Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Korygowanie transakcji po okresie przedawnienia

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:48 13-04-2023

Gazeta PodatkowaPodstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie transakcji, sporządzanym przez podatników VAT, jest faktura. Powinna ona być wystawiona we wskazanych ustawowo terminach i zawierać określone dane. Niejednokrotnie w toku prowadzonej działalności występują sytuacje, w których konieczne jest skorygowanie pierwotnie wystawionej faktury. Nie zawsze jest to jednak możliwe. … więcej o Korygowanie transakcji po okresie przedawnienia

Upływ przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:14 12-07-2021
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaRoszczenia ze stosunku pracy w zdecydowanej większości ulegają przedawnieniu. Upływ okresu przedawnienia radykalnie zmniejsza szanse na uzyskanie przez pracodawcę lub pracownika dochodzonego świadczenia lub uprawnienia. Dla skutecznej egzekucji roszczenia ważna jest więc wiedza o okresie przedawnienia i zasadach ustalania jego biegu. … więcej o Upływ przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

Przedawnienie zobowiązania a przychody i koszty

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:38 20-08-2020

Gazeta PodatkowaUpływ terminu przedawnienia oznacza brak możliwości skutecznego żądania wykonania zobowiązania. Przedsiębiorcy, którym kontrahenci zalegają z zapłatą, powinni zatem skrupulatnie kontrolować czas, jaki upływa od wymagalności roszczenia (terminu zapłaty), aby nie dopuścić do przedawnienia, które oprócz niekorzystnych skutków cywilnoprawnych może też negatywnie wpływać na rachunek podatkowy. … więcej o Przedawnienie zobowiązania a przychody i koszty

Które podatki (nie) przedawnią się z końcem 2018 r.?

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:22 31-12-2018

Gazeta PodatkowaZobowiązanie podatkowe przedawnia się zasadniczo po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wiele czynników może jednak spowodować wydłużenie tego okresu: zawarcie układu ratalnego z urzędem skarbowym, wszczęcie egzekucji czy podjęcie postępowania karnego skarbowego. Problemem wciąż są podatki zabezpieczone hipoteką przymusową, ponieważ organy podatkowe powołują się na przepis wyłączający możliwość ich przedawnienia, mimo że sądy konsekwentnie uznają go za sprzeczny z zasadami konstytucyjnymi. … więcej o Które podatki (nie) przedawnią się z końcem 2018 r.?

Które podatki (nie) przedawnią się z końcem 2016 r.?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:46 22-12-2016

Gazeta PodatkowaZobowiązanie podatkowe przedawnia się zasadniczo po pięciu latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W wielu przypadkach okres ten jest jednak znacznie dłuższy. Przyczyną może być zawarcie układu ratalnego, ogłoszenie upadłości czy prowadzenie postępowania karnego skarbowego. … więcej o Które podatki (nie) przedawnią się z końcem 2016 r.?

Które podatki (nie) przedawnią się z końcem roku?

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:51 20-11-2014

Gazeta PodatkowaNiejeden podatnik odlicza dni do końca roku. Przedawnią się wówczas podatki, których termin płatności upłynął 5 lat temu. Wiele czynników może jednak wydłużyć termin przedawnienia. Sposoby, które fiskus stosuje najczęściej, aby zyskać więcej czasu na ściągnięcie podatków, to: nadanie nieostatecznej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, podjęcie działań egzekucyjnych, wszczęcie postępowania karnego skarbowego. … więcej o Które podatki (nie) przedawnią się z końcem roku?

Kiedy podnieść zarzut przedawnienia podatku?

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:09 18-06-2014

Gazeta PodatkowaUrzędy skarbowe zyskują więcej czasu na ściągnięcie niezapłaconych podatków, jeżeli przed upływem terminu przedawnienia zajmą majątek dłużnika i powiadomią go o podjętych działaniach. Muszą być dopełnione obie te formalności. W przeciwnym razie można podnieść zarzut przedawnienia zobowiązania podatkowego. … więcej o Kiedy podnieść zarzut przedawnienia podatku?

Kiedy podatnik dowie się o (nie)przedawnieniu podatku?

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:36 26-05-2014

Gazeta PodatkowaUrzędnicy mają obowiązek zawiadomić podatnika o wydłużeniu terminu przedawnienia podatku z powodu przeprowadzenia postępowania karnego skarbowego. Nie muszą jednak tego robić jednocześnie z przystąpieniem do wyjaśnienia sprawy nadużyć podatkowych. Mogą przekazać tę informację nawet w dniu, w którym upływa termin przedawnienia. … więcej o Kiedy podatnik dowie się o (nie)przedawnieniu podatku?

Zmiana terminów przedawnienia jest niedopuszczalna

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:47 10-10-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPrzedsiębiorcy powinni pilnować terminów przedawnienia, aby nie stracić szansy na wyegzekwowanie należności. Jest to tym bardziej ważne, że większość roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawnia się po dwóch albo po trzech latach. Kontrahent nie może z góry zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia, nie można też w umowie wydłużyć tego terminu. Można jednak przerwać bieg tego terminu, co skutkuje jego naliczaniem od początku. … więcej o Zmiana terminów przedawnienia jest niedopuszczalna