Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Rozliczanie kosztów firmowego monitoringu

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:13 29-02-2024

Gazeta PodatkowaPrzedsiębiorcy podejmują różnorodne działania mające na celu ochronę firmowego mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa personelowi i klientom. Należy do nich m.in. instalacja urządzeń do rejestracji obrazu i dźwięku połączonych z systemem alarmowym. Wydatki na tego typu ochronę nie budzą wątpliwości pod względem ich kosztowego charakteru. Pewnym problemem może być natomiast sposób tego rozliczenia. … więcej o Rozliczanie kosztów firmowego monitoringu

Obowiązek stosowania oznaczeń GTU

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:02 26-02-2024
Tagi: ,

Gazeta PodatkowaSzczegółowy zakres danych, które powinny być zawarte w pliku JPK_VAT, określają przepisy rozporządzenia wykonawczego. Podatnicy dokonujący sprzedaży niektórych towarów lub świadczenia niektórych usług, wymienionych szczegółowo w tym rozporządzeniu, mają obowiązek oznaczania ich w pliku JPK_VAT właściwymi kodami GTU. … więcej o Obowiązek stosowania oznaczeń GTU

Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:30 22-02-2024
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPierwszy urlop w życiu zawodowym pracownika jest nabywany na odrębnych zasadach niż urlop kolejny. Pracownik uzyskuje do niego prawo dopiero po przepracowaniu każdego miesiąca. Ustala się go jako 1/12 z należnego pracownikowi wymiaru i nie podlega on zaokrągleniu do pełnego dnia, gdyż brak do tego podstawy prawnej. … więcej o Urlop wypoczynkowy w pierwszym roku pracy

Wpływ wysokości dochodów na odliczenia w PIT-ach

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:53 19-02-2024

Gazeta PodatkowaWiększość osób uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej, czyli m.in. z pracy, umów zlecenia i o dzieło oraz emerytur i rent, samodzielnie rozlicza się z fiskusem w rocznych zeznaniach PIT. O ile tylko osoby takie spełniają określone warunki i ponoszą wydatki na ustawowo zdefiniowane cele, to generalnie mogą zaoszczędzić na zapłaceniu podatku, odliczając je albo od dochodu albo od samego podatku. Niejednokrotnie z tego tytułu otrzymują również zwrot nadpłaty. Jeżeli jednak mają niskie dochody, to nawet ponosząc wskazane wydatki, nie są w stanie rozliczyć ich w rocznym PIT. … więcej o Wpływ wysokości dochodów na odliczenia w PIT-ach

Sporządzanie świadectwa pracy

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:41 15-02-2024
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaNa zakończenie stosunku pracy pracodawca jest obowiązany sporządzić dla pracownika świadectwo pracy. Dokument ten zawiera informacje o okresie zatrudnienia, rodzaju wykonywanej pracy, a także o uprawnieniach wykorzystanych przez pracownika w trakcie zatrudnienia. W maju 2023 r. wprowadzono też powinność wykazania w świadectwie pracy danych o nowych uprawnieniach pracowniczych, tj. wykonywaniu okazjonalnej pracy zdalnej, korzystaniu ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej czy urlopu opiekuńczego. … więcej o Sporządzanie świadectwa pracy

Raport dla ubezpieczonego o składkach za 2023 r.

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:19 12-02-2024

Gazeta PodatkowaPo zakończeniu 2023 r. płatnik powinien przekazać ubezpieczonym informację o składkach, które naliczył im do ZUS oraz o wykazanych przerwach w ich opłacaniu i wypłaconych świadczeniach. Jeśli natomiast zatrudniona osoba jest nauczycielem, to trzeba jej też przekazać informację o zgłoszonych w ZUS okresach wykonywania pracy nauczycielskiej. … więcej o Raport dla ubezpieczonego o składkach za 2023 r.

Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:06 08-02-2024

Gazeta PodatkowaOkres przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów stanowiących podstawę rozliczenia podatków jest skorelowany z terminem przedawnienia zobowiązania podatkowego. Oznacza to, że na czas archiwizacji mają wpływ także okoliczności wydłużające bieg terminu przedawnienia, np. zawarcie układu ratalnego z urzędem skarbowym, wszczęcie egzekucji administracyjnej czy podjęcie postępowania karnego skarbowego. Analogiczne zasady obowiązują w przypadku zamknięcia roku podatkowego stratą. … więcej o Jak długo przechowywać firmowe dokumenty podatkowe?

Które podatki i opłaty wpłaca się na mikrorachunek?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:01 05-02-2024

Gazeta PodatkowaMikrorachunek, czyli indywidualny rachunek podatkowy identyfikujący podatnika lub płatnika, służy do wpłaty wybranych podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych. Ich lista systematycznie się wydłuża. Ostatnio zostały do niej dodane VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podatek od gier oraz dopłaty w grach. … więcej o Które podatki i opłaty wpłaca się na mikrorachunek?

Najczęstsze błędy w rachunku zysków i strat

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:26 01-02-2024

Gazeta PodatkowaRachunek zysków i strat obrazuje osiągany przez jednostkę wynik ze sprzedaży, wynik z działalności operacyjnej, wynik brutto i wynik netto. Poprawne przypisanie poszczególnych przychodów i kosztów do odpowiednich segmentów tego elementu sprawozdawczego ma znaczenie m.in. dla zobrazowania ważnych wskaźników finansowych, w tym rentowności czy rotacji. … więcej o Najczęstsze błędy w rachunku zysków i strat