Z dniem 1 października 2012 r. weszły w życie przepisy art. 5 pkt. 4 ustawy z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 207 poz. 1230), które umożliwiają łączenie bibliotek publicznych z innymi instytucjami kultury.

Na podstawie obowiązującej od 1 października 2012 r treści art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2012 r. poz. 642 z późniejszymi zmianami) biblioteki publiczne mogą być łączone z innymi instytucjami kultury pod warunkiem, że połączenie nie spowoduje uszczerbku w wykonywaniu dotychczasowych zadań. Ponadto połączenie wymaga zasięgnięcia opinii Krajowej Rady Bibliotecznej i właściwej wojewódzkiej biblioteki publicznej oraz wydania zgody przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o bibliotekach organizator ma obowiązek na 6 miesięcy przed dniem wydania aktu o połączeniu biblioteki publicznej z inną instytucją kultury podać do publicznej wiadomości informację o swoim zamiarze wraz z uzasadnieniem takiej decyzji.


Artykuł ma charakter jedynie informacyjny i stanowi publikację zainspirowaną treścią artykułów prasowych, interpretacji organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Nie stanowi porady ani opinii podatkowej czy prawnej w rozumieniu art. 2 ust. 1 i art. 31 ustawy o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 475, ze zm.) i jest odzwierciedleniem poglądów wyrażanych przez autorów publikacji. Biblioteka Narodowa nie bierze odpowiedzialności za ewentualne skutki podejmowanych decyzji na ich podstawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>