Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Kto od 2017 r. przesyła ewidencje VAT w formie JPK?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:21 29-12-2016

Gazeta PodatkowaMali i średni przedsiębiorcy prowadzący ewidencje VAT przy użyciu programu komputerowego muszą być przygotowani do przekazywania od przyszłego roku informacji o niej w formie JPK. Pierwszy raport składają za styczeń 2017 r. do 27 lutego 2017 r. Status przedsiębiorcy określa się na podstawie średniorocznego zatrudnienia i wyników finansowych za 2015 r. i 2016 r. Ponadto ostatniego dnia stycznia 2017 r. upływa przesunięty termin przesłania przez podmioty z sektora finansów publicznych informacji o ewidencji VAT za miesiące od lipca do grudnia 2016 r. … więcej o Kto od 2017 r. przesyła ewidencje VAT w formie JPK?

Rozliczenie sprzedaży środka trwałego

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:26 27-12-2016

Gazeta PodatkowaPrzychody z działalności gospodarczej w obiegowej opinii utożsamiane są ze sprzedażą towarów i usług. Tymczasem przychody z tego źródła generuje wiele innych zdarzeń gospodarczych, w tym m.in. odpłatne zbycie składników firmowego majątku posiadających status środków trwałych. … więcej o Rozliczenie sprzedaży środka trwałego

Które podatki (nie) przedawnią się z końcem 2016 r.?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:46 22-12-2016

Gazeta PodatkowaZobowiązanie podatkowe przedawnia się zasadniczo po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W wielu przypadkach okres ten jest jednak znacznie dłuższy. Przyczyną może być zawarcie układu ratalnego, ogłoszenie upadłości czy prowadzenie postępowania karnego skarbowego. … więcej o Które podatki (nie) przedawnią się z końcem 2016 r.?

Rozliczanie wydatków na zakup wyposażenia

Autor: Gazeta Podatkowa, 14:59 19-12-2016

Gazeta PodatkowaPrzedsiębiorca będący osobą fizyczną dokonując zakupu składników firmowego majątku może niektóre z nich zaliczyć do kategorii wyposażenia. Konsekwencją takiej kwalifikacji jest prawo do rozliczenia wydatku poniesionego na ten cel bezpośrednio w kosztach podatkowych – jednak nie zawsze w momencie zakupu. … więcej o Rozliczanie wydatków na zakup wyposażenia

Jak założyć konto na Portalu Podatkowym?

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:38 15-12-2016

Gazeta PodatkowaKażdy podatnik – osoby fizyczne i firmy – może mieć swoje konto na Portalu Podatkowym. Służy ono obecnie do załatwiania spraw związanych z wybranymi podatkami oraz zgłaszania pełnomocnictw ogólnych. Rejestracja wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP. … więcej o Jak założyć konto na Portalu Podatkowym?

Podstawa wynagrodzenia minimalnego z różnych składników

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:29 12-12-2016

Gazeta PodatkowaWysokość wynagrodzenia za pracę może być przedmiotem uzgodnień stron stosunku pracy. Pracownik musi mieć jednak zapewnione pewne ustawowe minimum, wyrażone przez wynagrodzenie minimalne. Na podstawę pensji minimalnej składają się różne składniki płacowe i tylko niektóre z nich podlegają wyłączeniu z wynagrodzenia minimalnego. … więcej o Podstawa wynagrodzenia minimalnego z różnych składników

Korygowanie deklaracji VAT

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:25 08-12-2016

Gazeta PodatkowaW sytuacji gdy podatnik złoży do urzędu skarbowego błędnie wypełnioną deklarację VAT, może ją poprawić. Korekta deklaracji VAT polega na ponownym wypełnieniu druku tej deklaracji i zaznaczeniu na nim (w odpowiednim miejscu), że jest to deklaracja korygująca. … więcej o Korygowanie deklaracji VAT

Wyższe kary za przewinienia skarbowe w 2017 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:59 05-12-2016

Gazeta PodatkowaPrzyszłoroczny wzrost minimalnej pensji – z 1.850 zł do 2.000 zł – przekłada się na wymiar odpowiedzialności za nienależyte wypełnianie obowiązków podatkowych. Przesunie się granica kwalifikowania czynów zabronionych polegających na uszczupleniu należności publicznoprawnej. Będą mogły być wymierzane wyższe grzywny za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. … więcej o Wyższe kary za przewinienia skarbowe w 2017 r.

Ustalanie „krajowej” diety w podróży służbowej

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:06 01-12-2016
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWykonywanie zadania służbowego na polecenie pracodawcy poza siedzibą pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy wiąże się z poniesieniem dodatkowych wydatków. Pracownikowi przysługują należności na pokrycie kosztów związanych z taką podróżą, do których zalicza się m.in. koszty wyżywienia w podróży, na które przysługuje dieta. … więcej o Ustalanie „krajowej” diety w podróży służbowej