Gazeta PodatkowaWykonywanie poleceń pracodawcy należy do podstawowych obowiązków pracowniczych. Przepisy przewidują jednak sytuacje, w których pracownik może odmówić wykonania polecenia służbowego, nie narażając się przy tym na sankcje ze strony pracodawcy. … więcej o Przesłanki uprawnionej odmowy wykonania polecenia służbowego