Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]
{Blog Biura Finansowo-Księgowego BN o finansach i rachunkowości instytucji kultury}

Wykorzystanie uprawnień pracowniczych związanych z rokiem kalendarzowym

Autor: Gazeta Podatkowa, 08:43 18-12-2023
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaNiektóre uprawnienia pracownicze przysługują, w określonym przez przepisy wymiarze, w ramach danego roku kalendarzowego. Od wielu już lat pracownicy mogą korzystać z tego rodzaju uprawnień jak urlop na żądanie czy zwolnienie od pracy w celu opieki nad dzieckiem do 14 lat. Od 26 kwietnia 2023 r. katalog uprawnień związanych z rokiem kalendarzowym uległ rozszerzeniu. … więcej o Wykorzystanie uprawnień pracowniczych związanych z rokiem kalendarzowym

Zasady wypełniania świadectwa pracy

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:18 11-12-2023
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaZakończenie stosunku pracy generalnie wymaga wystawienia pracownikowi świadectwa pracy. Dokument ten zawiera określone informacje dotyczące zatrudnienia pracownika. Po tegorocznych zmianach w przepisach Kodeksu pracy i przyznaniu pracownikom nowych uprawnień, informacje o ich wykorzystaniu należy zamieścić w świadectwie pracy. Zaliczają się do nich takie nowe uprawnienia, jak zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej, urlop opiekuńczy czy wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej. … więcej o Zasady wypełniania świadectwa pracy

Sporządzanie świadectwa pracy po zmianach

Autor: Gazeta Podatkowa, 10:25 10-08-2023
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaRozwiązanie umowy o pracę wymaga sporządzenia przez pracodawcę świadectwa pracy dokumentującego okres zatrudnienia pracownika w danej firmie. Nowelizacja przepisów Kodeksu pracy wprowadziła m.in. możliwość wykonywania przez pracowników pracy w trybie zdalnym, zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych czy urlop opiekuńczy. Skorzystanie z tych uprawnień obliguje pracodawcę do zamieszczenia informacji na ten temat w świadectwie pracy. W tym celu ustawodawca znowelizował przepisy rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, a także zmienił wzór samego świadectwa pracy. … więcej o Sporządzanie świadectwa pracy po zmianach

Nowości w uprawnieniach dla pracowników – rodziców lub opiekunów

Autor: Gazeta Podatkowa, 12:56 07-06-2023

Gazeta PodatkowaZ dniem 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie obszerna nowelizacja Kodeksu pracy. Obok modyfikacji dotychczasowych przepisów wprowadziła zupełnie nowe uprawnienia dla pracowników, w dużej części związane z pełnieniem przez nich funkcji rodzicielskich lub opiekuńczych. W ramach zmian w tym zakresie wydłużono urlopy rodzicielskie, przyznano pracownikom urlop opiekuńczy, przewidziano nowe zwolnienie od pracy oraz inne uprawnienia. … więcej o Nowości w uprawnieniach dla pracowników – rodziców lub opiekunów

Urlop opiekuńczy i zwolnienie na osoby bliskie

Autor: Gazeta Podatkowa, 09:21 15-05-2023
Kategorie: Co nowego?

Gazeta PodatkowaOd 26 kwietnia 2023 r., wraz z wejściem w życie obszernej nowelizacji Kodeksu pracy, pracownicy zyskali nowe uprawnienia związane z wykonywaniem funkcji rodzicielskich lub opiekuńczych. Wspomniana nowelizacja wprowadziła do Kodeksu pracy nowy rodzaj urlopu i zwolnienia od pracy. Mowa tu o urlopie opiekuńczym i zwolnieniu w celu sprawowania opieki nad osobą bliską. … więcej o Urlop opiekuńczy i zwolnienie na osoby bliskie