Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Zastosowanie błędnej stawki VAT

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:57 10-08-2020

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćZasadą jest, że obowiązek określenia prawidłowej stawki VAT dla danego towaru bądź świadczonej usługi spoczywa na sprzedawcy tego towaru lub usługi. Jednak w praktyce zdarzają się sytuacje, w których podatnik wystawiający fakturę zastosuje niewłaściwą stawkę VAT. Co do zasady, podatnicy, którzy zastosowali błędną stawkę VAT, mają obowiązek (lub prawo) dokonania korekty VAT należnego. … więcej o Zastosowanie błędnej stawki VAT

Faktury oznaczone MPP w nowym pliku JPK_VAT

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:16 06-08-2020

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćObowiązek oznaczania faktur symbolem MPP w nowym pliku JPK_VAT będzie dotyczył wyłącznie podatników dokonujących transakcji objętych obligatoryjnym stosowaniem tego mechanizmu, czyli faktur wystawionych na kwotę brutto wyższą niż 15.000 zł, które dokumentują dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. … więcej o Faktury oznaczone MPP w nowym pliku JPK_VAT

Jak podpisywać e-dokumenty podatkowe?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:57 03-08-2020

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćPodatnicy od lat przesyłają deklaracje, zeznania czy informacje podatkowe przez internet. Epidemia koronawirusa sprawiła, że korzystanie z elektronicznych środków komunikacji stało się powszechniejsze także na innych płaszczyznach, np. w zakresie składania wniosków, odwołań czy ponagleń. To zasługa m.in. bezpłatnych metod uwierzytelniania podań: profilu zaufanego i podpisu osobistego. … więcej o Jak podpisywać e-dokumenty podatkowe?

Wykup przedmiotu leasingu w księgach rachunkowych

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:57 30-07-2020

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćJednostki w prowadzonej działalności mogą odpłatnie wykorzystywać przedmioty, które są własnością innych podmiotów. Można używać ich m.in. na podstawie umowy leasingu. Po zakończeniu umowy przedmiot leasingu może przejść na własność jednostki. Ewidencja księgowa dotycząca wykupu przedmiotu leasingu zależy przede wszystkim od tego, czy umowa leasingu dla celów rachunkowych została zakwalifikowana jako leasing finansowy, czy operacyjny. … więcej o Wykup przedmiotu leasingu w księgach rachunkowych

Podatkowe rozliczenia przy sezonowym zatrudnieniu

Autor: Gazeta Podatkowa, 13:04 27-07-2020

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćSezon urlopowy obejmuje w Polsce głównie okres lata. W jego szczycie wiele firm w celu zapewnienia obsady wystarczającej do normalnego funkcjonowania korzysta z możliwości tzw. zatrudnienia sezonowego. W tym zakresie mogą wybierać pomiędzy kilkoma opcjami. Dokonanie konkretnego wyboru determinuje rozliczenie takiego dodatkowego zatrudnienia na gruncie podatku dochodowego. … więcej o Podatkowe rozliczenia przy sezonowym zatrudnieniu

Błędy płatników składek w drukach przekazywanych do ZUS

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:35 23-07-2020

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćDo obowiązków płatnika składek należy m.in. przekazywanie za ubezpieczonych prawidłowo sporządzonych dokumentów ubezpieczeniowych (np. zgłoszeniowych) do ZUS. Jeśli w drukach tych płatnik popełni błąd, zobowiązany jest go skorygować. Ważne, aby wiedział, w jaki sposób ma to uczynić i na jakim formularzu. … więcej o Błędy płatników składek w drukach przekazywanych do ZUS

Ewidencja księgowa dotycząca przestoju w firmie

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:23 16-07-2020

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćZdarza się, że produkcja w jednostce na pewien czas zostaje ograniczona lub zawieszona. Mimo że przedsiębiorstwo w danym okresie nie prowadzi działalności produkcyjnej lub prowadzi ją częściowo, ponosi stałe pośrednie koszty produkcji. Kosztów związanych z przestojem nie uwzględnia się w koszcie wytworzenia produktu. Ich ewidencja w księgach zależy m.in. od tego, czy przestój był planowany, czy jest wynikiem niespodziewanych zdarzeń, których nie można było przewidzieć. … więcej o Ewidencja księgowa dotycząca przestoju w firmie

Jak uniknąć odpowiedzialności za VAT kontrahenta?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:36 09-07-2020

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćZapłata za transakcję na konto nieznajdujące się w Wykazie podatników VAT wiąże się z ryzykiem odpowiedzialności solidarnej za zaległości wystawcy faktury w VAT. Taka jest obecnie generalna zasada. Wprowadzono jednak od niej kilka wyjątków. Odpowiedzialność nie powstaje w przypadku dokonania zapłaty z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności, przelania środków na rachunek cesyjny banku czy złożenia zawiadomienia ZAW-NR. Nowe przepisy obowiązują od 1 lipca 2020 r. … więcej o Jak uniknąć odpowiedzialności za VAT kontrahenta?

Przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie tarczy 4.0

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:40 06-07-2020

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćPracodawcy mający trudności ekonomiczne z powodu epidemii koronawirusa mogą zarządzić przestój ekonomiczny lub obniżyć pracownikom wymiar etatu. Takie rozwiązania przewiduje specustawa w sprawie COVID-19, adresując je m.in. do pracodawców, którzy zanotowali określony spadek obrotów. Tarcza 4.0 pozwala na skorzystanie z przestoju ekonomicznego lub obniżenia wymiaru etatu również takim pracodawcom, u których wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń. … więcej o Przestój ekonomiczny i obniżenie wymiaru czasu pracy na podstawie tarczy 4.0

Pomoc publiczna dla firm na ratowanie i restrukturyzację

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:00 29-06-2020

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćPrzedsiębiorcy będący w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą uzyskać ze środków budżetu państwa pomoc na ratowanie lub restrukturyzację. Pomoc państwa przyjmuje formę wsparcia finansowego w postaci pożyczek lub wejść kapitałowych oraz ulg w spłacie niektórych należności publicznoprawnych. … więcej o Pomoc publiczna dla firm na ratowanie i restrukturyzację

Świadczenia należne w związku z COVID-19 a okres zasiłkowy

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:59 25-06-2020

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćUstawodawca, dając ubezpieczonym możliwość skorzystania z zasiłku chorobowego, jednocześnie ograniczył okres, za jaki świadczenie to przysługuje. W trakcie trwającej pandemii spora liczba ubezpieczonych odbywa(-ła) obowiązkową kwarantannę, za okres której ma prawo do stosownego świadczenia. Choć z reguły przyczyna objęcia obowiązkową kwarantanną nie ma związku z ewentualną poprzednią niezdolnością do pracy, nie zawsze istnieje możliwość otworzenia nowego okresu zasiłkowego. … więcej o Świadczenia należne w związku z COVID-19 a okres zasiłkowy

Korzystna zmiana obliczania emerytury należnej od czerwca br.

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:48 22-06-2020

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćObliczenie emerytury według zdefiniowanej składki wymaga przeprowadzenia szeregu działań matematycznych. Związane są one m.in. z procesem przeprowadzenia waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne, która w bezpośredni sposób wpływa na wysokość nowej emerytury, odgrywając bardzo ważną rolę. Zasady przeprowadzania waloryzacji składek w oparciu o obowiązujące przepisy w sposób najbardziej niekorzystny dotyczyły osób przechodzących na emeryturę w czerwcu danego roku. W czerwcu 2020 r. jest jednak inaczej. … więcej o Korzystna zmiana obliczania emerytury należnej od czerwca br.