Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Zmiany dotyczące faktur zaliczkowych od 1 września br.

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:47 29-05-2023

Gazeta PodatkowaObecnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3242). Nowelizacja ta przede wszystkim wprowadza przepisy dotyczące obowiązkowego KSeF od 1 lipca 2024 r. Przy czym od 1 września 2023 r. mają wejść w życie zmiany dotyczące wystawiania faktur zaliczkowych i korygujących. … więcej o Zmiany dotyczące faktur zaliczkowych od 1 września br.

Płatnik składek informuje ZUS o przychodzie pobierającego świadczenie przedemerytalne

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:45 25-05-2023

Gazeta PodatkowaOsoby uprawnione do świadczenia przedemerytalnego swobodnie mogą podejmować pracę zawodową. Łączą się jednak z tym, zarówno dla samego świadczeniobiorcy, jak i płatnika składek zatrudniającego takiego świadczeniobiorcę, pewne powinności. Termin na wykonanie jednej z nich upływa z dniem 31 maja 2023 r. Nie ulega wątpliwości, że warto się z niej wywiązać. … więcej o Płatnik składek informuje ZUS o przychodzie pobierającego świadczenie przedemerytalne

ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:34 22-05-2023

Gazeta PodatkowaW przypadku gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność uzyska prawo do zasiłku macierzyńskiego, wówczas przez cały okres pobierania tego świadczenia musi – jako przedsiębiorca – opłacać za siebie tylko składkę zdrowotną. Jeśli natomiast kwota pobieranego zasiłku macierzyńskiego nie przekracza 1.000 zł, przedsiębiorca nie ma wtedy żadnych obciążeń składkowych, bo korzysta z ulgi w opłacaniu składki zdrowotnej. … więcej o ZUS przedsiębiorcy pobierającego zasiłek macierzyński

Dodatkowe oświadczenia i informacje przy pracy zdalnej

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:57 18-05-2023
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaOd 7 kwietnia 2023 r. wykonywanie pracy zdalnej odbywa się na warunkach określonych w przepisach Kodeksu pracy. Normują one m.in. obowiązki dokumentacyjne pracodawcy dotyczące podjęcia przez pracownika pracy w formie zdalnej. W związku z wdrożeniem tej pracy pracodawca musi przekazać określone informacje, a pracownik złożyć pewne oświadczenia. … więcej o Dodatkowe oświadczenia i informacje przy pracy zdalnej

Urlop opiekuńczy i zwolnienie na osoby bliskie

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:21 15-05-2023
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaOd 26 kwietnia 2023 r., wraz z wejściem w życie obszernej nowelizacji Kodeksu pracy, pracownicy zyskali nowe uprawnienia związane z wykonywaniem funkcji rodzicielskich lub opiekuńczych. Wspomniana nowelizacja wprowadziła do Kodeksu pracy nowy rodzaj urlopu i zwolnienia od pracy. Mowa tu o urlopie opiekuńczym i zwolnieniu w celu sprawowania opieki nad osobą bliską. … więcej o Urlop opiekuńczy i zwolnienie na osoby bliskie

Obciążanie kosztów firmy wydatkami kontrahenckimi

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:19 11-05-2023

Gazeta PodatkowaW dobie rosnącej konkurencji rynkowej zdobycie odbiorców i dostawców, oprócz konieczności wynegocjowania optymalnych dla obu stron warunków nabywania i sprzedaży towarów i usług, wymaga także podejmowania szeregu innych działań. Aby generować zyski, utworzoną sieć kontrahentów trzeba bowiem utrzymać. To z kolei wiąże się z ponoszeniem różnorodnych wydatków, w tym nakierowanych na uatrakcyjnienie współpracy. Nie każdy z nich zyska jednak status firmowego kosztu podatkowego. … więcej o Obciążanie kosztów firmy wydatkami kontrahenckimi

Urzędy skarbowe mogą sprawdzić zeznania PIT za 2022 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:43 08-05-2023

Gazeta PodatkowaUrzędy skarbowe weryfikują formalną i rachunkową poprawność zeznań podatkowych głównie w trybie czynności sprawdzających. Mogą wezwać podatnika do okazania dokumentów stanowiących podstawę skorzystania z ulg podatkowych, złożenia wyjaśnień czy dokonania korekty rozliczenia. Niekiedy za zignorowanie wezwania grozi kara pieniężna. … więcej o Urzędy skarbowe mogą sprawdzić zeznania PIT za 2022 r.

Podatek VAT jako firmowy koszt podatkowy

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:40 04-05-2023

www.gazetapodatkowa.plW ustawach o podatku dochodowym w odniesieniu do podatku VAT została zapisana podstawowa zasada, zgodnie z którą podatek od towarów i usług jest wyłączony z kategorii kosztów podatkowych. Od tej generalnej reguły ustawodawca przewidział jednak kilka wyjątków. Dzięki temu w ustawowo określonych okolicznościach przedsiębiorcy mają prawo ujmowania w firmowych kosztach podatkowych podatku VAT naliczonego oraz należnego. … więcej o Podatek VAT jako firmowy koszt podatkowy

Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:15 02-05-2023
Kategorie: Co nowego?

http://www.gazetapodatkowa.plNabywając prawo do zasiłku macierzyńskiego, można korzystać z tego świadczenia przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego/na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz ojcowskiego. Zmiany w zakresie poszczególnych urlopów, które nastąpiły z dniem 26 kwietnia 2023 r., przekładają się zatem odpowiednio na uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego. Pewnej modyfikacji uległa również wysokość tego świadczenia. … więcej o Zmiany w zakresie zasiłku macierzyńskiego