Gazeta PodatkowaWśród pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych można niekiedy spotkać się z mylnym rozumieniem charakteru umowy w celu przygotowania zawodowego. Ponieważ w jej treści wskazuje się okres przygotowania zawodowego, jaki ma odbyć młodociany, błędnie przyjmuje się, że wspomniana umowa zawierana jest właśnie na ten okres. Tymczasem umowa w celu przygotowania zawodowego jest umową bezterminową. Koniec przygotowania zawodowego nie oznacza więc automatycznie utraty zatrudnienia. … więcej o Koniec nauki nie kończy zatrudnienia