Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Zabezpieczenie roszczeń z transakcji handlowych

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:52 13-02-2020

Gazeta PodatkowaZ dniem 1 stycznia 2020 r., na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, weszło w życie szereg przepisów mających na celu zapobieżenie praktykom przedsiębiorców polegającym na rzeczywistym kredytowaniu swojej działalności poprzez ustalanie nadmiernie wydłużonych terminów zapłaty, a także nieregulowanie należności w ustalonym czasie. Wprowadzone zmiany mają doprowadzić do skrócenia umownych terminów zapłaty i zwiększenia płynności finansowej wierzycieli. … więcej o Zabezpieczenie roszczeń z transakcji handlowych

Zaliczenie wpłaty na poczet najstarszych faktur

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:13 03-04-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPo otrzymaniu od kontrahenta wpłaty, która nie pokrywa wszystkich jego długów, najkorzystniej jest zaliczyć ją na najstarszy dług. Nie zawsze jednak jest to możliwe. Dłużnik może wskazać, na który z kilku jego długów należy zaliczyć wpłatę – w takim przypadku wierzyciel z reguły jest związany wyborem dłużnika. … więcej o Zaliczenie wpłaty na poczet najstarszych faktur

Płatność przelewem a kompensata

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:38 13-02-2014

Gazeta PodatkowaZ reguły przedsiębiorcy w treści umów lub wystawianych faktur wskazują jako sposób zapłaty przelew na rachunek bankowy. Nawet w takim przypadku można jednak rozliczyć się przez potrącenie (kompensatę) w sytuacji, gdy dwa podmioty są jednocześnie względem siebie wierzycielami i dłużnikami. Aby zablokować możliwość dokonania potrącenia, należy wyraźnie zastrzec to w umowie. … więcej o Płatność przelewem a kompensata

Naliczanie odsetek z nowej ustawy o terminach zapłaty

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:58 26-08-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaObowiązująca od 28 kwietnia 2013 r. nowa ustawa o terminach zapłaty pozwala naliczać kontrahentom odsetki ustawowe, mimo iż nie są oni w zwłoce z zapłatą. Ustawa przewiduje też, że w razie opóźnienia w zapłacie wierzycielowi należą się co do zasady odsetki jak od zaległości podatkowych, a nie odsetki ustawowe. … więcej o Naliczanie odsetek z nowej ustawy o terminach zapłaty

Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:45 29-04-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW dniu 28 kwietnia 2013 r. weszła w życie nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Oprócz znanych już wcześniej rozwiązań mających na celu zniechęcić do stosowania terminów dłuższych niż 30 dni, wprowadza ona zasadę, że terminy nie powinny przekraczać 60 dni. Daje też wierzycielowi prawo do zryczałtowanej rekompensaty w wysokości równowartości 40 euro na koszty odzyskania należności w razie opóźnienia w zapłacie. … więcej o Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Zasady wyznaczania terminów zapłaty

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:21 15-10-2012

Gazeta PodatkowaTermin zapłaty może zostać wskazany wprost w umowie lub – jeśli strony go nie określiły – wyznaczony jednostronnie przez wierzyciela, np. w treści doręczonej dłużnikowi faktury VAT. Termin nie może być uzależniony od zdarzenia przyszłego i niepewnego, np. od tego, czy dłużnikowi zapłaci inna firma. … więcej o Zasady wyznaczania terminów zapłaty