Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Wykorzystanie uprawnień pracowniczych związanych z rokiem kalendarzowym

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:43 18-12-2023
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaNiektóre uprawnienia pracownicze przysługują, w określonym przez przepisy wymiarze, w ramach danego roku kalendarzowego. Od wielu już lat pracownicy mogą korzystać z tego rodzaju uprawnień jak urlop na żądanie czy zwolnienie od pracy w celu opieki nad dzieckiem do 14 lat. Od 26 kwietnia 2023 r. katalog uprawnień związanych z rokiem kalendarzowym uległ rozszerzeniu. … więcej o Wykorzystanie uprawnień pracowniczych związanych z rokiem kalendarzowym

Rozliczanie urlopów na przełomie roku

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:43 27-11-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaWraz ze zbliżaniem się końca roku kalendarzowego nadchodzi czas na różnego rodzaju roczne rozliczenia. Dotyczą one także spraw urlopowych. Choć przepisy prawa pracy nie przewidują takiego wymogu, pracodawcy z własnej inicjatywy dokonują często przeglądu stanu wykorzystania urlopów wypoczynkowych. Jest to przydatne dla zaplanowania urlopów na przyszły rok i zorientowania się w skali niewykorzystania urlopów na rok bieżący. Poza tym na przełomie lat pojawiają się dylematy związane z udzielaniem urlopu w ostatnim okresie roku. … więcej o Rozliczanie urlopów na przełomie roku

Rozliczanie urlopu w wymiarze godzinowym

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:00 18-08-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaPrzepisy Kodeksu pracy ustalają liczbę dni urlopu przysługującą pracownikowi w zależności od posiadanego przez niego stażu pracy. Zastrzegają przy tym, że przy jego udzielaniu należy przeliczyć każdy dzień na godziny. Taki sposób rozliczania urlopu jest szczególnie istotny w przypadku pracowników wykonujących pracę w wymiarze dobowym wynoszącym mniej lub więcej niż 8 godzin, czyli niepełnoetatowców czy zatrudnionych np. w systemie równoważnym. Gwarantuje on prawidłowe udzielanie urlopów. … więcej o Rozliczanie urlopu w wymiarze godzinowym

Urlopy okolicznościowe w nietypowych przypadkach

Autor: Gazeta Podatkowa, 11:27 09-07-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaZwolnienia okolicznościowe, zwane potocznie urlopami okolicznościowymi, są udzielane w związku z określonymi przez przepisy zdarzeniami rodzinnymi. Przepisy prawa pracy wprowadzając prawo do takich zwolnień, nie odnoszą się szczegółowo do zasad i trybu ich udzielania. Dlatego w praktyce pojawiają się czasami wątpliwości, czy w danej sytuacji pracownikowi przysługuje to zwolnienie. … więcej o Urlopy okolicznościowe w nietypowych przypadkach

Czasami termin urlopu wymaga korekty

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:21 09-04-2015
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaZasadniczo pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Ponadto urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów lub w przypadku nietworzenia tych planów – w terminie uzgodnionym z pracownikiem. Przesunięcie lub przerwanie urlopu możliwe jest jedynie w sytuacjach wskazanych w Kodeksie pracy. … więcej o Czasami termin urlopu wymaga korekty

Koniec zatrudnienia nie zawsze z ekwiwalentem

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:30 27-10-2014
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaNiewykorzystanie urlopu wypoczynkowego w trakcie zatrudnienia rodzi po stronie pracodawcy dodatkowe koszty. Aktualizują się one z momentem ustania zatrudnienia pracownika, którego urlop nie został wykorzystany w naturze. Pieniężnym odpowiednikiem uprawnień urlopowych jest ekwiwalent za urlop. Wygaśnięcie lub rozwiązanie stosunku pracy często łączy się z jego wypłaceniem, jednak w niektórych sytuacjach pracodawca może tego uniknąć. … więcej o Koniec zatrudnienia nie zawsze z ekwiwalentem

Macierzyński i rodzicielski nie wykluczają etatu

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:14 14-08-2013
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaUrlopy pracownicze związane z rodzicielstwem mają charakter celowy – ich przeznaczeniem jest w pierwszym rzędzie sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Nie oznacza to jednak, że pracownik korzystający z takich urlopów jest automatycznie wyłączony z możliwości zarobkowania. Łączenie pracy i wychowywania dzieci jest dopuszczalne we wszystkich typach urlopów związanych z rodzicielstwem, z wyjątkiem podstawowego urlopu macierzyńskiego. … więcej o Macierzyński i rodzicielski nie wykluczają etatu