Gazeta PodatkowaZ dniem 1 stycznia 2013 r. katalog świadczeń opiekuńczych, przewidzianych w ustawie o świadczeniach rodzinnych, został uzupełniony nowym świadczeniem. O specjalny zasiłek opiekuńczy, bo o nim tutaj mowa, mogą ubiegać się osoby rezygnujące z pracy zarobkowej w celu zapewnienia opieki m.in. nad członkiem rodziny, którego niepełnosprawność powstała po ukończeniu odpowiednio 18 lub 25 lat. Aby świadczenie to zostało im przyznane, muszą jednak spełnić określone warunki, w tym m.in. kryterium dochodowe. … więcej o Ograniczenie w prawie do specjalnego zasiłku opiekuńczego