Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Kiedy wystawia się fakturę zbiorczą?

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:57 28-03-2013

Gazeta PodatkowaOd 1 stycznia 2013 r. wprowadzono uproszczenie w zakresie fakturowania. Podatnik VAT może bowiem wystawiać faktury zbiorcze dla udokumentowania kilku odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca. Wystawia się je nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę. … więcej o Kiedy wystawia się fakturę zbiorczą?

Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:18 25-03-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaDopuszczenie do przedawnienia roszczeń wywołuje szereg negatywnych konsekwencji. Dłużnik będzie mógł w sądzie skutecznie bronić się podnosząc zarzut przedawnienia. Przedawnionych i nieściągniętych wierzytelności nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wierzyciel może nie dopuścić do przedawnienia, doprowadzając do przerwania jego biegu. Jest na to kilka sposobów. … więcej o Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy a odliczenie VAT u nabywcy

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:31 21-03-2013

Gazeta PodatkowaJeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy u sprzedawcy powstaje z chwilą jej wystawienia, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Natomiast nabywca ma zasadniczo prawo do odliczenia VAT w miesiącu (kwartale), w którym otrzymał fakturę. Tak więc wydawałoby się, że generalnie moment rozliczenia VAT u sprzedawcy jak i nabywcy jest ten sam. Ustawodawca jednak wymienia czynności, w których terminy te nie pokrywają się. … więcej o Powstanie obowiązku podatkowego u sprzedawcy a odliczenie VAT u nabywcy

Jak ustalać dietę na nowych zasadach?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:42 18-03-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaOd 1 marca 2013 r. diety za podróż służbową wyliczane są według wspólnego dla obu typów podróży służbowej rozporządzenia. W niektórych przypadkach nowe zasady ustalania diety wzbudzają jednak wątpliwości na etapie ich praktycznego stosowania. Nie wszystkie kwestie sporne, występujące już w poprzednim stanie prawnym, zostały też rozstrzygnięte przez nowe regulacje. … więcej o Jak ustalać dietę na nowych zasadach?

Faktury wystawiane przez nabywcę w imieniu sprzedawcy

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:10 14-03-2013

Gazeta PodatkowaGeneralnie do wystawiania faktur zobowiązany jest sprzedawca. Jednak przepisy o VAT przewidują również możliwość wystawiania faktur w imieniu i na rzecz podatnika przez osoby trzecie, czyli zasadniczo przez nabywcę towarów lub usług będącego podatnikiem. … więcej o Faktury wystawiane przez nabywcę w imieniu sprzedawcy

Kiedy nie jest konieczne wypowiedzenie zmieniające?

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:50 11-03-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPrawo pracy przewiduje dwie możliwości zmiany warunków umowy o pracę – poprzez porozumienie stron lub wypowiedzenie zmieniające. Ten drugi tryb modyfikacji warunków zatrudnienia ma na ogół miejsce wtedy, kiedy porozumienie stron nie doszło do skutku. Z uwagi na brak wymogu uzyskania zgody pracownika, wypowiedzenie zmieniające cechuje się pewną „przymusowością” wobec pracownika, jednak nie wszystkie zmiany umowy wymagają jego zastosowania. … więcej o Kiedy nie jest konieczne wypowiedzenie zmieniające?

Jak można złożyć zeznanie za 2012 r.?

Autor: Gazeta Podatkowa, 13:15 07-03-2013

Gazeta PodatkowaPIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2012 r. trzeba złożyć do 30 kwietnia 2013 r. Zeznanie można osobiście zanieść do urzędu skarbowego, nadać w placówce pocztowej, przesłać przez internet. W każdym przypadku należy zadbać, aby mieć potwierdzenie wywiązania się z tego obowiązku. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemności, gdyby urzędnicy mieli wątpliwości, czy i kiedy rozliczenie zostało złożone. … więcej o Jak można złożyć zeznanie za 2012 r.?

Czas pracy, gdy dzień wolny nie przypada w sobotę

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:58
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPracodawca może ustalać różne rozkłady czasu pracy dla swoich podwładnych. Ponieważ ustawodawca nie określił, w jakim dniu tygodnia ma przypadać dzień wolny z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, może to być dowolny dzień od poniedziałku do soboty. Nie może on jedynie przypadać w niedzielę. Dla większości pracowników dzień ten przypada w sobotę, ale dla niektórych w innym dniu powszednim. Jednak wyznaczenie innego niż sobota dnia wolnego od pracy nie wpływa na sposób obliczania wymiaru czasu pracy. … więcej o Czas pracy, gdy dzień wolny nie przypada w sobotę

Ulga na dzieci – ostatni rok jednakowa dla wszystkich

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:44 04-03-2013

Gazeta PodatkowaPocząwszy od rozliczeń za 2013 r. prawo do skorzystania z tzw. ulgi prorodzinnej (ulgi na dzieci), jak również wysokość samej ulgi uzależniona jest nie tylko od ilości dzieci wychowywanych lub utrzymywanych przez podatnika, ale w niektórych przypadkach również od jego zarobków. Oznacza to, że zeznania za 2012 r. są ostatnimi, w których z ulgi tej podatnicy skorzystają z dotychczasowych, korzystniejszych od nowo wprowadzonych, reguł jej stosowania. … więcej o Ulga na dzieci – ostatni rok jednakowa dla wszystkich