Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Kontrola płatnika składek przez ZUS

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:00 27-06-2013
Kategorie: Co nowego?
Tagi: ,

Gazeta PodatkowaZUS ma prawo skontrolować płatnika składek. Podczas swojej wizyty sprawdza go pod kątem rzetelnego i prawidłowego wywiązywania się z nałożonych na niego zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. O terminie przeprowadzanych oględzin organ rentowy powinien powiadomić płatnika składek będącego przedsiębiorcą co najmniej 7 dni przed podjęciem swoich czynności. … więcej o Kontrola płatnika składek przez ZUS

Co zrobić, aby wysyłać firmowe deklaracje przez internet?

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:13 24-06-2013

Gazeta PodatkowaOsoba, która w imieniu firmy ma podpisywać e-deklaracje, musi być zgłoszona w urzędzie skarbowym. Trzeba wystawić dla niej pełnomocnictwo na formularzu UPL-1. Jest to niezbędne nie tylko wtedy, gdy elektroniczne rozliczenia ma podpisywać pełnomocnik, ale także ustawowy reprezentant firmy. … więcej o Co zrobić, aby wysyłać firmowe deklaracje przez internet?

Skutki złożenia niepodpisanej deklaracji podatkowej

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:24 20-06-2013

Gazeta PodatkowaPodpis na deklaracji podatkowej stanowi potwierdzenie prawdziwości zawartych w niej danych. Rozliczenie, które trafi do urzędu skarbowego bez podpisu, traktowane jest tak, jakby nie zostało złożone. Takich problemów nie ma w przypadku przesyłania deklaracji w formie elektronicznej. … więcej o Skutki złożenia niepodpisanej deklaracji podatkowej

Umowę o pracę można podpisać w dzień wolny

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:12 17-06-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPodpisanie umowy powoduje powstanie między jej stronami więzi prawnej, której charakter zależy od rodzaju umowy. Najczęściej nawiązanie stosunku prawnego zbiega się z momentem podpisania umowy. Prawo pracy cechujące się wyraźną odrębnością w porównaniu do ogólnych regulacji prawa cywilnego, dopuszcza nawiązanie stosunku pracy w terminie innym niż podpisanie umowy o pracę. Nie uzależnia jednak możliwości jej zawarcia od rozkładu dni wolnych i roboczych pracownika. … więcej o Umowę o pracę można podpisać w dzień wolny

Korzystanie z „chorobówki” wpływa na wysokość emerytury

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:09 13-06-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaOstatnio coraz częściej mówi się o nadużyciach w korzystaniu ze zwolnień lekarskich. Statystyki są zatrważające, jak choćby te z ostatniego komunikatu ZUS w sprawie skontrolowanych zwolnień lekarskich – blisko 61,5 mln złotych wstrzymanych lub obniżonych świadczeń w I kwartale 2013 r. W takim przypadku warto zwrócić uwagę, iż na dłuższą metę nie opłaca się „chorować”. Przebywanie na zwolnieniu lekarskim w mniejszym lub większym stopniu wpłynie bowiem na wysokość należnej w przyszłości emerytury. … więcej o Korzystanie z „chorobówki” wpływa na wysokość emerytury

Przerwa między zwolnieniami lekarskimi

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:35 10-06-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaZasiłek chorobowy przysługuje osobom niezdolnym do pracy, nie dłużej jednak niż przez ściśle określony przepisami okres. Niektórym wydaje się, że przerwa między zwolnieniami lekarskimi powoduje konieczność „otworzenia” nowego okresu zasiłkowego, a tym samym dalszą możliwość korzystania z zasiłku. Nie jest to jednak takie proste. Natomiast pewne jest, że po takiej przerwie płatnik świadczenia zmuszony jest zwrócić uwagę na kilka bardzo istotnych kwestii, związanych z prawem do świadczenia i jego wysokością. … więcej o Przerwa między zwolnieniami lekarskimi

Zwroty towarów i reklamacje a kasa fiskalna

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:25

Gazeta PodatkowaW praktyce zdarzają się sytuacje kiedy to podatnik ewidencjonujący sprzedaż w kasie fiskalnej musi ją skorygować np. z uwagi na zwrot towaru, uznanie reklamacji czy błąd kasjera. Kwestia dokonywania korekty obrotu zaewidencjonowanego w kasie rejestrującej nie była do końca marca 2013 r. uregulowana w przepisach. Od 1 kwietnia 2013 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, w którym uregulowano zasady ewidencjonowania zwrotów towarów i uznanych reklamacji. … więcej o Zwroty towarów i reklamacje a kasa fiskalna

Interpretacje z ZUS pomocne w sprawach wątpliwych

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:44 06-06-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaChociaż wydawałoby się, że wszystkie sprawy związane z ubezpieczeniami i składkami w ZUS zostały uregulowane w odpowiednich przepisach, to często w praktyce występują sytuacje, w których płatnicy składek nadal mają wątpliwości. Mogą wtedy występować do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji w nurtującej ich sprawie. … więcej o Interpretacje z ZUS pomocne w sprawach wątpliwych

Rozliczenie VAT przy refakturowaniu mediów

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:35

Gazeta PodatkowaOrgany podatkowe uznają, że w przypadku gdy z umowy najmu wynika, iż oprócz czynszu najemca ponosi opłaty za media związane z korzystaniem z lokalu, wynajmujący do podstawy opodatkowania winien wliczyć koszty dodatkowe (koszty mediów). Są one bowiem bezpośrednio związane z usługą podstawową, jaką jest najem. Inne stanowisko natomiast prezentują sądy administracyjne. … więcej o Rozliczenie VAT przy refakturowaniu mediów

Sprawozdania finansowe spółek muszą trafić do KRS

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:43 03-06-2013

Gazeta PodatkowaRoczne sprawozdanie finansowe spółki handlowej wraz z wymaganymi dokumentami powinno być przekazane do właściwego dla niej sądu rejestrowego. Dokumenty te zostaną złożone w aktach rejestrowych spółki, zaś wzmianki o tym fakcie będą odnotowane w rejestrze przedsiębiorców. Sprawozdanie powinno trafić także do urzędu skarbowego. Natomiast podmioty rejestrowane w KRS nie mają już obowiązku ogłaszania swoich sprawozdań w Monitorze Polskim B. … więcej o Sprawozdania finansowe spółek muszą trafić do KRS