Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Podejmowanie pracy na urlopie rodzicielskim i wychowawczym

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:18 30-11-2023
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWielu pracowników nie zamierza rezygnować z aktywności zawodowej w czasie korzystania z urlopu rodzicielskiego i wychowawczego. W łączeniu pracy i funkcji rodzicielskich pomagają im odpowiednie regulacje Kodeksu pracy, dopuszczające wykonywanie pracy w trakcie wymienionych urlopów. Niektóre wątpliwe kwestie związane ze stosowaniem tych regulacji wyjaśniają stanowiska resortowe. … więcej o Podejmowanie pracy na urlopie rodzicielskim i wychowawczym

Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:46 27-11-2023

Gazeta PodatkowaOrgan podatkowy wykreśla z rejestru podatników VAT podatnika w przypadku, gdy ten złoży druk VAT-Z. Jednak niektórzy podatnicy zostają wykreśleni z tego rejestru z urzędu przez organ podatkowy, co oznacza, że podatnik może nawet nie wiedzieć, że nie jest już podatnikiem VAT. … więcej o Wykreślenie podatnika z rejestru VAT

Zasady naliczania składek ZUS od benefitów dla pracowników

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:12 23-11-2023

Gazeta PodatkowaSpora część pracodawców, oprócz pensji zasadniczej, stosuje pozapłacowe elementy wynagradzania, aby pozyskać i lepiej zmotywować pracowników do pracy. Dodatki do pensji pozwalają bowiem uwzględnić indywidualne potrzeby i preferencje pracownika, co w efekcie wzmacnia jego zaangażowanie na rzecz firmy. Warto z nich korzystać, bowiem większość takich dodatków do pensji jest zwolniona ze składek ZUS. … więcej o Zasady naliczania składek ZUS od benefitów dla pracowników

Stosowanie MPP przy zaliczkach

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:59 20-11-2023

Gazeta PodatkowaJeżeli podatnik dokonuje zapłaty zaliczki w wysokości przekraczającej 15.000 zł na poczet przyszłej dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, to jej zapłaty powinien dokonać w mechanizmie podzielonej płatności. W takim przypadku w komunikacie przelewu w miejsce numeru faktury podatnik wpisuje wyraz „zaliczka”. … więcej o Stosowanie MPP przy zaliczkach

Terminy wystawiania faktur w KSeF

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:10 16-11-2023

Gazeta PodatkowaKSeF jest systemem teleinformatycznym służącym m.in. do wystawiania, otrzymywania, przechowywania faktur ustrukturyzowanych, dostępu do faktur ustrukturyzowanych oraz oznaczania faktur ustrukturyzowanych numerem identyfikującym przydzielonym w KSeF. Faktura ustrukturyzowana jest uznana za otrzymaną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur w dniu przesłania jej do KSeF. … więcej o Terminy wystawiania faktur w KSeF

Kiedy urzędnik skarbowy może wystawić mandat karny?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:37 13-11-2023

Gazeta PodatkowaUrzędnicy mogą wystawiać mandaty karne za uchybienia w wypełnianiu obowiązków podatkowych klasyfikowane jako wykroczenia skarbowe. Warunkiem zastosowania tego trybu jest wyrażenie zgody przez sprawcę. Grzywna nałożona mandatem karnym zależy od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w czasie popełnienia czynu zabronionego. Obecnie może być ona wymierzona w wysokości do 18.000 zł. W 2024 r. będzie mogła wynieść ponad 21.000 zł. … więcej o Kiedy urzędnik skarbowy może wystawić mandat karny?

Harmonogram wdrożenia e-Doręczeń

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:58 09-11-2023

Gazeta PodatkowaW dniu 10 grudnia 2023 r. mają być uruchomione e-Doręczenia. Termin ten określił komunikatem Minister Cyfryzacji. W uproszczeniu e-Doręczenie stanowi odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Celem ustawodawcy jest, aby niebawem korespondencja nadawana przez podmioty publiczne miała wyłącznie postać elektroniczną. Aby do tego doszło, zostanie wprowadzony obowiązek korzystania z e-Doręczeń przez podmioty publiczne oraz określone podmioty niepubliczne, tj. przedsiębiorców i osoby wykonujące zawody zaufania publicznego. W większości urzędów (instytucji) publicznych e-Doręczenia mają ruszyć z dniem 10 grudnia 2023 r. Od tej daty obowiązek posiadania adresu do e-Doręczeń będzie dotyczyć nowo rejestrowanych przedsiębiorców w KRS, a także osób wykonujących zawody zaufania publicznego. … więcej o Harmonogram wdrożenia e-Doręczeń

Data sporządzania faktur w KSeF

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:43 06-11-2023

Gazeta PodatkowaOprócz występujących w obrocie gospodarczym faktur papierowych i elektronicznych podatnicy VAT mają możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, tj. Krajowego Systemu e-Faktur. Od 1 lipca 2024 r. KSeF będzie obowiązkowo wykorzystywany przez podatników VAT czynnych w celu wystawiania faktur. W przypadku podatników zwolnionych z VAT obowiązek ten nastąpi od 1 stycznia 2025 r. Czy wprowadzenie obowiązkowego KSeF wpłynie na datę sporządzania faktur? … więcej o Data sporządzania faktur w KSeF

Najem lokali mieszkalnych a podatek od nieruchomości

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:43 02-11-2023

Gazeta PodatkowaZobowiązanie w zakresie podatku od nieruchomości stanowi obciążenie finansowe dla ich właścicieli, a jest ono znaczące, kiedy podatek trzeba opłacić z zastosowaniem stawki najwyższej. Wiele wątpliwości pojawia się w kwestii zastosowania odpowiedniej stawki podatku w przypadku najmu mieszkań. Od lat organy podatkowe i sądy administracyjne udzielają rozbieżnych wyjaśnień. Swoje stanowisko w tym zakresie zaprezentował ostatnio Naczelny Sąd Administracyjny. Jest ono przełomowe i korzystne dla przedsiębiorców, którzy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wynajmują lokale mieszkalne. … więcej o Najem lokali mieszkalnych a podatek od nieruchomości