Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Przedawnienie zobowiązań w podatku dochodowym

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:43 25-09-2023

www.gazetapodatkowa.plUpływ terminu przedawnienia oznacza brak możliwości skutecznego żądania wykonania zobowiązania, gdyż dłużnik może odmówić spełnienia świadczenia, pomimo że jego dług nadal istnieje. Przedawnienie jest okolicznością kształtującą zarówno sytuację podatkową wierzyciela, jak i dłużnika. Szczególnie wyraźnie jest to widoczne, gdy podmioty te prowadzą działalność gospodarczą, w ramach której powstało przedawnione zobowiązanie. Jednak z fiskalnymi skutkami upływu terminu przedawnienia mogą zetknąć się także osoby niebędące przedsiębiorcami. … więcej o Przedawnienie zobowiązań w podatku dochodowym

Upływ przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:14 12-07-2021
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaRoszczenia ze stosunku pracy w zdecydowanej większości ulegają przedawnieniu. Upływ okresu przedawnienia radykalnie zmniejsza szanse na uzyskanie przez pracodawcę lub pracownika dochodzonego świadczenia lub uprawnienia. Dla skutecznej egzekucji roszczenia ważna jest więc wiedza o okresie przedawnienia i zasadach ustalania jego biegu. … więcej o Upływ przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy

Stosowanie przedawnienia po zmianie przepisów

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:58 12-07-2018
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW wyniku nowelizacji przepisów Kodeksu cywilnego z dniem 9 lipca br. doszło do rewolucji w zakresie instytucji przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych. Główne zmiany dotyczą skrócenia podstawowego okresu przedawnienia oraz konsekwencji, jakie wywołuje upływ terminu przedawnienia w odniesieniu do roszczeń wobec konsumentów. … więcej o Stosowanie przedawnienia po zmianie przepisów

Przerwanie biegu terminu przedawnienia

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:18 25-03-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaDopuszczenie do przedawnienia roszczeń wywołuje szereg negatywnych konsekwencji. Dłużnik będzie mógł w sądzie skutecznie bronić się podnosząc zarzut przedawnienia. Przedawnionych i nieściągniętych wierzytelności nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Wierzyciel może nie dopuścić do przedawnienia, doprowadzając do przerwania jego biegu. Jest na to kilka sposobów. … więcej o Przerwanie biegu terminu przedawnienia