Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Zatrudnienie terminowe niełatwo potwierdzić świadectwem

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:05 29-08-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaOstatnia zmiana przepisów z zakresu wystawiania świadectw pracy miała miejsce ponad dwa lata temu. Pracodawcy powinni więc wdrożyć się już do aktualnie obowiązujących regulacji i stosować je bez większych problemów. Praktyka pokazuje jednak, że zasady wystawiania świadectwa pracy za okresy umów terminowych w dalszym ciągu budzą wątpliwości i przysparzają trudności przy sporządzaniu świadectwa. … więcej o Zatrudnienie terminowe niełatwo potwierdzić świadectwem

Naliczanie odsetek z nowej ustawy o terminach zapłaty

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:58 26-08-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaObowiązująca od 28 kwietnia 2013 r. nowa ustawa o terminach zapłaty pozwala naliczać kontrahentom odsetki ustawowe, mimo iż nie są oni w zwłoce z zapłatą. Ustawa przewiduje też, że w razie opóźnienia w zapłacie wierzycielowi należą się co do zasady odsetki jak od zaległości podatkowych, a nie odsetki ustawowe. … więcej o Naliczanie odsetek z nowej ustawy o terminach zapłaty

Absencję w pracy trzeba usprawiedliwić

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:00 22-08-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaNieusprawiedliwione niestawiennictwo w pracy jest jednym z najpoważniejszych uchybień po stronie pracownika. Jako naruszenie podstawowego obowiązku pracowniczego stanowi podstawę do dyscyplinarnego zwolnienia i faktycznie jest częstym powodem „karnego” rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę. Powinnością zatrudnionego jest więc jak najszybsze i wiarygodne usprawiedliwienie absencji w pracy. … więcej o Absencję w pracy trzeba usprawiedliwić

Okoliczności wydania zaświadczenia o braku zaległości

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:38 19-08-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPodatnicy w prowadzonej działalności gospodarczej niejednokrotnie muszą legitymować się różnego rodzaju zaświadczeniami, w tym o niezaleganiu w podatkach. W tej sytuacji występują do urzędu skarbowego z żądaniem jego wydania. Organ zasadniczo powinien takie zaświadczenie wydać. Zdarza się, że wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu składany jest w trakcie postępowania odwoławczego. Powstaje wówczas wątpliwość, czy urząd ma obowiązek wydać takie zaświadczenie w sytuacji, gdy decyzja podatkowa nie podlega wykonaniu jako nieostateczna, ponieważ wniesiono od niej odwołanie. … więcej o Okoliczności wydania zaświadczenia o braku zaległości

Macierzyński i rodzicielski nie wykluczają etatu

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:14 14-08-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaUrlopy pracownicze związane z rodzicielstwem mają charakter celowy – ich przeznaczeniem jest w pierwszym rzędzie sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Nie oznacza to jednak, że pracownik korzystający z takich urlopów jest automatycznie wyłączony z możliwości zarobkowania. Łączenie pracy i wychowywania dzieci jest dopuszczalne we wszystkich typach urlopów związanych z rodzicielstwem, z wyjątkiem podstawowego urlopu macierzyńskiego. … więcej o Macierzyński i rodzicielski nie wykluczają etatu

Powrót do pracy na mocy wyroku

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:45 12-08-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaSprawy sądowe z powództwa pracownika często kończą się jego wygraną. W zależności od treści wyroku, procesujący się pracownik może otrzymać świadczenie pieniężne lub powrócić do pracy, z której został bezprawnie zwolniony. Po powrocie pracodawca powinien mu zagwarantować dotychczasowe warunki pracy, nie oznacza to jednak przywrócenia pracownikowi „kompletu” uzyskanych wcześniej uprawnień. … więcej o Powrót do pracy na mocy wyroku

Pracodawca może skontrolować chorego pracownika

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:08 08-08-2013
Kategorie: Co nowego?

Korzystanie ze zwolnień lekarskich nie zawsze związane jest z faktyczną chorobą pracownika. Zdarza się, że niektórzy ubezpieczeni czas przebywania na tzw. L-4 wykorzystują w zupełnie inny sposób niż zgodnie z celem, w jakim jest ono przeznaczone. Postępowanie takie może jednak źle się skończyć. Wystawione przez lekarza zwolnienie podlega bowiem kontroli. … więcej o Pracodawca może skontrolować chorego pracownika

Wynagrodzenie za pracę i chorobę dla pracownicy w ciąży

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:59 05-08-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPracownica będąca w ciąży jest chroniona w tym okresie przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem stosunku pracy. Ma także prawo, w okresie choroby przypadającej w czasie ciąży, do wyższej wysokości wynagrodzenia chorobowego niż pozostali pracownicy. Jeżeli jednak absencja chorobowa nie obejmuje całego miesiąca, za czas przepracowany, obok „chorobówki”, należy jej wypłacić wynagrodzenie za pracę. … więcej o Wynagrodzenie za pracę i chorobę dla pracownicy w ciąży

Praca ponadnormatywna w różnych systemach czasu pracy

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:51 01-08-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaOrganizatorem pracy w zakładzie jest pracodawca. Ustala on systemy i rozkłady czasu pracy swoich podwładnych. Najczęściej spotykanymi w praktyce jest tzw. podstawowa organizacja czasu pracy oraz system równoważny. Obwarowane są one ustawowymi normami czasu pracy, których przekroczenie stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. … więcej o Praca ponadnormatywna w różnych systemach czasu pracy