Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Zasady ustalania ekwiwalentu za urlop

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:46 20-07-2020
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW przypadku ustania zatrudnienia pracodawca ma kilka obowiązków do wypełnienia wobec pracownika. Jednym z nich jest rozliczenie należnego pracownikowi urlopu wypoczynkowego. W sytuacji gdy taki urlop nie zostanie wykorzystany przez pracownika w naturze, za pozostałe dni urlopu należy wypłacić ekwiwalent pieniężny. … więcej o Zasady ustalania ekwiwalentu za urlop

Podstawa i dopełnienie ekwiwalentu za urlop

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:15 09-07-2018
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaCoroczny urlop wypoczynkowy jest prawem każdego pracownika. Powinien on być wykorzystany w naturze w czasie trwania stosunku pracy. Jeżeli jednak do dnia ustania zatrudnienia pracownikowi pozostanie jakaś część lub cały niewykorzystany urlop, przekształci się on w prawo do ekwiwalentu pieniężnego. … więcej o Podstawa i dopełnienie ekwiwalentu za urlop

Ekwiwalent urlopowy przy nieobecności w pracy

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:44 29-01-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaEkwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wypłaca się w razie definitywnego rozwiązania stosunku pracy. Ustawodawca określił, według jakich zasad należy obliczać jego wysokość. Do okoliczności wpływających na to, z jakiego okresu jest przyjmowane wynagrodzenie do podstawy ekwiwalentu, należą różnego rodzaju absencje w pracy. … więcej o Ekwiwalent urlopowy przy nieobecności w pracy

Koniec zatrudnienia nie zawsze z ekwiwalentem

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:30 27-10-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaNiewykorzystanie urlopu wypoczynkowego w trakcie zatrudnienia rodzi po stronie pracodawcy dodatkowe koszty. Aktualizują się one z momentem ustania zatrudnienia pracownika, którego urlop nie został wykorzystany w naturze. Pieniężnym odpowiednikiem uprawnień urlopowych jest ekwiwalent za urlop. Wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy często łączy się z jego wypłaceniem, jednak w niektórych sytuacjach pracodawca może tego uniknąć. … więcej o Koniec zatrudnienia nie zawsze z ekwiwalentem

Koniec zatrudnienia to dodatkowe obowiązki

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:34 24-12-2012
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaUmowy na czas określony często zawierane są na pełne lata lub na rok – tak, aby ich końcowy termin przypadał na koniec roku kalendarzowego. Wiele takich umów zakończy się z ostatnim dniem bieżącego roku. Oznacza to dla pracodawcy kilka dodatkowych obowiązków natury formalnej oraz konieczność rozliczenia się z pracownikiem w zakresie niektórych świadczeń. … więcej o Koniec zatrudnienia to dodatkowe obowiązki