Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Zmiany w składkach ZUS od umów zlecenia

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:40 31-12-2015

Gazeta PodatkowaJeszcze tylko do dzisiaj zleceniobiorca wykonujący jednocześnie kilka umów zlecenia ma odprowadzany „pełny” ZUS tylko z jednej umowy (zawartej jako pierwsza lub wybranej przez zleceniobiorcę). Z każdej kolejnej (wykonywanej równocześnie z tą pierwszą) może je mieć opłacane tylko jeśli tego chce, niezależnie od wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego z poszczególnych umów. Ze wszystkich umów ma naliczaną i potrącaną składkę zdrowotną, a ta – pod względem finansowym – nie obciąża zleceniodawcy. Dotychczas więc firmy chętnie zawierały umowy zlecenia z osobami, które już były zatrudnione na podstawie tego rodzaju umowy. Jednak od jutra, tj. 1 stycznia 2016 r., przepisy w zakresie oskładkowania zleceń ulegną radykalnej zmianie. … więcej o Zmiany w składkach ZUS od umów zlecenia

Jak i kiedy korygować deklaracje podatkowe?

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:09 28-12-2015

Gazeta PodatkowaBłąd w deklaracji podatkowej poprawia się poprzez złożenie deklaracji korygującej oraz – jeszcze do końca bieżącego roku – pisma uzasadniającego przyczyny naniesienia zmian. Modyfikacji nie można jednak dokonać w rozliczeniu weryfikowanym w ramach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub skarbowej. Urzędnicy poinformują o bezskuteczności korekty złożonej wbrew temu zakazowi. … więcej o Jak i kiedy korygować deklaracje podatkowe?

Gdy pracownik dostarczy zwolnienie lekarskie

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:20 23-12-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaNa przedsiębiorcy zatrudniającym pracowników ciążą pewne obowiązki. Tak jest m.in. w przypadku przedłożenia przez pracownika zwolnienia lekarskiego potwierdzającego jego niezdolność do pracy z powodu choroby. Jako jego pracodawca, powinien ustalić prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz jego wysokość i dokonać ewentualnej wypłaty tego świadczenia. A jeśli wymiar dni tego świadczenia został już w danym roku kalendarzowym wykorzystany przez pracownika, zobowiązany jest podjąć wypłatę zasiłku chorobowego lub – jeśli nie posiada stosownych uprawnień – przekazać jego płatność do ZUS. … więcej o Gdy pracownik dostarczy zwolnienie lekarskie

Nowości w rozliczeniach rocznych za 2015 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:01 21-12-2015

Gazeta PodatkowaWzorem lat ubiegłych już w grudniu rozpoczynamy naszą akcję PIT, w ramach której systematycznie, raz w tygodniu, w poniedziałkowym numerze Gazety Podatkowej będą publikowane artykuły i porady na temat sporządzania zeznań rocznych. Akcja ta ma na celu ułatwienie Czytelnikom wywiązania się z obowiązków wobec fiskusa w zakresie sporządzania tych rozliczeń za 2015 r. … więcej o Nowości w rozliczeniach rocznych za 2015 r.

Jak fiskus będzie doręczał pisma firmom?

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:56 17-12-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaFiskus zyska od przyszłego roku nowe możliwości doręczania firmom korespondencji. Pisma, których nie uda się zostawić w siedzibie adresata, będzie mógł odebrać zarządca lub dozorca budynku. Korespondencję wolno będzie także kierować na skrytkę pocztową. Pisma dla firmy posługującej się fikcyjnymi danymi adresowymi zostaną wysłane do osoby upoważnionej do jej reprezentowania. … więcej o Jak fiskus będzie doręczał pisma firmom?

VAT przy nieodpłatnym przekazaniu prezentów

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:42 14-12-2015

Gazeta PodatkowaGeneralnie opodatkowaniu VAT podlegają czynności odpłatne. Na zasadzie wyjątku opodatkowaniu podlegają także niektóre czynności nieodpłatne, w tym m.in. nieodpłatne przekazanie towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT z tytułu ich nabycia. Jeśli jednak przekazywany towar jest tzw. prezentem o małej wartości, jego nieodpłatne przekazanie nie podlega opodatkowaniu, o ile przekazanie to następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika. … więcej o VAT przy nieodpłatnym przekazaniu prezentów

Kary za przewinienia skarbowe w 2016 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:37 10-12-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę – a będzie ono w przyszłym roku wynosić 1.850 zł – rzutuje na zakres odpowiedzialności za nienależyte wypełnianie obowiązków wobec fiskusa. Przesunie się granica kwalifikacji czynów polegających na uszczupleniu należności podatkowej. Wzrosną grzywny za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. … więcej o Kary za przewinienia skarbowe w 2016 r.

Kosztowe rozliczenie grudniowych wynagrodzeń

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:43 07-12-2015

Gazeta PodatkowaObciążanie kosztów danego miesiąca wynagrodzeniami pracowników należnymi za ten okres oraz naliczonymi od nich składkami ZUS uzależnione jest od ich opłacenia w ustawowo określonych terminach. Ich niedotrzymanie powoduje, że zarówno grudniowe wynagrodzenia, jak i przypadające na nie składki stają się kosztem dopiero w następnym roku. … więcej o Kosztowe rozliczenie grudniowych wynagrodzeń

Korekta kosztów i przychodów w 2016 roku

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:56 03-12-2015

Gazeta PodatkowaWśród zmian, jakie w podatku dochodowym wejdą w życie wraz z nowym rokiem, znalazły się te dotyczące zasad rządzących korektami przychodów i kosztów podatkowych. Zmiany pojawiły się w dwóch obszarach: tzw. wstecznej korekty kosztów oraz korekty kosztów przy braku zapłaty. W jaki sposób będziemy ich dokonywać od 1 stycznia 2016 r.? … więcej o Korekta kosztów i przychodów w 2016 roku

Nowatorskie sposoby rozliczania się z fiskusem

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:45

Gazeta PodatkowaZapłata podatku z konta członka najbliższej rodziny podatnika będzie pełnoprawnym sposobem rozliczania się z fiskusem. Dopuszczalne stanie się także regulowanie zobowiązań podatkowych nieprzekraczających tysiąca złotych przez osoby niespokrewnione. Urzędy skarbowe będą mogły przyjmować wpłaty kartą płatniczą. … więcej o Nowatorskie sposoby rozliczania się z fiskusem