Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Wady i zalety zatrudnienia terminowego

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:24 29-11-2012
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaZatrudnienie terminowe stanowi aktualnie przeważającą formę zatrudniania pracowników. Jego podstawą są zarówno umowy o pracę, jak i cywilnoprawne. Pracownicze umowy terminowe z pewnością cechują się większą stabilnością niż kontrakty cywilne, jednak w porównaniu do umów bezterminowych wyraźniej widać ich „przejściowy” charakter. Z tego względu wydają się być korzystne głównie dla pracodawców, choć i dla pracowników mają swoje zalety. … więcej o Wady i zalety zatrudnienia terminowego

Regulaminowe zasady przyznawania premii

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:49 26-11-2012
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPracodawcy, których obowiązują przepisy zakładowe, muszą uregulować w ich treści warunki wynagradzania pracowników. Dotyczy to m.in. premii będących często spotykanym dodatkowym składnikiem wynagrodzenia. Od sposobu określenia warunków ich przyznawania zależy wysokość istotnych dla pracownika świadczeń. Zapisy regulaminowe dotyczące premii mają bowiem „przełożenie” na podstawę wynagrodzenia urlopowego, chorobowego, ekwiwalentu za urlop i zasiłku chorobowego. … więcej o Regulaminowe zasady przyznawania premii

Wady prac przy umowie o dzieło

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:04 23-11-2012
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWadliwe wykonywanie dzieła przez przyjmującego zamówienie pozwala zamawiającemu nawet na odstąpienie od umowy albo powierzenie poprawienia lub dalszego wykonania prac innej osobie. Jeśli wady ujawnią się przy lub po odbiorze, zakres uprawnień zależy od tego, czy wady są istotne oraz czy dadzą się usunąć. … więcej o Wady prac przy umowie o dzieło

Jak fiskus e-kontroluje podatników?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:54 19-11-2012

Gazeta PodatkowaLiczba e-kontroli z roku na rok wzrasta. Polegają one na pobraniu danych bezpośrednio z systemu finansowo-księgowego firmy i poddaniu ich elektronicznej analizie. Pozwala to urzędnikom zweryfikować w krótkim czasie rzetelność i poprawność całej dokumentacji podatkowej. Mogą oni sprawdzić setki kontrahentów, zbadać tysiące faktur, porównywać dane itp. … więcej o Jak fiskus e-kontroluje podatników?

Łączenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury

Autor: Aneta Wesołowska, 09:53 16-11-2012
Kategorie: Co nowego?

Z dniem 1 października 2012 r. weszły w życie przepisy art. 5 pkt. 4 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 207 poz. 1230), które umożliwiają łączenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury. … więcej o Łączenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury

Zagraniczne wyjazdy z prawem do diety

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:50 15-11-2012
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaDieta z tytułu podróży służbowej jest podstawowym świadczeniem przysługującym pracownikowi „w delegacji”. Prawo do niej występuje zarówno w krajowej, jak i w zagranicznej podróży służbowej, jednak rodzaj podróży zdecydowanie wpływa na wysokość diety. Wyjazd zagraniczny jest pod tym względem korzystniejszy dla pracownika, szczególnie jeżeli celem podróży jest kilka krajów. … więcej o Zagraniczne wyjazdy z prawem do diety

Harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem finansowym za 2012 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:22 12-11-2012

Gazeta PodatkowaRozpoczynamy publikację na łamach Gazety Podatkowej cyklu artykułów, w których omawiać będziemy najważniejsze kwestie związane ze sporządzeniem sprawozdania finansowego za 2012 r. Już w IV kwartale trzeba bowiem wykonać niektóre czynności konieczne dla sprawnego przebiegu procesu sporządzania sprawozdania finansowego, jego zatwierdzenia i opublikowania. … więcej o Harmonogram prac związanych ze sprawozdaniem finansowym za 2012 r.

O ile w 2013 r. wzrosną podatki lokalne i inne opłaty?

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:33

Gazeta PodatkowaZnane są już stawki podatków i opłat lokalnych, jakie będą obowiązywały począwszy od dnia 1 stycznia 2013 r. Ponadto opublikowano już stawki opłat produktowych i opłat za korzystanie ze środowiska. Przedsiębiorcy muszą liczyć się z faktem, iż w 2013 r. będą zobowiązani ponieść opłaty w kwocie wyższej niż w roku bieżącym. … więcej o O ile w 2013 r. wzrosną podatki lokalne i inne opłaty?

Nowe prawo 2013. Jak zmienią się zasady wystawiania faktur?

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:44 05-11-2012

Gazeta PodatkowaNa stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacyjnego zamieszczono projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie m.in. wystawiania faktur. Zmiany te mają na celu dostosowanie przepisów do zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 210/45/UE i mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2013 r. … więcej o Nowe prawo 2013. Jak zmienią się zasady wystawiania faktur?

Termin wystawienia faktury korygującej

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:00 02-11-2012

Gazeta PodatkowaFakturę korygującą podatnik obowiązany jest wystawić m.in. w przypadku, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury pierwotnej lub gdy stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. W przepisach o VAT nie wskazano terminu określającego, kiedy podatnik ma sporządzić fakturę korygującą. … więcej o Termin wystawienia faktury korygującej