Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

W jaki sposób rozwiązać umowę?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:46 02-02-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW prawie cywilnym obowiązuje zasada dotrzymywania umów (z łac. pacta sunt servanda). Wobec tego regułą powinno być wygaszenie kontraktu na skutek jego wykonania. Są jednak i takie umowy, które kończy upływ terminu. Również strony swoimi czynnościami mogą spowodować wcześniejsze zakończenie umowy. Należą do nich rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oraz czynności jednostronne w postaci wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy. … więcej o W jaki sposób rozwiązać umowę?

Odstąpienie od umowy z powodu zwłoki

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:59 15-04-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaJeśli kontrahent opóźnia się z wykonaniem umowy, stanowi to przesłankę do tego, by złożyć mu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W zależności od tego, z jaką umową mamy do czynienia oraz jakie postanowienia zamieszczono w jej treści, może być konieczne wcześniejsze wyznaczenie kontrahentowi dodatkowego terminu oraz zagrożenie, że w razie jego niedotrzymania może dojść do odstąpienia od umowy. … więcej o Odstąpienie od umowy z powodu zwłoki