Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Rozliczenie VAT przy usługach transportu towarów

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:17 30-05-2014

Gazeta PodatkowaDo końca 2013 r. w przypadku usług transportu towarów świadczonych na terytorium kraju obowiązek podatkowy powstawał z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, od dnia wykonania usługi. Natomiast od 1 stycznia 2014 r. do usług transportowych stosuje się zasady ogólne w zakresie ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego. … więcej o Rozliczenie VAT przy usługach transportu towarów

Kiedy podatnik dowie się o (nie)przedawnieniu podatku?

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:36 26-05-2014

Gazeta PodatkowaUrzędnicy mają obowiązek zawiadomić podatnika o wydłużeniu terminu przedawnienia podatku z powodu przeprowadzenia postępowania karnego skarbowego. Nie muszą jednak tego robić jednocześnie z przystąpieniem do wyjaśnienia sprawy nadużyć podatkowych. Mogą przekazać tę informację nawet w dniu, w którym upływa termin przedawnienia. … więcej o Kiedy podatnik dowie się o (nie)przedawnieniu podatku?

Dodatek nocny jednakowy dla wszystkich

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:20 22-05-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPraca w nocy rekompensowana jest dodatkiem do wynagrodzenia, który ma charakter powszechny. Przysługuje w każdym przypadku pracy w nocy, niezależnie od tego, na jakim stanowisku była świadczona. Również metodyka ustalania wysokości dodatku jest jednolita dla wszystkich pracowników. Taka sama jest również podstawa świadczenia. … więcej o Dodatek nocny jednakowy dla wszystkich

Faktura pro forma w świetle definicji faktury

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:20 19-05-2014

Gazeta PodatkowaZ fakturami w ustawie o VAT mamy do czynienia od początku obowiązywania przepisów w tym zakresie. Pojęcie faktury wprost zdefiniowano jednak dopiero od 1 stycznia 2014 r. Na tym tle mogą pojawić się pewne problemy interpretacyjne czy dany dokument jest fakturą, czy też nie. Jak w tej sytuacji należy traktować fakturę pro forma? … więcej o Faktura pro forma w świetle definicji faktury

Postanowienia w umowach dotyczące sporów sądowych

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:19 15-05-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW umowach można spotkać postanowienia na wypadek powstania sporów między stronami. Mogą one wskazywać, jaki sąd będzie rozstrzygał spory, a nawet poddawać spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Takich postanowień należy unikać w umowach z konsumentami. … więcej o Postanowienia w umowach dotyczące sporów sądowych

Jak wykorzystać zwrot VAT?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:20 12-05-2014
Tagi: ,

Gazeta PodatkowaPodatnik ma prawo zażądać od fiskusa zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym występującej w VAT w danym okresie rozliczeniowym. Pieniądze nie muszą jednak trafić na jego konto. Może je wykorzystać do uregulowania zobowiązań podatkowych lub zaproponować jako zabezpieczenie spłaty kredytu. … więcej o Jak wykorzystać zwrot VAT?

Nowości w e-kontaktach z fiskusem

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:18 08-05-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaInternet jako narzędzie kontaktu podatników z fiskusem staje się coraz bardziej popularny. Budowa elektronicznej administracji podatkowej przebiega stopniowo. W najbliższym czasie ma powstać portal podatkowy, podatnicy nie powinni mieć problemów ze składaniem pism przez internet, a e-korespondencja będzie traktowana na równi z papierową. Takie rozwiązania wprowadzono do procedur podatkowych przy okazji nowelizacji ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, której większość zapisów wchodzi w życie 11 maja 2014 r. … więcej o Nowości w e-kontaktach z fiskusem

Terminy odliczania podatku naliczonego

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:51 05-05-2014

Gazeta PodatkowaW zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Od początku tego roku, co do zasady, muszą zostać spełnione dwa warunki, aby podatnik mógł zrealizować przysługujące mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. Odliczenie jest możliwe, jeżeli w stosunku do danej czynności powstał obowiązek podatkowy oraz podatnik otrzymał fakturę potwierdzającą zakup. … więcej o Terminy odliczania podatku naliczonego