Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Rozliczenie VAT na nowych wzorach deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:03 24-09-2015

Gazeta PodatkowaOd początku lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku VAT. Rozporządzeniem tym dostosowano wzory deklaracji do zmian do ustawy o VAT, które obowiązują również od 1 lipca 2015 r. Podatnicy powinni skorzystać z nowych wzorów deklaracji począwszy od rozliczenia za lipiec 2015 r., bądź od rozliczenia za trzeci kwartał 2015 r. … więcej o Rozliczenie VAT na nowych wzorach deklaracji VAT-7, VAT-7K oraz VAT-7D

Co zrobić, gdy dłużnik ukrywa majątek?

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:47 21-09-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPrawdziwą plagą towarzyszącą dochodzeniu należności w Polsce jest ukrywanie majątków przez dłużników, które uniemożliwia wierzycielom, nawet tym posiadającym tytuł wykonawczy i kierującym sprawę do komornika, odzyskanie swojej należności. Chociaż nie ma idealnego sposobu na dłużników ukrywających majątek, to wierzyciele powinni mieć świadomość przysługujących im uprawnień. … więcej o Co zrobić, gdy dłużnik ukrywa majątek?

Odprowadzanie odpisu na ZFŚS w praktyce

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:48 17-09-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaZakładowy fundusz świadczeń socjalnych (dalej Fundusz) tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych i odpisów fakultatywnych. Wymienione odpisy odprowadza się dwa razy w roku, przy czym ewentualna zmiana w przeciętnej liczbie zatrudnionych wymaga korekty odpisów na koniec roku. … więcej o Odprowadzanie odpisu na ZFŚS w praktyce

Okres sprawowania opieki nad dzieckiem w drukach ZUS

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:17 14-09-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaJednym z obowiązków pracodawcy jako płatnika składek jest comiesięczne rozliczanie i opłacanie za pracowników należności składkowych do ZUS. Oprócz tego musi on też informować organ rentowy o wszelkich przerwach w ich opłacaniu w trakcie trwania pracowniczego ubezpieczenia. Dotyczy to m.in. przerw spowodowanych zwolnieniem od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem – w różnych okolicznościach. Każdy taki okres pracodawca wykazuje w raportach ZUS z odpowiednim kodem świadczenia/przerwy. W czasie niektórych takich przerw pracodawca nie nalicza co prawda pracowniczych składek ubezpieczeniowych, ale ma obowiązek je rozliczyć w raportach z innego tytułu. … więcej o Okres sprawowania opieki nad dzieckiem w drukach ZUS

Porządki urlopowe do końca września

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:54 10-09-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaLetnie miesiące to okres, w którym większość pracowników decyduje się na skorzystanie z urlopowego wypoczynku. Wykorzystywane są głównie urlopy bieżące, pracodawca musi jednak zadbać także o zniwelowanie urlopowych zaległości. Granicznym terminem na przeprowadzenie urlopowego bilansu jest ostatni dzień września danego roku. Do tego czasu pracownik, co do zasady, nie powinien mieć na swoim koncie zaległego i nieudzielonego urlopu wypoczynkowego. … więcej o Porządki urlopowe do końca września

Roczny urlop rodzicielski częściowo na etacie

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:17 07-09-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaJednym z podstawowych uprawnień pracowniczych związanych z opieką nad dzieckiem jest tzw. roczny urlop rodzicielski. Wbrew potocznej nazwie składa się na niego nie tylko urlop rodzicielski, ale również podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński. Łącznie urlopy te dają prawo do co najmniej rocznego okresu sprawowania opieki nad dzieckiem. W tym czasie wielu rodziców korzysta z uprawnienia do łączenia pieczy nad dzieckiem z pracą. … więcej o Roczny urlop rodzicielski częściowo na etacie

Koniec nauki nie kończy zatrudnienia

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:06 03-09-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWśród pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych można niekiedy spotkać się z mylnym rozumieniem charakteru umowy w celu przygotowania zawodowego. Ponieważ w jej treści wskazuje się okres przygotowania zawodowego, jaki ma odbyć młodociany, błędnie przyjmuje się, że wspomniana umowa zawierana jest właśnie na ten okres. Tymczasem umowa w celu przygotowania zawodowego jest umową bezterminową. Koniec przygotowania zawodowego nie oznacza więc automatycznie utraty zatrudnienia. … więcej o Koniec nauki nie kończy zatrudnienia