Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Do przetwarzania danych trzeba mieć podstawę prawną

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:49 29-01-2024
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWszelkie przetwarzanie danych osobowych powinno być zgodne z prawem i rzetelne. Aby przetwarzanie danych było zgodne z prawem, musi się odbywać na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub na innej uzasadnionej podstawie prawnej przewidzianej w RODO albo w innym akcie prawnym Unii lub w przepisach państwa członkowskiego. … więcej o Do przetwarzania danych trzeba mieć podstawę prawną

Obowiązki w ZUS w przypadku zawarcia umowy o dzieło

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:51 25-01-2024

Gazeta PodatkowaWykonywanie umowy o dzieło zasadniczo nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń w ZUS. Należy jednak poinformować organ rentowy o zawarciu takiej umowy. Obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego powstaje natomiast w przypadku, gdy strony umowy o dzieło łączy jednocześnie stosunek pracy. … więcej o Obowiązki w ZUS w przypadku zawarcia umowy o dzieło

Minimalna płaca w składkach ZUS w 2024 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:06 22-01-2024

Gazeta PodatkowaOgłoszona na dany rok kalendarzowy kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wyznacza niektórym ubezpieczonym najniższą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Dotyczy to m.in. osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także osób prowadzących działalność i spełniających warunki do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w ramach 2-letniego preferencyjnego ZUS oraz tzw. małego ZUS. … więcej o Minimalna płaca w składkach ZUS w 2024 r.

Noty korygujące, faktury VAT RR i duplikaty w KSeF

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:57 18-01-2024

Gazeta PodatkowaOd 1 lipca 2024 r. podatnicy, co do zasady, będą zobowiązani do wystawiania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur. Czy przy użyciu KSeF będą wystawiane także duplikaty faktur, faktury VAT RR oraz noty korygujące? … więcej o Noty korygujące, faktury VAT RR i duplikaty w KSeF

Posiłki i poczęstunki w rachunku kosztowym

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:13 15-01-2024

Gazeta PodatkowaCoraz więcej firm korzysta z usług kateringu. Są to najczęściej usługi udostępniane ogólnie w przestrzeni firmowej lub okazjonalnie na służbowych spotkaniach wewnętrznych oraz zebraniach kadry zarządzającej. Z kolei zewnętrzne usługi gastronomiczne pojawiają w kontaktach kontrahenckich. Ponieważ korzystanie ze wskazanych usług stało się powszechną praktyką, jako nakładom zwyczajowym trudno tym wydatkom odmówić związku z działalnością prowadzoną przez firmę. Nie oznacza to jednak, że wszystkie wydatki ponoszone na usługi gastronomiczne bądź inne formy zapewnienia poczęstunków lub posiłków podlegają rozliczeniu w firmowych kosztach podatkowych. … więcej o Posiłki i poczęstunki w rachunku kosztowym

Rezygnacja z ZFŚS i świadczenia urlopowego przez małego pracodawcę

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:37 11-01-2024

Gazeta PodatkowaUstawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych upoważnia pracodawców do tworzenia takiego ZFŚS lub do wypłaty pracownikom świadczenia urlopowego. Pozwala ona też niektórym pracodawcom spoza sfery budżetowej, tzw. małym pracodawcom, czyli firmom zatrudniającym poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, na rezygnację z tworzenia Funduszu i wypłatę świadczenia urlopowego. … więcej o Rezygnacja z ZFŚS i świadczenia urlopowego przez małego pracodawcę

Sankcje za niedopełnienie obowiązków w PPK

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:13 08-01-2024

Gazeta PodatkowaW myśl przepisów ustawy o pracowniczych planach kapitałowych podmiot zatrudniający zawiera umowę o zarządzanie PPK, jeżeli zatrudnia co najmniej jedną osobę zatrudnioną, w imieniu której zobowiązany jest zawrzeć umowę o prowadzenie PPK. Jakie sankcje grożą za niedopełnienie obowiązków w tym zakresie? … więcej o Sankcje za niedopełnienie obowiązków w PPK

Zaliczki w obrocie krajowym a VAT

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:08 04-01-2024

Gazeta PodatkowaW obrocie gospodarczym powszechnie stosowaną praktyką jest przyjmowanie zaliczek na poczet przyszłych dostaw towarów bądź usług. Otrzymanie zaliczki, co do zasady, powoduje powstanie obowiązku podatkowego w VAT. Istnieją jednak pewne sytuacje, w przypadku których wpłata zaliczki przed dokonaniem dostawy towaru czy wykonaniem usługi nie rodzi obowiązku podatkowego w VAT. … więcej o Zaliczki w obrocie krajowym a VAT

Wnioski, oświadczenia i ich realizacja przez płatnika pdof

Autor: Gazeta Podatkowa, 14:36 02-01-2024

Gazeta PodatkowaNa gruncie pdof funkcjonuje szereg oświadczeń i wniosków składanych przez podatników płatnikom tego podatku mających wpływ na obliczanie zaliczek na pdof. Mając wpływ na zaliczki, w konsekwencji przekładają się one również na sposób ich kalkulacji dokonywanej przez płatników. … więcej o Wnioski, oświadczenia i ich realizacja przez płatnika pdof