Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Za „sobotnią” pracę dzień wolny zamiast dodatku

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:43 29-05-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW dużej części zakładów pracy sobota jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Praca w takim dniu jest wprawdzie dopuszczalna, ale pracodawca musi ją pracownikowi odpowiednio zrekompensować. Wbrew często występującej w zakładach praktyce gratyfikacja za „sobotnią” pracę nie powinna mieć jednak charakteru pieniężnego. … więcej o Za „sobotnią” pracę dzień wolny zamiast dodatku

Korzystanie ze sprzętu służbowego zgodnie z regulaminem

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:36 23-05-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaKomputery, telefony czy samochody służbowe to coraz bardziej powszechne narzędzia pracy. Jednak mimo że znajdują się one na wyposażeniu zdecydowanej większości zakładów pracy, ich wykorzystywanie nie jest uregulowane przez powszechne prawo pracy. Wobec braku zapisów ustawowych szczególnego znaczenia nabierają firmowe zasady korzystania ze służbowego sprzętu. Mogą się one opierać na konkretnych zapisach w aktach zakładowych, postanowieniach umownych czy też praktyce zakładowej. … więcej o Korzystanie ze sprzętu służbowego zgodnie z regulaminem

Jak przyspieszyć postępowanie w urzędzie?

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:18 20-05-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPrzedłużające się postępowanie administracyjne często uniemożliwia załatwienie konkretnej sprawy lub opóźnia planowaną inwestycję. Jakie są terminy rozpoznania sprawy przez urząd i jak można doprowadzić do szybszego jej zakończenia? … więcej o Jak przyspieszyć postępowanie w urzędzie?

Wypowiedzenie nie uchroni przed natychmiastowym rozstaniem

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:11 16-05-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPracownik, który otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę, traktuje je jako formalne potwierdzenie chęci rozwiązania z nim umowy. Niekiedy taka decyzja pracodawcy wywołuje niezadowolenie i krytykę po stronie pracownika, co może przełożyć się na jego nielojalne zachowanie w ostatnim okresie pracy. Takie postępowanie może się jednak zakończyć gwałtowną zmianą trybu rozwiązania umowy. Zamiast neutralnego wypowiedzenia pracownik nawet w ostatnim dniu pracy może otrzymać dyscyplinarkę. … więcej o Wypowiedzenie nie uchroni przed natychmiastowym rozstaniem

Kiedy pracownik musi zwrócić nienależne świadczenie?

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:59 13-05-2013

Gazeta PodatkowaSytuacje, w których pracownik otrzymuje wynagrodzenie wyższe niż wynikające z umowy, nie należą wcale do rzadkości. Służbom kadrowym zdarza się pomylić przy wyliczaniu wynagrodzenia albo przy ustalaniu prawa do różnych dodatkowych świadczeń związanych z zatrudnieniem. Zdecydowanie łatwiej jest jednak dokonać pomyłkowej wypłaty niż po zauważeniu błędu odzyskać „stracone” pieniądze. W większości przypadków pracodawca musi uzyskać na to zgodę pracownika lub postarać się o sądowe potwierdzenie dochodzonej należności. … więcej o Kiedy pracownik musi zwrócić nienależne świadczenie?

Ograniczenie w prawie do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Autor: Gazeta Podatkowa, 19:43 09-05-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaZ dniem 1 stycznia 2013 r. katalog świadczeń opiekuńczych, przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, został uzupełniony nowym świadczeniem. O specjalny zasiłek opiekuńczy, bo o nim tutaj mowa, mogą ubiegać się osoby rezygnujące z pracy zarobkowej w celu zapewnienia opieki m.in. nad członkiem rodziny, którego niepełnosprawność powstała po ukończeniu odpowiednio 18 lub 25 lat. Aby świadczenie to zostało im przyznane, muszą jednak spełnić określone warunki, w tym m.in. kryterium dochodowe. … więcej o Ograniczenie w prawie do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Gdy pracownik nie zgadza się na wypowiedzenie zmieniające

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:46 06-05-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWręczenie pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego nie zawsze kończy się zmianą jego warunków umowy. Niekiedy konsekwencje takiego wypowiedzenia są dalej idące, bo powodują nie modyfikację, a rozwiązanie całego stosunku pracy. Dzieje się tak w sytuacji, gdy pracownik nie zgodzi się na nowe warunki zatrudnienia. … więcej o Gdy pracownik nie zgadza się na wypowiedzenie zmieniające