Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Rozliczenie VAT przez wystawcę faktury korygującej

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:13 28-11-2013

Gazeta PodatkowaDokumentami korygującymi stosowanymi przez podatników VAT są faktury korygujące oraz noty korygujące. Te pierwsze sporządzane są przez wystawcę faktury pierwotnej, natomiast drugie przez nabywcę. Dokumenty te służą do poprawienia błędów w fakturze pierwotnej. Przy czym tylko fakturą korygującą podatnik może poprawić wszystkie elementy faktury pierwotnej, a zatem nie tylko dane liczbowe, ale również dane identyfikujące strony transakcji. … więcej o Rozliczenie VAT przez wystawcę faktury korygującej

Pora zimowa dokłada pracodawcy obowiązków

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:46 25-11-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaZimowa aura wiąże się często z utrudnionymi warunkami wykonywania pracy. Wymaga to od pracodawcy zastosowania dodatkowych środków polegających przede wszystkim na przeciwdziałaniu skutkom opadów śniegu i niskich temperatur. Mają one na celu „zrekompensowanie” pracownikom ujemnych następstw okresu zimowego. … więcej o Pora zimowa dokłada pracodawcy obowiązków

Jak często ustalać stan odpisywanych w koszty materiałów i towarów?

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:02 21-11-2013

Gazeta PodatkowaW sytuacji skorzystania z uproszczenia w rachunkowości polegającego na odpisywaniu materiałów i towarów w koszty bezpośrednio po zakupie, jednostka obliczając miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy na podstawie ksiąg rachunkowych musi ustalać stan tych składników majątku na koniec każdego miesiąca. Tak wynika z ostatnich interpretacji organów podatkowych. … więcej o Jak często ustalać stan odpisywanych w koszty materiałów i towarów?

Ustalanie podstawy opodatkowania w VAT

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:43 18-11-2013

Gazeta PodatkowaObecnie podstawą opodatkowania jest obrót, czyli kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o VAT. Od 1 stycznia 2014 r. uchylony zostanie art. 29 ustawy o VAT określający zasady ustalania podstawy opodatkowania, który zastąpiony zostanie art. 29a mającym ściślej odwzorowywać przepisy unijne. … więcej o Ustalanie podstawy opodatkowania w VAT

Obowiązek podatkowy w VAT w obrocie z zagranicą

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:31 14-11-2013

Gazeta PodatkowaOd 2014 r. zasady powstawania obowiązku podatkowego w obrocie krajowym zmienią się w dość istotny sposób. W obrocie z kontrahentami zagranicznymi zmiany określające moment powstania obowiązku podatkowego dotyczyć będą importu usług oraz importu i eksportu towarów. W przypadku WDT i WNT przepisy w tym zakresie nie ulegną zmianie. … więcej o Obowiązek podatkowy w VAT w obrocie z zagranicą

Koszty prenumeraty na 2014 r. w księgach rachunkowych

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:30 12-11-2013

Gazeta PodatkowaPrenumeratę czasopism czy gazet na przyszły rok jednostki wykupują już w bieżącym roku. Ma to na celu zapewnienie w firmie wszystkich numerów danego periodyku, już od stycznia nowego roku. … więcej o Koszty prenumeraty na 2014 r. w księgach rachunkowych

Kiedy ZUS przejmuje wypłatę zasiłków?

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:10 08-11-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa mogą realizować dwa podmioty. Jednym z nich jest ZUS, natomiast drugim może być zakład pracy. Wypłata zasiłków przez firmę uzależniona jest od jej wielkości, biorąc w tym względzie pod uwagę ilość osób zgłaszanych do ubezpieczenia chorobowego. Przy czym może też zdarzyć się taka sytuacja, w której pomimo posiadanych przez płatnika składek wspomnianych uprawnień, stosowną wypłatę przejmuje jednak ZUS. … więcej o Kiedy ZUS przejmuje wypłatę zasiłków?

Co warto wiedzieć o obowiązkowym ubezpieczeniu OC?

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:34 04-11-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaUbezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych z uwagi na jego obowiązkowy charakter oraz miliony pojazdów na polskich drogach jest najbardziej rozpowszechnioną na rynku polisą. Nie wymaga nawet zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, które de facto zawarte są w ustawie. W ślad za tym nie zawsze idzie jednak powszechna znajomość tematyki dotyczącej tego ubezpieczenia. … więcej o Co warto wiedzieć o obowiązkowym ubezpieczeniu OC?