Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Kasy fiskalne a płatność bezgotówkowa

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:50 17-01-2022

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćPolski Ład wprowadził zmiany do ustawy o VAT, które w większości zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2022 r. Niektóre jednak przepisy tej ustawy, m.in. w zakresie wprowadzenia obowiązku integracji kasy on-line z terminalem płatniczym i kar pieniężnych z tego tytułu, wejdą w życie 1 lipca 2022 r. … więcej o Kasy fiskalne a płatność bezgotówkowa

Przegląd zmian w pdof wynikających z Polskiego Ładu

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:56 13-01-2022

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćŚmiało można zaryzykować stwierdzenie, że wejście w życie Polskiego Ładu spowodowało, iż podatnicy pdof z dniem 1 stycznia 2022 r. znaleźli się w całkiem nowej, niełatwej i często niejednoznacznej podatkowej rzeczywistości. Zmiany, jakie Polski Ład wprowadził na gruncie pdof, dotknęły wszystkich grup podatników – zarówno przedsiębiorców, jak i tych nieprowadzących działalności gospodarczej. … więcej o Przegląd zmian w pdof wynikających z Polskiego Ładu

Interpretacje podatkowe sposobem na wyjaśnienie nowych przepisów

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:55 10-01-2022

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćPodatnicy i osoby zajmujące się ich rozliczeniami podatkowymi muszą zmierzyć się z wieloma zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład. Sposobem na uzyskanie oficjalnego stanowiska administracji skarbowej w zakresie wykładni niejasnych regulacji jest wystąpienie o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych. Trzeba jednak liczyć się nawet z półrocznym okresem oczekiwania na wyjaśnienia. … więcej o Interpretacje podatkowe sposobem na wyjaśnienie nowych przepisów

Rezygnacja z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego u małego pracodawcy

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:02 05-01-2022

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćDziałalność socjalna prowadzona przez pracodawców w wielu przypadkach polega na tworzeniu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub wypłacie świadczenia urlopowego. Niektórzy pracodawcy pozabudżetowi, w tym zatrudniający poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, mogą jednak z niej zrezygnować, przy dochowaniu odpowiedniego terminu. … więcej o Rezygnacja z ZFŚS i wypłaty świadczenia urlopowego u małego pracodawcy

Wątpliwości związane z pracowniczą ulgą dla klasy średniej

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:26 03-01-2022

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćPrawo do korzystania z nowej preferencji nazywanej ulgą dla klasy średniej z dniem 1 stycznia 2022 r. zyskali m.in. pracownicy w odniesieniu do opodatkowanych według skali podatkowej należności uzyskiwanych z racji zatrudnienia. Ulga ta, która z założenia ma zniwelować wzrost obciążeń, jakie nastąpią od bieżącego roku w związku z likwidacją możliwości odliczania od podatku składki zdrowotnej, budzi szereg wątpliwości dotyczących jej stosowania. … więcej o Wątpliwości związane z pracowniczą ulgą dla klasy średniej

Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:38 30-12-2021

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćW dzisiejszych czasach programy komputerowe do prowadzenia ksiąg rachunkowych dzięki odpowiednim funkcjom „podpowiadają”, jak sporządzić bilans, więc teoretycznie powinno to być łatwe. Jednak księgowi wiedzą, że na dzień bilansowy muszą dokonać przeglądu prawidłowości ksiąg, wprowadzić dodatkowe zapisy związane z wyceną bilansową aktywów i pasywów, a także, że niektóre salda końcowe kont bilansowych nie mogą być automatycznie przenoszone do bilansu, gdyż trzeba je prawidłowo podzielić i przyporządkować. Podsumowując dotychczasowe publikacje na temat bilansu, przedstawiamy dziś najczęściej popełniane błędy przy jego sporządzaniu, aby Czytelnicy uniknęli ich w bilansach przygotowywanych w swoich firmach. … więcej o Najczęściej popełniane błędy przy sporządzaniu bilansu

Kosztowe rozliczanie grudniowych wynagrodzeń

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:52 27-12-2021

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćO momencie obciążenia kosztów podatkowych świadczeniami pracowniczymi i zleceniobiorców decyduje rodzaj tych świadczeń oraz termin dokonania ich wypłaty lub postawienia do dyspozycji. W ten sposób wypłaty za grudzień oraz obciążające je składki ZUS mogą generować koszty podatkowe w miesiącu, za który są należne lub w styczniu następnego roku. … więcej o Kosztowe rozliczanie grudniowych wynagrodzeń

Opodatkowanie umów zlecenia w 2022 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:36 23-12-2021

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćPolski Ład, oprócz zmian w sposobie opodatkowania należności pracowniczych (szerzej na ten temat pisaliśmy w GP nr 96, na str. 14), wprowadził do ustawy o pdof również modyfikacje w sposobie opodatkowania wynagrodzeń z umów zlecenia. Nie będą one jednak dotyczyły wszystkich umów zawieranych z tego tytułu. … więcej o Opodatkowanie umów zlecenia w 2022 r.

Składki ZUS chorującego przedsiębiorcy

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:47 20-12-2021

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćPrzedsiębiorca będący osobą fizyczną z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłaca za siebie składki do ZUS od określonych w odpowiednich przepisach podstaw wymiaru. Gdy przez część miesiąca taka osoba przebywała na zwolnieniu lekarskim, np. z powodu choroby, wówczas może, po spełnieniu wymaganych warunków, opłacić składki do ZUS w wysokości obniżonej o dni choroby. Zasada ta nie ma jednak zastosowania do wszystkich składek. … więcej o Składki ZUS chorującego przedsiębiorcy

Nowe zasady składania rozliczeń do ZUS

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:36 16-12-2021

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćPrzedsiębiorca rozlicza składki ubezpieczeniowe na odpowiednich drukach rozliczeniowych. Przekazuje je do ZUS za każdy miesiąc w ustalonym terminie. W przypadku spełnienia określonych warunków może być obecnie zwolniony z comiesięcznego ich przekazywania do ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. wejdą w życie bardzo istotne zmiany w tym zakresie. … więcej o Nowe zasady składania rozliczeń do ZUS

Wiążące informacje stawkowe w 2022 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:39 13-12-2021

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćWiążąca informacja stawkowa (WIS) jest decyzją wydawaną na potrzeby opodatkowania podatkiem VAT dostawy towarów, importu towarów, WNT albo świadczenia usług. WIS wydawana jest generalnie na wniosek podatnika. Od 1 stycznia 2022 r. zmiany wprowadzone przez Polski Ład obejmą także zasady wydawania WIS. … więcej o Wiążące informacje stawkowe w 2022 r.

Zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczące sprawozdań

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:44 06-12-2021

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćNiebawem wejdą w życie zmiany w ustawie o rachunkowości. Będą one skutkować już w odniesieniu do sprawozdań finansowych za 2021 r. … więcej o Zmiany w ustawie o rachunkowości dotyczące sprawozdań