Gazeta PodatkowaW ubezpieczeniu wypadkowym obowiązuje rok składkowy, na okres którego każdy płatnik ma ustaloną stopę procentową składki wypadkowej w określonej wysokości. Rok składkowy trwa od 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do 31 marca następnego roku. Niektórym płatnikom wysokość stopy procentowej tej składki ustali ZUS. Pozostali płatnicy są zobowiązani ustalić ją samodzielnie. Ustalając stopę procentową składki wypadkowej obowiązującej od 1 kwietnia 2024 r., należy szczególnie uważać, ponieważ od tego dnia zmieniło się rozporządzenie, w którym są określone grupy działalności, kategorie ryzyka i stopy procentowe składki na ubezpieczenie wypadkowe dla grup działalności. … więcej o Ustalenie stopy procentowej składki wypadkowej