Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Stosowanie przedawnienia po zmianie przepisów

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:58 12-07-2018
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW wyniku nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego z dniem 9 lipca br. doszło do rewolucji w zakresie instytucji przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Główne zmiany dotyczą skrócenia podstawowego okresu przedawnienia oraz konsekwencji, jakie wywołuje upływ terminu przedawnienia w odniesieniu do roszczeń wobec konsumentów. … więcej o Stosowanie przedawnienia po zmianie przepisów

Ważne terminy przy rękojmi za wady

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:36 18-05-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaJeśli kupiona rzecz ma wady, można ją reklamować u sprzedawcy. Trzeba jednak pamiętać o ważnych terminach, których upływ może spowodować utratę uprawnień z rękojmi. Sprawę dodatkowo komplikuje zmiana przepisów, jaka nastąpiła 25 grudnia 2014 r. … więcej o Ważne terminy przy rękojmi za wady

Kiedy sprzedawca musi rzecz wymienić, naprawić, a kiedy zwrócić pieniądze?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:12 16-04-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaOd końca ubiegłego roku sprzedawcy dokonujący sprzedaży towarów konsumpcyjnych osobom fizycznym niebędącym przedsiębiorcami (konsumentom) odpowiadają wobec nich z tytułu wad tych towarów na zasadzie rękojmi bądź gwarancji. Rękojmia zastąpiła obowiązującą przez kilka lat odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową wynikającą z ustawy o ochronie niektórych praw konsumenta. Obecnie przepisy dotyczące rękojmi znajdują się w Kodeksie cywilnym. Na podstawie przepisów o rękojmi konsument, który zakupił wadliwą rzecz może domagać się jej naprawy, wymiany na nową, obniżenia ceny, a nawet zupełnego dostąpienia od umowy. … więcej o Kiedy sprzedawca musi rzecz wymienić, naprawić, a kiedy zwrócić pieniądze?

Rękojmia za wady dzieła i robót budowlanych

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:18 28-10-2013
Kategorie: Co nowego?
Tagi:

Gazeta PodatkowaUprawnienia, jakie przysługują zamawiającemu w razie ujawnienia się wad dzieła, zostały określone w Kodeksie cywilnym. Mają one również zastosowanie do umów o roboty budowlane. W pierwszej kolejności należy jednak zawsze przeanalizować treść umowy. W umowie można bowiem zmodyfikować zasady odpowiedzialności z rękojmi za wady. … więcej o Rękojmia za wady dzieła i robót budowlanych