Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Brak zapłaty spowoduje obowiązek korekty VAT

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:04 31-12-2012

Gazeta PodatkowaW przypadku nieuregulowania przez dłużnika całości (lub części) należności wynikającej z faktury będzie on miał obowiązek skorygowania całości (lub części) uprzednio odliczonego z tego tytułu podatku naliczonego. Dłużnik do dokonania korekty będzie zobowiązany niezależnie od tego, czy jego wierzyciel skorygował VAT należny, czy też nie. … więcej o Brak zapłaty spowoduje obowiązek korekty VAT

PIT-12 – niezbędny do rozliczenia przez pracodawcę

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:36 27-12-2012

Gazeta PodatkowaNie każda osoba fizyczna samodzielnie rozlicza się z fiskusem z podatku dochodowego. Pewne grupy podatników w warunkach określonych w ustawie o pdof mogą bowiem w tym zakresie „wyręczyć się” płatnikiem. Należą do nich m.in.: pracownicy, członkowie spółdzielni, a także osoby otrzymujące: emerytury i renty z zagranicy za pośrednictwem płatnika (np. banku), stypendium (np. z uczelni), świadczenia z Funduszu Pracy, świadczenia integracyjne jak również tymczasowo aresztowani lub skazani. … więcej o PIT-12 – niezbędny do rozliczenia przez pracodawcę

Koniec zatrudnienia to dodatkowe obowiązki

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:34 24-12-2012
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaUmowy na czas określony często zawierane są na pełne lata lub na rok – tak, aby ich końcowy termin przypadał na koniec roku kalendarzowego. Wiele takich umów zakończy się z ostatnim dniem bieżącego roku. Oznacza to dla pracodawcy kilka dodatkowych obowiązków natury formalnej oraz konieczność rozliczenia się z pracownikiem w zakresie niektórych świadczeń. … więcej o Koniec zatrudnienia to dodatkowe obowiązki

Fiskus karze za wpłacanie podatków po terminie

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:04 20-12-2012

Gazeta PodatkowaPrzedsiębiorcy, którzy borykają się z problemami finansowymi, często „kredytują” swoją działalność, wpłacając należne podatki z opóźnieniem. Grożą za to wysokie kary. Doliczanie odsetek nie chroni przed ich wymierzeniem. … więcej o Fiskus karze za wpłacanie podatków po terminie

Plusy i minusy korygowania deklaracji przez internet

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:53 17-12-2012

Gazeta PodatkowaKorektę błędnie sporządzonej deklaracji można przesłać do urzędu skarbowego przez internet. Taka forma rozliczeń jest szybka i bezpieczna. Problem w tym, że wraz z korektą nie można złożyć innych wymaganych niekiedy dokumentów, np. wniosku o stwierdzenie nadpłaty. … więcej o Plusy i minusy korygowania deklaracji przez internet

Kto w 2013 r. będzie musiał mieć kasę fiskalną?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:12 13-12-2012

Gazeta PodatkowaNowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, które ma obowiązywać zarówno w 2013 r., jak i 2014 r., zawiera ważne zmiany dotyczące zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych. Przewiduje się ograniczenie liczby podatników uprawnionych do korzystania z tego zwolnienia. … więcej o Kto w 2013 r. będzie musiał mieć kasę fiskalną?

Impreza z „gratisem”, czyli opodatkowanie pracowniczej integracji

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:54 10-12-2012

Gazeta PodatkowaGrudzień tradycyjnie jest czasem firmowej integracji. Pracodawcy, zarówno duzi jak i mali, w okresie tym organizują spotkania pracownicze, zazwyczaj w ramach podsumowań i rozrachunków związanych z mijającym rokiem. Na świątecznym, sielskim wizerunku tych imprez pojawia się jednak rysa, która może spowodować, że pracodawcy nie zawsze osiągną zamierzone cele. Organy podatkowe nakazują bowiem ustalać pracownikom przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z uczestnictwem w takich spotkaniach. … więcej o Impreza z „gratisem”, czyli opodatkowanie pracowniczej integracji

Wzrosną grzywny za przewinienia skarbowe

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:49 06-12-2012

Gazeta PodatkowaWysokość grzywien za przewinienia skarbowe jest skorelowana z kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę. Im wyższa jest ta płaca, tym wyższe sankcje grożą nieuczciwym podatnikom. Od nowego roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie z 1.500 zł do 1.600 zł. Grzywny za nadużycia skarbowe pójdą więc w górę. … więcej o Wzrosną grzywny za przewinienia skarbowe

Okres wypowiedzenia krótszy niż zwykle

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:47 03-12-2012
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW okresie wypowiedzenia pracodawca i pracownik mają możliwość dostosowania się do nowej sytuacji związanej ze zbliżającym się końcem zatrudnienia w danym zakładzie. W czasie maksymalnie trzymiesięcznego wypowiedzenia pracodawca może zacząć szukać nowego pracownika lub przeorganizować proces pracy, pracownik zaś rozpocząć starania o znalezienie innego źródła utrzymania. Niekiedy jednak czas wypowiedzenia gwałtownie się kurczy, gdy jedna lub obie strony umowy postanowią o jego skróceniu. … więcej o Okres wypowiedzenia krótszy niż zwykle