Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Zatrudnianie młodocianych w celu nauki zawodu

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:10 25-08-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaZatrudnianie młodocianych odbywa się na warunkach daleko odbiegających od zatrudnienia dorosłego pracownika. Inne są normy czasu pracy, wymiar urlopu czy ochrona zdrowia pracownika młodocianego. Gwarancje trwałości zatrudnienia też są mocniejsze niż w przypadku ogółu pracowników. Taka odmienność w uregulowaniu sytuacji prawnej pracowników młodocianych występuje przede wszystkim w przypadku zatrudniania ich w celu przygotowania zawodowego. … więcej o Zatrudnianie młodocianych w celu nauki zawodu

Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:02 18-08-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaKodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do wypłaty wynagrodzenia za dany miesiąc w stałym i ustalonym z góry terminie, nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca. Terminy wypłaty innych świadczeń płacowych związanych ze stosunkiem pracy są bardziej zróżnicowane i wynikają z przepisów dotyczących danego świadczenia. Prawo pracy nie przewiduje więc jednego, uniwersalnego terminu wypłaty wynagrodzeń pracowniczych – decyduje o nim brzmienie przepisu lub charakter świadczenia. … więcej o Wypłata wynagrodzenia w różnych terminach

Proporcjonalny wymiar urlopu wypoczynkowego

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:47 16-08-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW wielu okolicznościach wskazanych w Kodeksie pracy urlop pracownika należy ustalić w wymiarze proporcjonalnym. Tak jest np. przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy, a także w przypadku podjęcia lub ustania zatrudnienia w trakcie roku kalendarzowego. Również zmiana wymiaru czasu pracy w czasie roku kalendarzowego obliguje pracodawcę do ustalenia urlopu pracownika w wymiarze proporcjonalnym odrębnie za okresy pracy na różne etaty. … więcej o Proporcjonalny wymiar urlopu wypoczynkowego

Kiedy można złożyć skargę na interpretację podatkową?

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:21 11-08-2016

Gazeta PodatkowaNiekorzystną indywidualną interpretację przepisów podatkowych można zaskarżyć po uprzednim wezwaniu organu interpretacyjnego do usunięcia naruszenia prawa. Skargę należy wnieść w ciągu 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi, a jeżeli nie zostanie ona udzielona – w ciągu 60 dni od dnia złożenia wezwania. Problem w tym, że nie wiadomo, czy i jak długo czekać na stanowisko organu interpretacyjnego. Rozstrzygnął to NSA podejmując uchwałę, że skargę można wnieść już następnego dnia po dniu złożenia wezwania, nie czekając na odpowiedź. … więcej o Kiedy można złożyć skargę na interpretację podatkową?

Zasady stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:38 08-08-2016

Gazeta PodatkowaKlauzula przeciwko unikaniu opodatkowania to kolejny sposób na uszczelnienie systemu podatkowego, a przez to na wzrost dochodów budżetowych. Rozwiązanie to daje podstawę do zniwelowania korzyści podatkowych uzyskanych w wyniku stosowania sztucznych konstrukcji prawnych – zgodnych z prawem cywilnym lub handlowym, ale sprzecznych z celem przepisów podatkowych. Podatnicy mogą zminimalizować ryzyko zastosowania wobec nich klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, uzyskując opinię zabezpieczającą. … więcej o Zasady stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania

Dane osobowe w firmie – wybrane problemy

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:20 04-08-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaProblematyka prawidłowej ochrony danych osobowych wraz z rozwojem nowoczesnych technologii staje się coraz większym wyzwaniem także dla przedsiębiorców, którzy przechowują i przetwarzają dane osobowe klientów. Oprócz faktycznej dbałości o bezpieczeństwo danych klientów należy także przestrzegać regulacji prawnych w tym zakresie, które ulegają dość częstym zmianom. Problematykę danych osobowych regulują także przepisy wspólnotowe. Trzeba też zauważyć, iż w ostatnich latach znacznie wzrosła świadomość klientów w zakresie danych osobowych i ich ochrony. … więcej o Dane osobowe w firmie – wybrane problemy

Urlop wychowawczy liczony potocznie

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:21 01-08-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaUrlop wychowawczy należy do tych uprawnień pracowniczych, które mogą zostać wykorzystane w jednym ciągu lub z podziałem na kilka części. W każdym z tych przypadków ważna jest metoda ustalania okresu wspomnianego urlopu. Prawo pracy nie udziela jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o dobór tej metody. Dla potrzeb wielu świadczeń i uprawnień przewidzianych w prawie pracy stosuje się jednak potoczne zasady liczenia terminów. … więcej o Urlop wychowawczy liczony potocznie