus prowadzi kontrole krzyżowe?

Czy warto rozliczać VAT kwartalnie?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:13 08-09-2014

Gazeta PodatkowaZ przywileju kwartalnego rozliczania podatku VAT mogą skorzystać nie tylko mali podatnicy, ale także podatnicy, których obroty przekroczyły limity określone w art. 2 pkt 25 ustawy o VAT. O wyborze kwartalnego rozliczania VAT podatnicy muszą powiadomić naczelnika urzędu skarbowego. Czy rozliczanie VAT za okresy kwartalne jest dla podatników opłacalne? … więcej o Czy warto rozliczać VAT kwartalnie?

Czas pracy w rocznym okresie rozliczeniowym

Autor: Gazeta Podatkowa, 13:42 04-09-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaRoczne okresy rozliczeniowe, wprowadzone pierwotnie jako jedno z rozwiązań pakietu antykryzysowego, są chętnie stosowane przez pracodawców, dla których istotna jest możliwość elastycznego układania rozkładów czasu pracy. Tak długi okres rozliczeniowy ma wiele zalet. Oprócz możliwości rozłożenia pracy w ramach roku kalendarzowego pozwala bowiem na „opóźnione” rozliczenie pracy nadliczbowej. Nie musi też nakładać się na rok kalendarzowy, ale może przypadać na przełomie lat. … więcej o Czas pracy w rocznym okresie rozliczeniowym

Jak fiskus nakłania do zapłaty podatków?

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:02 01-09-2014

Gazeta PodatkowaUrzędnicy w pierwszej kolejności nakłaniają podatników do dobrowolnego uregulowania zaległych danin. Można spodziewać się od nich dyscyplinującego e-maila, SMS-a, telefonu, a ostatecznie pisemnego wezwania do zapłaty. Podatnik, który nie reaguje na przypomnienia, nie może jednak liczyć na ulgowe traktowanie – zajmowane jest jego mienie. … więcej o Jak fiskus nakłania do zapłaty podatków?