Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Nabycie w kraju towarów od podmiotu zagranicznego

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:44 28-02-2013

Gazeta PodatkowaGeneralnie to sprzedawca będący podatnikiem VAT jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT z tytułu wykonywanych przez niego czynności. W niektórych jednak przypadkach określono zasadę, że zobowiązanym do rozliczenia podatku VAT jest nabywca. Występuje to np. w sytuacji nabycia towarów w Polsce od zagranicznego podmiotu, który nie posiada w Polsce siedziby działalności gospodarczej. Od 1 kwietnia br. przepisy ustawy o VAT w tym zakresie ulegną zmianie. … więcej o Nabycie w kraju towarów od podmiotu zagranicznego

Zmiany w obrocie towarowym z kontrahentami unijnymi

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:47 25-02-2013

Gazeta PodatkowaOd 1 stycznia 2013 r. otrzymanie całości lub części zapłaty przed dokonaniem transakcji wewnątrzwspólnotowych nie powoduje powstania obowiązku podatkowego. Podatnik nie ma już także obowiązku dokumentowania WNT fakturą wewnętrzną. Ponadto od 1 kwietnia br. wejdą w życie kolejne zmiany w zakresie rozliczania WNT i WDT. … więcej o Zmiany w obrocie towarowym z kontrahentami unijnymi

Korekta amortyzacji w wyniku braku zapłaty

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:30 18-02-2013

Gazeta PodatkowaNowe rozwiązania w zakresie korekty kosztów wprowadzone zostały tzw. trzecią ustawą deregulacyjną. Funkcjonują one w ustawach o podatku dochodowym od 2013 r. i mają odpowiednie zastosowanie do rozliczania w kosztach uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. … więcej o Korekta amortyzacji w wyniku braku zapłaty

Lutowe obowiązki płatnika, czyli PIT-11 i PIT-40

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:30 14-02-2013

Gazeta PodatkowaWśród podatników podatku dochodowego od osób fizycznych większość to osoby, które w trakcie roku rozlicza płatnik. Jednak znaczna ich część po jego zakończeniu samodzielnie reguluje swoje zobowiązania w podatku dochodowym, składając zeznanie roczne. Aby jednak ci podatnicy mogli sami złożyć zeznanie, muszą być w posiadaniu sporządzonych przez płatników informacji PIT-11 o uzyskanych dochodach oraz pobranych zaliczkach. … więcej o Lutowe obowiązki płatnika, czyli PIT-11 i PIT-40

Uchylony zakaz wysyłania spamu na firmowe skrzynki

Autor: Gazeta Podatkowa, 14:45 11-02-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaOd 21 stycznia 2013 r. zakaz wysyłania tzw. spamu, czyli niezamówionej informacji handlowej, dotyczy tylko korespondencji wysyłanej do osób fizycznych. Nie są już w ten sposób chronione adresy firmowe. Z jednej strony odblokowuje to tani sposób wysyłania ofert do potencjalnych klientów, z drugiej naraża firmowe skrzynki na zapełnienie niechcianymi komunikatami, wśród których może „zagubić się” istotna korespondencja. … więcej o Uchylony zakaz wysyłania spamu na firmowe skrzynki

Kara za zwłokę i odstąpienie od umowy

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:15 08-02-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaKary umowne to niemal nieodłączny element wielu kontraktów gospodarczych, także tych w sprawie zamówień publicznych. Zajmują one ważną pozycję w każdej umowie i często to właśnie ich wysokość czy przesłanki zastosowania budzą największe kontrowersje w procesie negocjacji. Znaczenie mają także używane słowa, nawet jeśli w języku potocznym są równoznaczne (jak opóźnienie i zwłoka). Najwyższe są zwykle kary umowne zastrzegane na wypadek odstąpienia od umowy z winy drugiej strony. Warto jednak wiedzieć, że wykluczają one podobną sankcję za uprzednie opóźnienie. … więcej o Kara za zwłokę i odstąpienie od umowy

Korekta kosztów podatkowych w praktyce

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:00

Gazeta PodatkowaW związku z dużym zainteresowaniem naszych Czytelników powracamy dzisiaj do tematu korekty kosztów, o której pisaliśmy w GP nr 1 z br. Tym razem zajmiemy się zastosowaniem nowych rozwiązań w praktyce. … więcej o Korekta kosztów podatkowych w praktyce

Faktury elektroniczne w 2013 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:50 04-02-2013

Gazeta PodatkowaFaktury mogą być przesyłane drogą tradycyjną, czyli w formie papierowej lub drogą elektroniczną. W formie elektronicznej mogą być one przesyłane w dowolnym formacie elektronicznym (np. pdf), pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury. Sposób zapewnienia zarówno autentyczności pochodzenia, jak i integralności treści oraz czytelności faktury określa podatnik. … więcej o Faktury elektroniczne w 2013 r.