Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Zaliczka na podatek od niskiego wynagrodzenia

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:21 30-10-2023

Gazeta PodatkowaNiskie wynagrodzenie występuje zazwyczaj, gdy pracownik jest zatrudniony na część etatu lub w trakcie miesiąca rozpoczyna/kończy pracę lub gdy w danym miesiącu przebywa na urlopie bezpłatnym. Wówczas może wystąpić sytuacja, gdy przychody są niższe od kosztów ich uzyskania, a zaliczka na podatek od kwoty zmniejszającej podatek. … więcej o Zaliczka na podatek od niskiego wynagrodzenia

Jak i kiedy złożyć zawiadomienie ZAW-NR?

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:04 26-10-2023

Gazeta PodatkowaZAW-NR to zawiadomienie o przelaniu środków za transakcję, której wartość przekracza 15.000 zł, na rachunek bankowy kontrahenta niewidniejący w Wykazie podatników VAT. Złożenie tego zawiadomienia pozwala zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodów w PIT lub CIT oraz uniknąć odpowiedzialności solidarnej w VAT. … więcej o Jak i kiedy złożyć zawiadomienie ZAW-NR?

Korygowanie pliku JPK_VAT

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:44 23-10-2023

Gazeta PodatkowaW zależności od okoliczności korekta pliku JPK_VAT może obejmować część ewidencyjną i część deklaracyjną lub wyłącznie część ewidencyjną albo wyłącznie część deklaracyjną. W przypadku korekty pliku JPK_VAT należy złożyć nowy, kompletny oraz zawierający poprawione dane plik. Niedopuszczalne jest zatem złożenie pliku zawierającego jedynie dane korygowane. … więcej o Korygowanie pliku JPK_VAT

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:15 19-10-2023

Gazeta PodatkowaObecnie podatnicy mogą korzystać z systemu KSeF dobrowolnie. Natomiast od 1 lipca 2024 r. podatnicy będą zobowiązani do obligatoryjnego fakturowania w Krajowym Systemie e-Faktur. Ministerstwo Finansów na stronie internetowej www.podatki.gov.pl udostępniło broszurę informacyjną dotyczącą struktury FA(2), która obowiązuje od 1 września 2023 r. Od 1 stycznia 2022 r. tj. od momentu wprowadzenia KSeF, stosowany był wzór faktury ustrukturyzowanej FA(1). Struktura w wersji FA(2) zaczyna więc obowiązywać w trakcie fakultatywnego KSeF, co ułatwi podatnikom przygotowanie się do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 r. … więcej o Wystawianie faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF

Nowe przepisy pomogą walczyć z cyberprzestępstwami

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:44 16-10-2023
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW ostatnich miesiącach coraz głośniej mówi się o atakach na osoby fizyczne z wykorzystaniem usług telekomunikacyjnych. Skuteczna walka z cyberprzestępcami wymaga odpowiednich regulacji prawnych, których do tej pory brakowało w polskim ustawodawstwie. Naprzeciw tym potrzebom wychodzi zupełnie nowa ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej, która jednocześnie wdraża dyrektywy unijne. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mieli od 6 do 12 miesięcy na wdrożenie rozwiązań przewidzianych w tej ustawie (zasadniczo ustawa weszła w życie z dniem 25 września br.). Dzięki tym regulacjom ma się zmniejszyć ilość fałszywych połączeń, SMS-ów oraz domen internetowych. … więcej o Nowe przepisy pomogą walczyć z cyberprzestępstwami

Kiedy (nie) trzeba dokonać „czynnego żalu”?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:42 12-10-2023

Gazeta PodatkowaSposobem na uniknięcie sankcji za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe jest przyznanie się do naruszenia obowiązków podatkowych, zanim uchybienia wykryją urzędnicy skarbowi. „Czynny żal” – gdyż tak powszechnie nazywa się takie zawiadomienie – musi zawierać istotne okoliczności popełnienia czynu zabronionego. Zawiadomienie jest zbędne w przypadku składania korekty deklaracji podatkowej. … więcej o Kiedy (nie) trzeba dokonać „czynnego żalu”?

Rozliczenia związane z ulgą dla młodych

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:32 09-10-2023

Gazeta PodatkowaZwolnienie nazywane ulgą dla młodych funkcjonuje na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych już ponad trzy lata. Pomimo tego, że jest preferencją, z której korzysta szeroki krąg beneficjentów, zasady jej stosowania nadal budzą wątpliwości. … więcej o Rozliczenia związane z ulgą dla młodych

Przesłanki uprawnionej odmowy wykonania polecenia służbowego

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:31 05-10-2023
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWykonywanie poleceń pracodawcy należy do podstawowych obowiązków pracowniczych. Przepisy przewidują jednak sytuacje, w których pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego, nie narażając się przy tym na sankcje ze strony pracodawcy. … więcej o Przesłanki uprawnionej odmowy wykonania polecenia służbowego

Weryfikacja kontrahentów na potrzeby VAT

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:37 02-10-2023

Gazeta PodatkowaPodatnik VAT nawiązując współpracę z nieuczciwym kontrahentem, może narazić się na nieprzyjemne konsekwencje podatkowe. Dlatego każdy przedsiębiorca, aby nie być oskarżonym przez urząd o niezachowanie należytej staranności w transakcjach, powinien sprawdzać swoich kontrahentów. Weryfikacja kontrahenta może być przeprowadzona na wiele sposobów. … więcej o Weryfikacja kontrahentów na potrzeby VAT