Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Obniżka cen towarów w księgach rachunkowych

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:12 21-10-2021

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćTowary należące do jednostki mogą utracić swoją wartość np. ze względu na upływ sezonu, zmianę mody lub uszkodzenia. Można wówczas zdecydować o przecenie tych towarów. W księgach rachunkowych zapisy związane z przeceną towarów zależą głównie od sposobu, jaki jednostka stosuje do ich ewidencji. … więcej o Obniżka cen towarów w księgach rachunkowych

Przygotowanie do inwentaryzacji za 2021 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:33 18-10-2021

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćW jednostkach, w których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, od początku czwartego kwartału 2021 r. można rozpocząć prace inwentaryzacyjne dotyczące 2021 r. Właściwe przeprowadzenie inwentaryzacji jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego. … więcej o Przygotowanie do inwentaryzacji za 2021 r.

Nowe zasady rozliczania ulgi na złe długi

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:06 14-10-2021

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćZasady rozliczania VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności zostały zmienione od 1 października 2021 r. Zmiany polegają m.in. na uchyleniu obowiązku posiadania przez dłużnika statusu podatnika VAT czynnego na dzień poprzedzający dzień zastosowania ulgi na złe długi przez wierzyciela. Wydłużony został także termin na skorzystanie z ulgi na złe długi. … więcej o Nowe zasady rozliczania ulgi na złe długi

Odliczenie VAT przy WNT

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:43 11-10-2021

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćOd 7 września br. nastąpiły zmiany dotyczące odliczenia VAT w przypadku WNT. Obecnie prawo do odliczenia VAT w przypadku WNT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy, pod warunkiem że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu tych transakcji w deklaracji, w której jest on obowiązany rozliczyć ten podatek. … więcej o Odliczenie VAT przy WNT

Upływa termin zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego!

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:49 07-10-2021

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćFirmy, uczelnie czy samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które w 2020 r. osiągnęły przychód o równowartości co najmniej 3 mln euro, a rozliczają się w „zwykłym” urzędzie skarbowym, przechodzą z początkiem 2022 r. do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego. Przychód ustala się na podstawie sprawozdania finansowego, a jeżeli to niemożliwe – w oparciu o zeznanie CIT, ewentualnie deklaracje VAT. Zawiadomienie informujące o zmianie urzędu skarbowego trzeba złożyć do 15 października 2021 r. … więcej o Upływa termin zawiadomienia o zmianie urzędu skarbowego!

Podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy pracodawcy

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:47 04-10-2021

www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowośćPracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe może liczyć na uprawnienia szkoleniowe przysługujące mu z mocy ustawy oraz na świadczenia dodatkowe. Warunkiem jest jednak podjęcie dokształcania z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Wystąpienie tej przesłanki jest dla zatrudnionego, w kontekście zakresu uprawnień szkoleniowych, zdecydowanie korzystne. … więcej o Podnoszenie kwalifikacji z inicjatywy pracodawcy