Gazeta PodatkowaRoczne sprawozdanie finansowe z odpowiednimi dokumentami przekazują do KRS podmioty prowadzące księgi rachunkowe, które figurują w tym rejestrze. Do ogłoszenia w MSiG składane są podlegające obowiązkowemu badaniu przez firmę audytorską roczne sprawozdania finansowe jednostek, które nie podlegają wpisowi do KRS. … więcej o Przekazanie sprawozdania finansowego do KRS i MSiG