Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Data zapisu w księgach rachunkowych

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:15 29-07-2013

Gazeta PodatkowaPrzychody i koszty ujmuje się w księgach rachunkowych zgodnie z zasadą memoriału w okresie sprawozdawczym (miesiącu), którego dotyczą. Dokonując zapisu w księgach należy jednak wprowadzić dowód księgowy pod konkretną datą, tj. wskazując dzień danego miesiąca. Księgowi często mają wątpliwości, jak go prawidłowo wyznaczyć. … więcej o Data zapisu w księgach rachunkowych

Ograniczenia kosztów związanych z firmowym samochodem

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:13 25-07-2013

Gazeta PodatkowaCoraz częściej przedsiębiorcy na potrzeby prowadzonej działalności nabywają fabrycznie nowe samochody osobowe o znacznej wartości. Komfort jazdy, jej bezpieczeństwo, parametry techniczne, które usprawniają przemieszczanie – wszystkie te atrybuty niewątpliwie mogą wpływać na ułatwienia w prowadzeniu firmy. To powoduje, że wydatki na nabycie i ubezpieczenie takiego auta mogą stanowić koszty uzyskania przychodów – jednak nie w pełnej wysokości. … więcej o Ograniczenia kosztów związanych z firmowym samochodem

Krajowe odcinki podróży służbowej w drodze za granicę

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:13 22-07-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWyjazdy pracowników w ramach zagranicznej podróży służbowej już dawno straciły swój incydentalny charakter, a w niektórych zawodach są one wręcz normalnym sposobem wykonywania pracy. Przykładem tego są kierowcy w transporcie międzynarodowym, regularnie wykonujący przewozy za granicą. Przy okazji zagranicznych wyjazdów służbowych pojawia się jednak konieczność rozliczenia nie tylko zagranicznej, ale również krajowej części tej podróży, co w praktyce kadrowej przysparza wielu wątpliwości. … więcej o Krajowe odcinki podróży służbowej w drodze za granicę

Kiedy można zapłacić do ZUS niższe odsetki za zwłokę?

Autor: Gazeta Podatkowa, 13:15 18-07-2013

Gazeta PodatkowaDo terminowego wywiązywania się z obowiązku opłacania do ZUS składek ubezpieczeniowych dyscyplinują płatnika m.in. odsetki za zwłokę. Ich wyliczenia musi dokonać samodzielnie. W niektórych sytuacjach może je naliczyć według ulgowej stawki. Ma to miejsce wtedy, gdy wpłaca zaległość będącą następstwem pomyłki w rozliczeniach. … więcej o Kiedy można zapłacić do ZUS niższe odsetki za zwłokę?

Zmiana warunków pracy wymaga informacji

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:02 15-07-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaIndywidualne warunki zatrudnienia wynikają z różnych źródeł. Część z nich zapisana jest tylko w umowie o pracę, niektóre zaś regulowane są przez przepisy zakładowe. W małych zakładach, wobec braku aktów zakładowych, warunki pracy określa też tzw. informacja dodatkowa. Zmiana danych określonych jej zakresem wymaga aktualizacji informacji. … więcej o Zmiana warunków pracy wymaga informacji

Pracodawca musi ostrożnie dysponować danymi

Autor: Gazeta Podatkowa, 14:00 11-07-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaDane osobowe osób, w tym pracowników, znajdują się pod ochroną prawa. Podmioty, które zajmują się zarządzaniem tymi danymi, muszą spełniać rygorystyczne wymogi dotyczące zachowania ich prywatności i bezpieczeństwa. Jednym z zarządzających (administratorem) danych osobowych jest pracodawca, dysponujący danymi swoich pracowników i kandydatów do zatrudnienia. … więcej o Pracodawca musi ostrożnie dysponować danymi

W czasie lata pracodawcy przybywa obowiązków

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:15 08-07-2013
Kategorie: Co nowego?
Tagi:

Gazeta PodatkowaW zakres bezpiecznych i higienicznych warunków pracy wchodzi m.in. zapewnienie pracownikowi odpowiedniej temperatury w miejscu pracy. Niekorzystny wpływ warunków atmosferycznych musi też być równoważony odpowiednimi posiłkami lub napojami profilaktycznymi. W czasie letnim wymogi te ukierunkowane są na obniżenie temperatury i „schłodzenie” pracownika. … więcej o W czasie lata pracodawcy przybywa obowiązków

Kiedy sprzedaż przez internet podlega VAT?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:38 04-07-2013

Gazeta PodatkowaOsoby dokonujące transakcji przez internet niejednokrotnie nie zdają sobie sprawy, że czynności przez nie wykonywane mogą być uznane za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Organy podatkowe sprawdzają transakcje przeprowadzane przez portale aukcyjne. Weryfikują częstotliwość i ciągłość dokonywanych transakcji. … więcej o Kiedy sprzedaż przez internet podlega VAT?

Kiedy szczególna ochrona nie wiąże pracodawcy?

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:11 01-07-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaZdecydowana większość pracodawców napotyka w swojej działalności przepisy, które krępują ich swobodę w zakresie zwalniania pracowników. Pracownicy na chorobowym, korzystający z urlopu wychowawczego czy związkowcy traktowani są często jako osoby „nie do ruszenia” w czasie przeprowadzania redukcji personelu. Szczególna ochrona przed zwolnieniem nie jest jednak tak bezwzględna, jak się to może wydawać. Prawo pracy przewiduje od niej pewne wyjątki, które osłabiają trwałość zatrudnienia pracowników chronionych. … więcej o Kiedy szczególna ochrona nie wiąże pracodawcy?