Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Odszkodowania otrzymane z tytułu ubezpieczenia firmowego majątku

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:17 31-10-2013

Gazeta PodatkowaSkładniki firmowego majątku mogą ulec uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie. Powstała w ten sposób strata obciąża przedsiębiorcę. Aby zminimalizować ryzyko jej poniesienia, podatnicy je ubezpieczają. Opłacane z tego tytułu składki stanowią koszty podatkowe, ale od otrzymanej rekompensaty należy, w większości wypadków, uiścić daninę na rzecz fiskusa. … więcej o Odszkodowania otrzymane z tytułu ubezpieczenia firmowego majątku

Rękojmia za wady dzieła i robót budowlanych

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:18 28-10-2013
Kategorie: Co nowego?
Tagi:

Gazeta PodatkowaUprawnienia, jakie przysługują zamawiającemu w razie ujawnienia się wad dzieła, zostały określone w Kodeksie cywilnym. Mają one również zastosowanie do umów o roboty budowlane. W pierwszej kolejności należy jednak zawsze przeanalizować treść umowy. W umowie można bowiem zmodyfikować zasady odpowiedzialności z rękojmi za wady. … więcej o Rękojmia za wady dzieła i robót budowlanych

Identyfikacja nazwy usługi na paragonie fiskalnym

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:42 24-10-2013

Gazeta PodatkowaParagon fiskalny powinien zawierać m.in. nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację. Ponadto w miejscu określonym dla nazwy może on zawierać również opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy. … więcej o Identyfikacja nazwy usługi na paragonie fiskalnym

Zasady wystawiania faktur w 2014 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:42 21-10-2013

Gazeta PodatkowaW 2014 r. zmienią się zasady wystawiania faktur. Przepisy dotyczące faktur zostaną przeniesione do ustawy o VAT i będą wynikały z nowo dodanych art. 106a-106q ustawy o VAT. Zmieni się przede wszystkim podstawowy termin wystawiania faktur. Natomiast w stosunku do niektórych czynności określono szczególne zasady wystawiania faktur. … więcej o Zasady wystawiania faktur w 2014 r.

Sztywna doba w ruchomym grafiku

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:27 17-10-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaNowe przepisy wprowadzające ruchomy rozkład czasu pracy usankcjonowały ponowne podejmowanie pracy w tej samej dobie pracowniczej. Pracodawca nie musi się już obawiać, że w razie wystąpienia takiej pracy trzeba będzie zrekompensować pracownikowi nadgodziny. Nadal jednak układając „ruchome” grafiki powinien mieć na uwadze, że w ramach pracowniczej doby trzeba zapewnić zatrudnionemu należne odpoczynki. … więcej o Sztywna doba w ruchomym grafiku

Pracownik na urlopie szkoleniowym

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:06 14-10-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaUrlopy pracownicze kojarzą się przede wszystkim z urlopami wypoczynkowymi. Prawo pracy zna jednak jeszcze inne rodzaje urlopów, których celem nie jest wypoczynek pracownika. Urlopy macierzyńskie, wychowawcze czy ojcowskie udzielane są na odrębnych, właściwych tylko dla siebie zasadach. Podobnie jest z urlopem szkoleniowym, który poza odwołaniem się do urlopu w nazwie, posiada mało cech wspólnych z typowym urlopem. … więcej o Pracownik na urlopie szkoleniowym

Zmiana terminów przedawnienia jest niedopuszczalna

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:47 10-10-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPrzedsiębiorcy powinni pilnować terminów przedawnienia, aby nie stracić szansy na wyegzekwowanie należności. Jest to tym bardziej ważne, że większość roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedawnia się po dwóch albo po trzech latach. Kontrahent nie może z góry zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia, nie można też w umowie wydłużyć tego terminu. Można jednak przerwać bieg tego terminu, co skutkuje jego naliczaniem od początku. … więcej o Zmiana terminów przedawnienia jest niedopuszczalna

Powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:16 07-10-2013

Gazeta PodatkowaPodatnik VAT, który zamierza powrócić do zwolnienia podmiotowego z VAT, musi wziąć pod uwagę fakt, że w niektórych przypadkach zmiana ta może wiązać się z obowiązkiem korekty podatku naliczonego, odliczonego przy zakupie wyposażenia, środków trwałych czy towarów handlowych, których podatnik nie sprzedał. … więcej o Powrót do zwolnienia podmiotowego z VAT

Solidarna odpowiedzialność kilku osób za długi

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:48 03-10-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaSytuacja, gdy kilka osób solidarnie odpowiada za dług, jest korzystna dla wierzyciela. Może on wybrać, od których dłużników i w jakim zakresie żądać zapłaty. Zwiększa to szanse na wyegzekwowanie należności, bo większa jest liczba osób, od których można domagać się zapłaty całości długu. … więcej o Solidarna odpowiedzialność kilku osób za długi