Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Zmiana treści umowy w trakcie jej trwania

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:31 14-03-2019
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW praktyce obrotu gospodarczego zdarzają się sytuacje, gdy dochodzi do modyfikacji treści trwającego stosunku prawnego, pomimo że zawarcie umowy w utrwalonej formie gwarantować ma stronom zapewnienie jej trwałości i związanie treścią umowy. Tego rodzaju okoliczności mogą wystąpić w wyniku porozumienia stron, a w skrajnych przypadkach przez działania jednej z nich, jeżeli kontrakt był źle skonstruowany. … więcej o Zmiana treści umowy w trakcie jej trwania

W jaki sposób rozwiązać umowę?

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:46 02-02-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW prawie cywilnym obowiązuje zasada dotrzymywania umów (z łac. pacta sunt servanda). Wobec tego regułą powinno być wygaszenie kontraktu na skutek jego wykonania. Są jednak i takie umowy, które kończy upływ terminu. Również strony swoimi czynnościami mogą spowodować wcześniejsze zakończenie umowy. Należą do nich rozwiązanie umowy za porozumieniem stron oraz czynności jednostronne w postaci wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy. … więcej o W jaki sposób rozwiązać umowę?

Postanowienia w umowach dotyczące sporów sądowych

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:19 15-05-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaW umowach można spotkać postanowienia na wypadek powstania sporów między stronami. Mogą one wskazywać, jaki sąd będzie rozstrzygał spory, a nawet poddawać spór pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Takich postanowień należy unikać w umowach z konsumentami. … więcej o Postanowienia w umowach dotyczące sporów sądowych

Dodatkowe zastrzeżenia w fakturach

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:49 12-09-2013

Gazeta PodatkowaMimo że faktura VAT stanowi przede wszystkim dowód księgowy, to może ona również kształtować prawa i obowiązki stron, zwłaszcza gdy jest jedynym dokumentem stwierdzającym zawarcie określonej umowy. Poza wysokością ceny lub wynagrodzenia oraz wskazaniem terminu i sposobu płatności, w uwagach do faktury mogą się znaleźć różnego rodzaju mniej lub bardziej istotne zastrzeżenia, które w przypadku ich przyjęcia przez drugą stronę staną się elementem umowy. … więcej o Dodatkowe zastrzeżenia w fakturach

Odstąpienie od umowy z powodu zwłoki

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:59 15-04-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaJeśli kontrahent opóźnia się z wykonaniem umowy, stanowi to przesłankę do tego, by złożyć mu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. W zależności od tego, z jaką umową mamy do czynienia oraz jakie postanowienia zamieszczono w jej treści, może być konieczne wcześniejsze wyznaczenie kontrahentowi dodatkowego terminu oraz zagrożenie, że w razie jego niedotrzymania może dojść do odstąpienia od umowy. … więcej o Odstąpienie od umowy z powodu zwłoki

Stały kontrakt przy trzeciej umowie

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:50 18-10-2012

Gazeta PodatkowaW okresie obowiązywania ustawy antykryzysowej przejściowo uchylono przepis przewidujący przekształcenie, pod pewnymi warunkami, trzeciej umowy na czas określony w umowę bezterminową. Pracodawcy nie musieli się wówczas „martwić”, że trzecie z rzędu czasowe zatrudnienie zwiąże ich na stałe z pracownikiem. Od 1 stycznia 2012 r. wróciły jednak kodeksowe zasady zawierania umów na czas określony, wraz z możliwością ich przekształcenia w umowę na czas nieokreślony. … więcej o Stały kontrakt przy trzeciej umowie

Zasady wyznaczania terminów zapłaty

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:21 15-10-2012

Gazeta PodatkowaTermin zapłaty może zostać wskazany wprost w umowie lub – jeśli strony go nie określiły – wyznaczony jednostronnie przez wierzyciela, np. w treści doręczonej dłużnikowi faktury VAT. Termin nie może być uzależniony od zdarzenia przyszłego i niepewnego, np. od tego, czy dłużnikowi zapłaci inna firma. … więcej o Zasady wyznaczania terminów zapłaty

Umowa barterowa – czy podlega VAT?

Autor: Małgorzata Maciejewska, 09:02 03-10-2012

Umowy barterowe cieszą się coraz większą popularnością – wynika z doświadczenia Biblioteki Narodowej. Na czym one polegają? … więcej o Umowa barterowa – czy podlega VAT?